… aby ste vydali svedectvo… (Lk 21, 13)

(Milan Mojžiš) Svätý Otec František hovorí: „Milosrdenstvo je jednak plodom ,zmluvy‘, ako aj ,skutkom‘ nezištnej náklonnosti a dobroty, ktorá vyviera z našej najhlbšej psychológie a mení sa na vonkajšie dielo, ktoré sa stáva almužnou. … všetci majú vždy vo svojich silách konať s milosrdenstvom, zakúšať súcit s tým, kto trpí, zažívať dojatie pred tým, kto je v núdzi, rozhorčiť sa a vnútorne vzbúriť voči zjavnej nespravodlivosti a okamžite konkrétne konať – s úctou a citlivosťou – pre nápravu situácie.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *