Sprievodca po pútnických miestach gréckokatolíkov na Slovensku

RECENZIA (Juliana Krokusová) Gréckokatolícke pútnické miesta na Slovensku a zaujímavosti v ich okolí – 8 pútnických miest, 8 turistických trás, 110 fotografií a 32 mapových príloh. Takto stručne môžeme charakterizovať zaujímavú publikáciu, ktorá osloví odbornú, ale predovšetkým laickú verejnosť. Autori publikácie Viktor Verba a Tomáš Pasternák pôsobia ako interní doktorandi na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity.
Na Slovensku má pútnický cestovný ruch hlbokú tradíciu. Svedčí o tom veľký počet pútnických miest, ktoré majú nenahraditeľný religiózny význam. Taktiež o zbožnosti Slovákov a ich túžbe putovať na tieto posvätné miesta hovoria každoročné štatistiky o počte pútnikov. Tieto pútnické miesta nemajú však len duchovný význam. Sú súčasťou krajiny a histórie konkrétneho regiónu. Každý z týchto regiónov má svoju vlastnú identitu a ich prírodné či historické bohatstvo ponúka návštevníkovi jedinečný obraz o špecifikách jednotlivých regiónov. Prepojenie návštevy pútnických miest s ďalšími prírodnými a kultúrno-historickými lokalitami nachádzajúcimi sa v ich blízkosti preto prináša nový pohľad na bohatstvo území, kde okrem hmotného vnímania jednotlivých lokalít sa do popredia dostáva duchovné obohatenie každého pútnika či návštevníka, ktorý na tieto miesta prichádza.
Autori v knihe postupne predstavujú osem najväčších gréckokatolíckych pútnických miest (Litmanová, Čirč, Ľutina, Šašová, Buková hôrka, Rafajovce, Krásny Brod a Klokočov) situovaných v historicky, etnicky a kultúrne špecifickom regióne severovýchodného Slovenska a desiatky zaujímavých prírodných a historických lokalít nachádzajúcich sa v ich okolí. Všetky pútnické miesta sú v knihe spracované podľa jednotného kľúča, ktorý robí knihu ľahko čitateľnou, praktickou a jednoduchou pri vyhľadávaní konkrétnych informácií. Bohatá grafická príloha v podobe fotografií a máp umocňuje dojem z knihy a umožňuje čitateľovi pocítiť neopakovateľnú atmosféru miesta už pri jej čítaní. Vyvoláva túžbu navštíviť tieto pútnické miesta osobne, zažiť ich atmosféru a duchovný odkaz na vlastnej koži.
Táto publikácia je zároveň turistickým sprievodcom, v tomto formáte je jedinečnou publikáciou v rámci Slovenska. Bonusom je osem vybraných turistických trás v okolí pútnických miest, ktoré boli pripravené a zmapované autormi s veľkou dôkladnosťou priamo v teréne. Celková dĺžka turistických trás je 158 km, ich súčasťou sú aj potrebné informácie o trasách, značení, ich dĺžke, časových údajoch, náročnosti, východiskových a cieľových bodoch, popise zaujímavostí nachádzajúcich sa na trasách a samotné popisy jednotlivých trás s priloženými fotografiami. Jednotlivé turistické trasy sú zamerané tematicky a majú aj tematicky ladené názvy, v závislosti od toho, akým regiónom prechádzajú (napr. Po stopách partizánov, Za kráľom Čergova, Karpatskými bučinami k slze Vihorlatu, Po stopách osloboditeľov, Za perlou Horného Šariša, Historickou obchodnou cestou za drevenými klenotmi Karpát a pod.).
Cieľom publikácie je, aby sa stala obľúbeným sprievodcom pri návšteve významných pútnických miest gréckokatolíkov na Slovensku a ich okolia a prispela k lepšiemu spoznaniu duchovného, prírodného a kultúrneho bohatstva severovýchodného Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *