Viesť statočný život a uplatňovať právo v očiach Jahveho platí viac ako obety. (Prís 21, 3)

(Matúš Nastišin) Boh skrze proroka Samuela poslal kráľa Šaula vykonať kliatbu na Amalekitoch. Mal vyhubiť všetko živé. No Šaul ušetril kráľa Agaga a tiež najlepšie kusy zo stád Amalekitov. Priviedol ich, aby obetoval Pánovi. Vtedy Boh oľutoval, že si vyvolil Šaula za kráľa nad Izraelom, lebo sa od Pána odvrátil. Vtedy prorok Samuel povedal Šaulovi: „Či má Jahve takú záľubu v celopaloch a obetách ako v poslušnosti Jahvemu slovu?“ V Božích očiach je poslušnosť viac ako obeta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *