Kvet života

VAROVANIE (Antónia Haľková) Kvet života sa pokladá za univerzálny symbol života, energie a prepojenia všetkého existujúceho. Tento symbol posvätnej geometrie predstavuje okamih, v ktorom „Boh“ stvoril vesmír, a tak opustil stav neexistencie, prázdnoty a temnoty. Zrodením kvetu života sa vraj všetko začalo a spustilo svoj prvý kolobeh.
Mnohé kultúry považujú kvet života za posvätný symbol. Nachádzame ho na rôznych miestach po celej Zemi, napríklad v Japonsku, Číne, Španielsku, ale aj v egyptských chrámoch. Geometricky sa kvet života znázorňuje ako kruh, do ktorého je vpísaných sedem vzájomne sa dotýkajúcich kruhov, predstavujúcich vesmírne dimenzie, ktoré pretína ďalších šesť kruhov, ktoré spolu s centrálnym kruhom symbolizujú sedem základných čakier ľudského tela. Kruh uprostred kvetu života predstavuje spiacu energiu, silu hada spočívajúceho v prvej čakre. Božská energia vychádzajúca z prvotného kruhu vytvára okolo neho ďalšie energetické dimenzie. Vesmírne energetické polia sa navzájom dotýkajú a nikdy nie sú od seba oddelené.
Kvet života je bod, ktorý existuje a zároveň neexistuje. Z tohto bodu sa šíri energia, ktorá v podobe kruhov prežaruje vesmír. Bohom vyslovené prvé posvätné slovo nesie svetlo, ktoré preniká do všetkých strán. Symbol poukazuje na to, že všetko pochádza z jedného zdroja a všetky veci sú úzko a trvalo prepojené. Sústredenie a pozeranie sa na tento symbol má pomôcť k zjednoteniu mysle, srdca a duše človeka.
Talizman s vyobrazením kvetu života údajne lieči telo aj dušu, dodáva energiu, harmonizuje a pomáha napojiť sa na vesmírne svetlo. Podľa ezoterických webových stránok pôsobenie energie kvetu života možno využiť aj v praktickom živote. Je vhodný napríklad na očistu vody a kedysi vraj ľudia vkladali tento symbol pod potraviny, aby ostali dlhšie čerstvé. Kvet života je nositeľom skrytých významov a pre človeka môže byť zrkadlom, v ktorom možno vidieť a nájsť osobný potenciál, keďže  kruh života údajne ukrýva celý život človeka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *