… kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lk 14, 11)

(Rastislav Janičko) Podstata pýchy spočíva v sebaklame, že sa robíme tým, čím nie sme, ukazujeme veľkosť, dôležitosť a cenu, ktorú nemáme. Opakom je pokora, ktorá privádza človeka k Bohu, k prameňu nekonečnej lásky a milosrdenstva. Podľa sv. Silvána z Athosu je dôležité, aby sme sa stali pokornými, pretože pýcha nám zabraňuje milovať. Pokora je prostriedkom k rastu milosrdenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *