Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho… (Mt 1, 1)

(Rastislav Janičko) Každá spoločenská akcia si vyžaduje náležitú prípravu. Plány, prepočítavanie, zháňanie potrebných vecí, zosúladenie času na jednotlivé stretnutia, zapájanie iných do tejto prípravy, aby všetko nezostalo na pleciach jedného – to všetko sú základy úspešného priebehu. Rodokmeň Ježiša Krista nám predstavuje Boží plán spásy človeka. A chystal ho, povedzme si úprimne, dosť dlho. Dosť dlho na to, aby vyšiel. Koľko bolo dnes spomenutých mien v evanjeliu? Koľko generácií sa muselo vystriedať, aby nastala plnosť času? Boh pripravoval svoj ľud na prijatie Mesiáša veľmi dlho. Jeho zámerom bolo ponúknuť ľuďom spásu skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý vstúpil do sveta ľudí, do sveta hriechu. Všetky tieto mená vypovedajú o tom, že Boh sa rozhodol zapojiť človeka do tohto svojho plánu spásy. Zvestuje nám svoju vôľu a očakáva spoluprácu zo strany človeka, aj napriek jeho slabosti, hriešnosti a nedokonalosti. Aj dnes Boh hľadá spolupracovníkov pre svoj plán spásy sveta. Nie je dôležité vzdelanie, postavenie ani schopnosti. Dôležité je len to, aby človek plnil jeho vôľu. Svätý apoštol Pavol bol vyrušený na ceste do Damasku. Nechal Boha pôsobiť vo svojom živote, a tak sa stal najväčším evanjelizátorom v dejinách Cirkvi. Ktovie, aký nádherný plán má Boh s nami. Ak prijmeme jeho vôľu a budeme ju nasledovať, naše mená budú zapísané v tom novom zozname mien, ktorý tvorí históriu novozákonného Božieho ľudu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *