Zosnutie Bohorodičky

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Tak v bohoslužobných textoch, ako aj homílii sv. Jána Damaského sa hovorí o prítomnosti anjelov, ktorí oslavujú smrť Božej Matky. Je preto prirodzené, že nechýbajú ani na ikone sviatku Zosnutia Bohorodičky. V stichyre Veľkej večierne sviatku sa modlíme: „Tvoju smrť oslavujú nebeské mocnosti: prestoly, kniežatstvá i panstvá, sily, cherubíni i strašní serafíni. Aj ľudia na zemi sa radujú. Blahoželajú ti k sláve, ktorou ťa Boh obdaril. Pred tebou spolu s anjelmi a archanjelmi padajú na zem králi a všetci spolu ti spievajú: ,Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou.‘ Skrze teba udeľuje svetu hojné milosti.“ Sv. Ján Damaský na základe bohoslužobných textov rozvíja myšlienku o prítomnosti a úlohe anjelov pri udalosti jej zosnutia: „Anjeli tvoria zástupy, archanjeli plesajú a panstvá oslavujú. Spoločne s nimi sa tešia sily, ospevujú mocnosti, radujú sa kniežatstvá. Zvelebujú tróny, za spevu hymnov vítajú cherubíni a oslavujú serafíni…“

Anjeli
Na ikone sú evidentné tri skupiny anjelov. Prvá skupina sa nachádza v modro-zelenej mandorle obklopujúcej Krista. Tu sú zobrazení šesťkrídli serafíni, ktorí svedčia o tom, že oslávený Pán zostúpil k svojej Matke z nebeskej slávy.
Druhú skupinu tvoria anjeli rozmiestnení v hornej časti ikony. Tu každý z anjelov pomáha apoštolom, prichádzajúcim na nebeských oblakoch, aby zostúpili k lôžku Bohorodičky. Ich postavy sú orientované ku Kristovi v centre ikony, ktorý drží v rukách dušu Bohorodičky.
Do tretej skupiny patria archanjeli Michal a Gabriel, ktorí vynášajú do neba Božiu Matku obklopenú, podobne ako Kristus, mandorlou v tvare kruhu. Z pozemského Jeruzalema – Božieho mesta prenášajú Bohorodičku do nebeského Jeruzalema. V ruskej ikonografii sa táto scéna len zriedkavo zaobíde bez zobrazenia plamenného cherubína, ktorý stráži rajskú bránu. Podľa Gregora Turského Kristus následne odovzdá dušu svojej Matky archanjelovi Michalovi, ale podľa tvrdenia Pseudo-Meletia ju dáva obom archanjelom – Michalovi a Gabrielovi. Tak ako sa zmieňuje synaxár (súbor poznatkov o živote svätých a cirkevných sviatkoch), archanjel Michal, podobne ako anjeli pri pohreboch a zádušných bohoslužbách, vystupuje ako eschatologický anjel sprevádzajúci duše zosnulých. Na väčšine ikon tohto typu sa zobrazuje celá skupina anjelov, ktorí zostupujú k smrteľnému lôžku Bohorodičky: „Nad hrobom Bohorodičky sa odrazu zjavili oblaky, vytvoriac kruh, ktorý zvyčajne vidno okolo mesiaca. Na týchto oblakoch sedeli nebeské zástupy a spievali hymny,“ písal Pseudo-Meliton. Vyjadruje to aj stichyra utierne sviatku: „Ty si Život porodila, preto si pri svojej smrti život len zmenila. Anjeli ťa so slávou odnášali, kniežatstvá a sily ťa spolu s apoštolmi sprevádzali. Všetko tvorstvo s jasotom ťa odovzdávalo tvojmu Synovi, panenská Bohorodička.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *