Skala sa stretla na Dni spoločenstva

Na Syropôstnu nedeľu 7. februára sa v košickej katedrále stretli rodiny zo spoločenstva Skala na Dni spoločenstva. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Plná katedrála mladých rodín si vypočula vladykove slová o tom, že pôstny čas je viac ako cesta k telesnému zdraviu. Rodičov vyzval, aby svoje deti privykali na odriekanie už v detstve a smerovali ich ku konaniu dobrých skutkov milosrdenstva. Deň spoločenstva pokračoval v katedrále pásmom modlitieb a piesní na oslavu Pána a príhovorom moderátora Skaly otca Petra Horvátha. Zazneli aj osobné svedectvá o prežívaní radosti z konania skutkov milosrdenstva núdznym a Božej dobrote. Po skončení nasledovala večiereň s prosbou o zmierenie a vladyka Milan prešiel s prítomnými symbolickou svätou bránou a udelil požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou. Kňazské vodcovské manželské páry zo spoločenstva prijali záväzky k rastu v duchovnom živote a potvrdili ich podpisom. Skala je spoločenstvo vyše 70 kňazských a laických rodín na území Košickej eparchie, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na obnovu manželskej duchovnosti a podporu rodinného života. (Michal Hospodár)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *