Ján sa bude volať. (Lk 1, 63)

(Vlastimil Bajužik) Meno, to je predzvesť. Meno Ján znamená po hebrejsky Božie milosrdenstvo. Izrael to pochopí až pri Jordáne, keď Ján ohlási krst pokánia ako milosť od Boha získať odpustenie hriechov. Predstaví milosrdného Baránka, Vykupiteľa, čo prichádza spasiť svet. Aj my máme niekoľko mien. Jedno je po Kristovi. Vyjadruje našu úlohu aj poslanie: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.“ Ján ohlásil milosrdenstvo. My napodobňujme životom toho, ktorého meno nosíme vo svojom srdci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *