Urobím ťa nadmieru plodným, vytvorím z teba národy i králi vzídu z teba. (Gn 17, 6)

(Matúš Nastišin) Čo sa asi odohrávalo v Abrahámovom srdci, keď ako deväťdesiatdeväťročný starec počul slová: „Urobím ťa nadmieru plodným…?“ A čo v Mojžišovom, keď počul: „… poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“? A čo v Gedeonovom, keď mu Boh povedal: „S tristo mužmi… vás chcem vyslobodiť a Madiánčanov dať do tvojej ruky.“? Na čo asi myslela Panna Mária, keď jej archanjel Gabriel povedal: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“? Neviem. No viem, že títo svätci mali vieru. A čo my? Máme vieru?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *