Zosnutie Bohorodičky

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Početnú skupinu na ikone zosnutia tvoria apoštoli, ktorí boli účastní na pozemskej rozlúčke s Božou Matkou. Ich prítomnosť sa spomína aj v bohoslužbe sviatku:
„Zásahom Božej prozreteľnosti zo všetkých končín prišli svätí apoštoli a bozkom si uctili tvoje presväté ruky…“ (stichyra z Veľkej večierne).
„Ctihodný zbor múdrych apoštolov sa zázračne zhromaždil, aby slávne odprevadil do hrobu tvoje presväté telo…“ (sedalen utierne sviatku).
„Riadením Božím zo všetkých končín zeme zišli sa apoštoli, aby ťa pochovali, Bohorodička. Ale keď videli, že ťa tvoj Syn odnáša k nebesám, radostne ťa pozdravili slovami Gabriela: ,Raduj sa, nositeľka Božstva, buď požehnaná, jediná žena pre božské materstvo nad anjelov vyvýšená.‘“ (stichyra z utierne sviatku)

Apoštoli
Na niektorých ikonách sviatku sú zobrazení dvakrát. V hornej časti ikony zostupujú na oblakoch k Bohorodičke v prítomnosti anjelov. V dolnej časti ikony sú zhromaždení pri lôžku Bohorodičky. Zázračné zhromaždenie apoštolov, ktorých anjeli na oblakoch zhromaždili zo všetkých končín zeme (ich počet symbolizuje dvanásť kmeňov Izraela), je symbolickým vyjadrením zhromaždenia všetkých národov v Jeruzaleme, ktoré sa uskutoční v čase druhého slávneho príchodu Krista na zem. Zázračné zhromaždenie apoštolov uvádza aj sv. Ján Damaský v homílii sviatku Zosnutia Bohorodičky: „Tých, čo boli roztrúsení po všetkých končinách zeme…, na božský príkaz priviedol oblak akoby sieť do Jeruzalema… Boli teda prítomní priami svedkovia a služobníci slova, aby pomáhali, ako sa patrilo, aj jeho Matke a aby od nej prijali požehnanie…“
Túto skutočnosť nachádzame aj v apokryfných evanjeliách. „Vo chvíli, keď sa Bohorodička chcela opýtať Jána, odkiaľ a prečo prišiel do Jeruzalema, už všetci učeníci stáli vedľa dverí jej izby, okrem Tomáša. Prišli na oblaku a privítali sa s Bohorodičkou skloniac v úcte hlavu so slovami: ,Raduj sa, Mária, naplnená láskou, Pán s tebou!‘ … Toto sú učeníci, ktorí prišli na oblaku: evanjelista Ján a jeho brat Jakub, Peter a Pavol, Andrej, Filip, Bartolomej, Matúš a Matej… Bohorodička sa im prihovorila: ,Prosila som svojho Syna ešte pred tým, než podstúpil mučenícku smrť, aby ste všetci boli prítomní v čase mojej smrti, a on mi prisľúbil tento dar. Vedzte, že zajtra sa uskutoční moje vystúpenie na nebo. Bdejte a modlite sa so mnou, aby vás našiel pripravenými v čase, keď sa zjaví Pán, aby zobral moju dušu!‘ Všetci prisľúbili, že budú bdieť… v bdení a za spevu žalmov a iných piesní strávili celú noc.“
V dolnej časti ikony sú apoštoli zhromaždení okolo lôžka Bohorodičky. Jedna skupina s apoštolom Petrom v popredí je umiestnená pri hlave Bohorodičky a druhá s apoštolom Pavlom pri nohách. Rozpoznať sa dá aj miláčik Pána – sv. Ján, ktorému Kristus na Golgote visiac na kríži odovzdal do opatery svoju Matku. Teraz sa skláňa k lôžku Bohorodičky podobne ako pri Poslednej večeri k hrudi Spasiteľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *