Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Historické pramene ikony Pokrova
Ak sa pozrieme detailne na ikonu Ochrany – Pokrova, ktorej kompozícia je jasná a dobre štruktúrovaná s pozadím Blachernského chrámu, uprostred ktorého stojí Božia Matka s rozprestretým maforionom, môžeme tu objaviť v niektorých prípadoch až tri historické prvky. Hoci sú chronologicky rozdielne, spája ich spoločná myšlienka, ktorú vyjadrujú – ochrana Bohorodičky.

Videnie sv. Andreja
Svätý Andrej, blázon pre Krista, mal skýtsky pôvod a slovanskú národnosť. Bol otrokom v dome bohatého muža Teognosta v Konštantínopole, ktorý ho naučil po grécky, a bol poverený úlohou notára. Svätý Andrej sa vyznačoval bezchybnou mravnosťou a duchom modlitby a pokánia. Často čítal životopisy svätých, čo ho viedlo k tomu, že sa rozhodol nasledovať ich konanie. Z túžby po poníženosti prijal dobrovoľne stav slabomyseľnosti, stanúc sa bláznom pre Krista. Počas dňa chodil po meste v otrhaných šatách, trpezlivo znášal hlad, krutú zimu, výsmech, ba aj bitku od ľudí. Napriek tomu konal dobro a nešetril svojimi radami malým ani veľkým. V noci, keď už bol sám, sa veľa modlil nielen za spásu svojej duše, ale aj duše svojich nepriateľov a trýzniteľov i celý kresťanský svet. Svätý Andrej zomrel v Konštantínopole vo veku 66 rokov života, v prvej polovici 10. storočia okolo r. 936. Liturgická pamiatka svätého Andreja, blázna pre Krista, sa v slovanských cirkvách grécko-slovanského obradu slávi 2. októbra.
Ako poznamenáva E. Sendler, rozprávanie o jeho živote i zázračnom videní napísané v spise Acta Sanctorum krátko po jeho smrti dáva isté záruky autentickosti. V čase panovania byzantského cisára Leva VI. Múdreho (886 – 912) na začiatku 10. storočia bol Konštantínopol obliehaný Saracénmi. Podľa tvrdenia J. Charkiewicza a T. S. Ereminya počas celonočného bdenia v nedeľu 1. októbra pravdepodobne v r. 911, keď bol svätý Andrej v Blachernskom chráme, mal videnie. Synaxár ani iní autori, ako napr. E. Sendler, N. P. Kondakov, S. Bulgakov, J. Katrij či V. N. Lazarev, dátum neuvádzajú. Svätý Andrej v tú noc videl na vlastné oči pani, ako prichádza cez chrámové dvere, obklopená vznešeným sprievodom. Sprava aj zľava ju svojimi rukami podopierali sv. Ján Krstiteľ a sv. apoštol a evanjelista Ján; sprevádzal ju nespočetný zástup svätých, odetých v bielom za spevu hymnov a duchovných piesní. Keď zástup došiel k ambónu, Andrej sa obrátil k svojmu učeníkovi Epifaniovi a spýtal sa ho: „Vidíš Vládkyňu a Paniu celého sveta?“ On odpovedal: „Áno, vidím, môj duchovný otec.“ A pred ich očami si Pani kľakla a dlho sa modlila, pričom jej stekali slzy po tvári. Po modlitbe vstúpila do svätyne k prestolu, kde sa opäť modlila za prítomný ľud. Potom si zložila žiarivý plášť, ktorý jej pokrýval hlavu, a s veľkou vznešenosťou ho svojimi prečistými rukami rozprestrela nad všetok ľud, ktorý pod ňou stál. Tí, čo videli tieto neobyčajné veci (sv. Andrej a Epifanius), ešte značný čas hľadeli na rozprestretý plášť. A kým bola v chráme prítomná Bohorodička, bol viditeľný aj plášť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *