Rozhovor so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom o východiskách z demografickej a kultúrnej krízy

MINIROZHOVOR (TK KBS) Čo štát momentálne robí pre to alebo aké formy podpory momentálne štát chystá, aby podporil rast pôrodnosti?
Môžem hovoriť iba za náš rezort. Nedomnievam sa, že práve náš rezort drží všetky kľúčové možnosti v rukách, pretože niet napríklad pochybností o tom, že nedostatok vhodného bývania pre mladé rodiny je dôležitejší faktor pre rozhodovanie sa mladých ľudí, či si založia rodinu, alebo nie, než detské prídavky alebo výška a dĺžka materského a podobne. A keď hovoríme o príspevkoch, je to časovo obmedzená forma podpory. Ale keď hovoríme o bývaní, tak to je forma podpory, ktorá ovplyvňuje celý život rodín. Menej sa sústrediť na finančné dotácie a viac na to, aby mali rodiny dostatočné podmienky na svoje fungovanie. Je to v prvom rade otázka bývania, v druhom rade otázka pracovných podmienok. Musíme vytvárať väčší tlak na zamestnávateľov, aby si uvedomovali, že ich zamestnanci sú alebo mali by byť zároveň rodičmi, a mali by dostať priestor na to, aby sa popri práci mohli venovať aj svojim rodinám. To skutočne nie je problém jedného ministerstva, dokonca ani samotného štátu, ale viacerých aj mimovládnych aktérov.

Považovali ste za podporu rodín práve nedeľný predaj, o ktorom ste sa vyslovili, že by ste boli za jeho zákaz?
Tisíce ľudí pracujúcich v obchodoch nemôžu nedeľu, aspoň nedeľu tráviť so svojimi rodinami. Myslím si, že je to skutočne veľmi vážny moment. Som presvedčený, že v krajinách, v ktorých sú v nedeľu zatvorené obchody, nemá táto skutočnosť negatívne dosahy na ekonomiky a na zamestnanosť, ale celkom nesporne má pozitívne dosahy na rodinný život.

Mohlo by to byť aj u nás realitou?
To je otázka na široké spektrum politických síl, ktoré sú reprezentované v parlamente.

Váš názor?
Mám pocit, že v tejto chvíli to nie je reálne, pretože neexistuje dostatočne široká podpora. Ale bol by som rád, keby vznikol silnejší spoločenský tlak na riešenie tejto otázky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *