Krátke správy z domova 06

  • Mládež z Košického protopresbyterátu sa 5. – 7. februára stretla na 8. tematickej víkendovke, zameranej na tému Stvorení pre Božie kráľovstvo. Hlavným hosťom bol otec Milan Diheneščík. V piatok absolvovali prvú časť prednášky, ktorá bola zameraná na prvotný Boží plán, vznik sveta až po vyhnanie ľudí z raja. Ďalej program pokračoval zábavnou aktivitou výroby erbov Božieho kráľovstva. Deň sa zakončil modlitbou polnočnice. V sobotu program pokračoval prednáškami, hrami a tvorivými aktivitami, ktorými mladí preukazovali svoju odhodlanosť a schopnosti byť dobrými rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva. Večer sa niesol v slávnostnom duchu, mladí boli pasovaní za rytierov a princezné. Víkend sa zavŕšil slávnostnou nedeľnou svätou liturgiou a spoločným zdieľaním. (Ľudka Šaková; foto: Ján Fedorišin)
  • V rámci Národného týždňa manželstva na Slovensku sa vo farnosti Kolonica uskutočnil prvý ročník stretnutia manželských párov, ktoré sa začalo 6. februára katechézou o dôležitosti manželstva a úlohy muža – manžela. Posedenie pokračovalo malým agapé, ktoré bolo spojené so spoločenskou hrou. Zavŕšením týždňa bolo požehnanie 45 manželských párov po nedeľnej svätej liturgii. Najstarší manželský pár, ktorý žije v manželstve už 53 rokov, bol obdarovaný ikonou Svätej rodiny. (Martin Gergelčík)
  • Biblický kurz Emauzy sa uskutočnil 12. – 14. februára v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Zúčastnilo sa na ňom 55 ľudí. Kurz bol postavený na biblickom príbehu o emauzských učeníkoch, ktorým zahorelo srdce, keď im Ježiš vysvetľoval Písma. Účastníci kurzu mohli cez vyučovanie, rôzne dynamiky a spoločné modlitby prežiť vlastnú cestu do Emáuz. Kurz viedli kňazi a laici z rôznych spoločenstiev. (Slavomír Tarasovič)
  • Formačný víkend pre mladých, ktorí slúžia mladým, Fórum služobníkov mladým 2016 sa konal 12. – 14. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli pre jedenástich aktívnych účastníkov z rôznych spoločenstiev, Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie a Komisie pre mládež Košickej eparchie. Iniciátorom stretnutia venovaného budovaniu vzťahov a vymieňaniu si bohatých skúseností pri práci s mládežou bol otec Milan Zaleha CSsR. (Patrik Maľarčík)
  • Cenou Fra Angelico za prínos do umenia ocenila desiatich laureátov 18. februára rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru v Primaciálnom paláci v Bratislave. V mimoriadnej kategórii udelili ocenenie in memoriam muzikológovi, hudobníkovi a editorovi starej slovenskej hudby Jánovi Albrechtovi. V oblasti slovesného umenia si cenu prevzal prof. Jozef Leikert, sr. Iva Kušíková SSpS a režisér Peter Weinciller. Za prínos v oblasti výtvarného umenia cenu udelili akademickému maliarovi Ladislavovi Čarnému, architektovi Petrovi Pásztorovi a akademickej maliarke Eve Cisárovej. V oblasti hudobného umenia si ocenenie prevzal organista a organizátor organových festivalov Stanislav Šurin a zbory – zbor pri Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove Chorus Latinus Pressoviensis pod vedením dirigenta Stanislava Šarišského a spevácky zbor pri Kostole Najsvätejšej Trojice (kostol trinitárov) v Bratislave s dirigentom Petrom Čačkom.
     V slávnostnom verejnom vyznávaní viery pokračovali bratia a sestry z prvého gréckokatolíckeho spoločenstva Neokatechumenátnej cesty v Prešove 22. februára v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove. Tentoraz medzi nich prišiel pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ, ktorý slávil svätú liturgiu a predsedal deviatej hodinke z Liturgie hodín. Vladyka Milan všetkých povzbudil, aby sa nebáli vyznávať vieru v tomto svete. Potom zotrval medzi bratmi a sestrami zo spoločenstva aj na stretnutí pri agapé. (Ľubomír Petrík)
  • KBS predložila politickým stranám Desatoro pre lepšie Slovensko:  1. Národný demografický plán a rodinná politika; 2. Väčšie spoločenské ocenenie a ochrana matiek, zvlášť z mnohopočetných rodín; rodinná doložka ku každému zákonu; 3. Úplné dofinancovanie cirkevného školstva, reforma školstva; 4. Ústavný zákon o adopciách; 5. Spravodlivé financovanie zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa; 6. Väčšia solidarita SR s vojnovými utečencami a migrantmi, najmä s prenasledovanými kresťanmi; 7. Obmedzenie interrupcií prinajmenšom na žiadosť ženy a zo sociálnych dôvodov; 8.Obmedzenie nedeľnej práce; 9. Odstúpenie od Istanbulského dohovoru, nájdenie iných nástrojov ochrany žien pred násilím; úprava zloženia Rady vlády pre ľudské práva a ich výborov tak, aby pomerne rešpektovala názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva; 10. Ochrana životného prostredia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *