Kto ľutuje svoj prút, ten nemá rád svojho syna, kto ho však miluje, zavčasu ho priúča na trestanie. (Prís 13, 24)

(Matúš Marcin) Určite teraz špekulujete, či to myslím vážne. Jedno viem isto, že sám Boh to myslí vážne. Dokonca v Knihe prísloví nájdeme ešte tieto doplnenia: „Prút a karhanie dopomáha k múdrosti. (29, 15) Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného života, a poskytne slasť tvojej duši. (29, 17) Žalmista (94) píše: „Že by netrestal ten, čo vychováva národy, čo učí ľud múdrosti? Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o svojom zákone.“ Don Bosco vo svojom systéme výchovy jemne pripomína, aby si pri výchove napínal luk len tak, aby sa nezlomil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *