Zosnutie Bohorodičky

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Dôležitú úlohu pri zosnutí Bohorodičky mal jej Syn Ježiš Kristus, ktorého prítomnosť opisujú tak apokryfné spisy, ako aj homílie svätých otcov či bohoslužobné texty. A tak je prirodzené, že nechýba ani na ikonách sviatku Zosnutia Bohorodičky.

Ježiš Kristus
Zobrazený je v centre ikony sviatku. V rukách drží dušu Matky, ktorá je symbolicky zobrazená v podobe novorodenca povitého do bieleho plátna. Túto scénu, kde Kristus drží dušu Márie, môžeme porovnať s ikonografickým typom Bohorodičky – hodigitrie. V tomto prípade Bohorodička drží zväčša na ľavej ruke dieťa – Krista, na ktorého ukazuje pravicou. V tomto geste Božej Matky je vyjadrená pravda, že pre všetkých ľudí je on – Kristus cestou k spáse. Kristus sa prostredníctvom Márie stal človekom, ale Mária prostredníctvom svojho Syna Krista bola vo chvíli zosnutia oslávená a zbožstvená.
Maliari zobrazujúc dušu Bohorodičky v rukách Krista symbolicky vyjadrujú skutočnosť, že Kristus premohol smrť a je darcom večného života, do ktorého vovádza aj dušu Matky. Dušu Bohorodičky v rukách Syna spomínajú aj bohoslužobné texty sviatku:
„Dnes nad cherubínov slávnejšia nebeská kráľovná do rúk svojho Syna odovzdáva svoju presvätú dušu, lebo svojou vznešenosťou prevýšila všetko tvorstvo a pre nesmiernu čistotu stala sa príbytkom večného Boha…“ (lítijná stichyra z večierne sviatku)
„Ospevujte, ľudia, Matku nášho Boha. Ospevujte ju, lebo svoju prekrásnu dušu odovzdáva do svätých rúk svojho Syna, ktorý z nej panensky prijal telo…“ (stichyra z večierne sviatku).
Duša Bohorodičky v rukách Božieho Syna – Krista je symbolickým vyjadrením jej narodenia pre nebo v momente zosnutia. S touto myšlienkou sa stretávame v Cirkvi pri slávení dní svätých, keď si Cirkev pripomína nie deň ich narodenia, ale smrti – deň narodenia pre nebo. Výnimku tvorí iba Kristus, Bohorodička a Ján Krstiteľ, v ktorých prípade Cirkev slávi aj pamiatku ich pozemského narodenia. Kristus nie je zobrazený v tradičnom odeve, t. j. v červenom chitóne a modrom himatione, ale podobne ako na ikonách Premenenia, Zostúpenia do podsvetia či Nanebovstúpenia v zlatistom odeve, symbole jeho zbožstveného osláveného tela. V zobrazení Krista na ikone Zosnutia Bohorodičky nachádzame istú analógiu s ikonou Zostúpenia do podsvetia. Tam Spasiteľ zostupuje do podsvetia, aby držiac za ruky oslobodil spravodlivých Starého zákona. A tu Kristus zostupuje na zem k vlastnej Matke, aby ju na rukách voviedol do nebeskej slávy, ako to vyjadruje ikona Zosnutia. Z tohto pohľadu je evidentné, že sviatok Zosnutia Bohorodičky je spätý s Paschou. Kristovo vzkriesenie prinieslo každému človeku nový život. Bohorodička je prvou, ktorá sa stala účastnou na tomto živote telom i dušou. Túto skutočnosť nádherne vyjadruje tropár Paschy: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *