Sýrsko-malankarská katolícka cirkev

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa) Túto cirkev západosýrskeho obradu, ktorej 98 % veriacich žije v juhoindickom štáte Kerala, si netreba pliesť so Sýrsko-malabarskou katolíckou cirkvou východosýrskeho obradu, ktorá sa vyskytuje na tom istom území.
Indické cirkvi odvádzajú svoj pôvod od apoštola Tomáša. Indickí kresťania pôvodne nasledovali východosýrsku tradíciu Asýrskej cirkvi Východu. V období kolonializmu vstúpili do cirkevnej únie s Rímom. V roku 1599 sa museli zaviazať k latinizácii svojho obradu a celibátu klerikov. Synoda v meste Diamper ich zároveň vyňala spod jurisdikcie chaldejského patriarchu a podriadila latinskej cirkevnej provincii. Za biskupov pre Tomášových kresťanov boli ustanovovaní portugalskí jezuiti, ktorí dohliadali na to, aby sa nešírili mimo Malabarského pobrežia. Mnohí nespokojní kresťania sv. Tomáša v roku 1653 prestúpili na západosýrsky obrad a pod jurisdikciu Sýrskeho pravoslávneho patriarchátu Antiochie.

Charizmatický biskup Ivanios
Sýrsko-malankarská katolícka cirkev vznikla na pozadí situácie západosýrskeho kresťanstva v Indii na začiatku 20. storočia. V roku 1912 vyústili do schizmy spory medzi odporcami a zástancami autokefálie indickej cirkvi. Pre nespokojnosť s dvojitou hierarchiou synoda prívržencov autokefálie v roku 1926 poverila biskupa Ivania, aby viedol s Rímom rokovania o cirkevnej únii.
Ivanios (* 1882) bol od roku 1908 rektorom kňazského seminára v meste Kottayam. Po schizme patril k skupine zástancov autokefálie. V roku 1919 založil Rehoľu nasledovania Krista s mužskou i ženskou vetvou. V roku 1925 prijal biskupskú vysviacku pre ich kláštorné centrum Bethany. V roku 1929 ho povýšili na metropolitu a rehoľného spolubrata Theophila mu vysvätili za pomocného biskupa.
Metropolita Ivanios dosiahol pri Svätej stolici ponechanie západosýrskeho obradu a uznanie vysviacky malankarských biskupov a kňazov. Rím prisľúbil zriadenie samostatnej cirkevnej štruktúry, nezávislej od Sýrskeho katolíckeho patriarchátu Antiochie, no žiadal celibát klerikov.
Do únie s Rímom vstúpila v septembri 1930 malá časť zástancov autokefálie: metropolita Ivanios, pomocný biskup Theophilos a veľká časť rehoľníkov a rehoľníčok.

dsc02640Prvý metropolita
V roku 1932 dostal Ivanios od pápeža pálium ako prvý metropolita Trivandrumu (hlavného mesta Keraly) a prvý najvyšší predstaviteľ Sýrsko-malankarskej katolíckej cirkvi. Theophila Rím vymenoval do čela eparchie Tiruvalla. Hoci sa postupne k únii pridali ďalší biskupi, kňazi a mnohí veriaci z oboch rozhádaných strán, nenaplnilo sa želanie metropolitu Ivania († 1953), aby sa skrze úniu s Rímom opäť zišli v zjednotenej Cirkvi. Odporcovia autokefálie nezjednotení s Rímom vytvorili autonómnu Sýrsku pravoslávnu cirkev Malankáru, jej prívrženci nezjednotení s Rímom rozvinuli autokefálnu Malankarskú pravoslávnu sýrsku cirkev.

Súčasnosť
V roku 2005 Rím povýšil prvého hierarchu Sýrsko-malankarskej katolíckej cirkvi, ktorým je metropolita Trivandrumu, na vyššieho arcibiskupa. Postavil ho na roveň prvého hierarchu staršej a väčšej Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi.
Sýrsko-malankarská katolícka cirkev má 450-tisíc veriacich. Tvoria ju dve metropolie: Trivandrum (eparchie Marthandom, Mavelikara, Pathanamthitta) a Tiruvalla (eparchie Battery, Muvattupuzha, Puthur, Gurgaon, apoštolský exarchát Khadki). Apoštolský exarchát pre USA (New York) podlieha priamo Svätej stolici. Vyšším arcibiskupom je kardinál Baselios Cleemis Thottunkal (* 1959).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *