Posvätenie studne

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Juraj Danko) Moja stará mama spomínala, že raz dávno, keď čerpala vodu zo studne, jej ktosi povedal: „Aby ste za ňu raz neplatili.“ Vtedy to bola skôr úsmevná narážka, ale dnes vidíme, ako sa naplnila. A aj keď sa zdá, že si kedysi ľudia vodu nevážili, lebo za ňu neplatili, nie je to tak. Veď práve vode je v trebníku venovaných niekoľko modlitieb a posvätení.
My vieme o Veľkom posvätení vody na sviatok svätého Bohozjavenia. Okrem neho je i Malé posvätenie vody a Malé posvätenie vody v skratke. K vode sa tiež viaže modlitba pred kopaním studne a hľadaním vody. Posväcuje sa i rieka a most cez ňu, ako aj rybník. Pre nás sú tieto modlitby zväčša neznáme, ale pre našich predkov to bol spôsob poďakovania Stvoriteľovi za životodarnú tekutinu.
Takouto oslavou je i Poriadok posvätenia novej studne, ktorý pozostáva z 28. žalmu a dvoch modlitieb. Do oslavnej atmosféry vovádza už samotný žalm, keď rozpráva o sile Božieho hlasu, ako ním ovláda vody zeme.
Úvodné slová hovoria o stvorení sveta: „Oživovateľ a Tvorca všetkého, na počiatku si stvoril nebo a zem i vody, nad ktorými sa vznášal tvoj Duch. Svojím slovom si pozbieral vody pod oblohou na jedno miesto, nechávaš vyvierať pramene v roklinách a stredom hôr vedieš vody napájajúce zvieratá.“ Modlitba ďalej pokračuje udalosťami z dejín Izraela. Ako Boh pri Mojžišovi osladil horkú vodu a úderom do skaly dal vytekať vode uhášajúcej smäd ľudu. Pri prorokovi Elizeovi zasa soľou uzdravil vodu zabíjajúcu deti.
Tento biblický úvod je východiskom pre prosebnú časť, kde modliaci sa v pokore prosí Boha: „Zošli svoje nebeské požehnanie na vodu v tejto studni a svojou božskou silou a mocnou pravicou odožeň od nej každý úklad a dielo démona. Odním od nej každú horkosť, slanosť a bezdetnosť. Požehnaj, očisť a posväť ju. Daj jej sladkosť a možnosť počatia dieťaťa.“
Po vzývaní Božieho požehnania nad vodou sa sústreďuje pozornosť na ľudí. „Tým, ktorí z nej budú čerpať a piť i umývať sa v nej, nech je na zdravie a odstránenie každého utrpenia a choroby, na uzdravenie každej bolesti, na slávu teba jediného, v Trojici oslavovaného Boha.“
Teda modlitba sa nielen začína, ale i vrcholí v oslave Boha za veľké veci, ktoré koná, za vodu a nový život, ktorý i táto voda predstavuje. Myslím, že sa máme čo učiť z tejto starobylej modlitby a povzbudiť sa k ochrane nielen vody, ale aj samotného života, ktorý vidíme v počatom dieťati. Veď na ten je i v prípade týchto modlitieb kladený veľký dôraz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *