Absolventi KU na trhu práce

Katolícka univerzita v Ružomberku zverejnila informácie o tom, akú majú jej absolventi šancu uplatniť sa na trhu práce po úspešnom ukončení štúdia. Podľa aktuálnych výsledkov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA 2015) je Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) dobrou voľbou pre uplatnenie sa na trhu práce. Filozofická fakulta mala podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch na úrovni 3,4 %. Je tak najúspešnejšou fakultou na Slovensku v skupine filozofických fakúlt, za sebou nechala ostatných deväť filozofických fakúlt. Pedagogická fakulta skončila s výborným výsledkom 3,2 % absolventskej nezamestnanosti druhá na Slovensku v skupine pedagogických fakúlt, predbehlo ju iba jedno bratislavské pracovisko. V prípade fakulty zdravotníctva je podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch na úrovni 3,4 %. V skupine zdravotníckych fakúlt ju predbehli iba fakulty, na ktorých sa študuje všeobecné lekárstvo alebo farmácia. Teologická fakulta Katolíckej univerzity má absolventskú nezamestnanosť 4,9 % a v skupine teologických fakúlt skončila tretia na Slovensku. Katolícka univerzita v Ružomberku si uvedomuje, že pôsobí v regiónoch, kde je situácia na trhu práce zložitejšia. Preto sa snaží pôsobiť v prospech uplatniteľnosti absolventov aktívne. V roku 2015 poskytlo Poradenské centrum KU 1 733 služieb kariérového poradenstva študentom a absolventom KU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *