Krátke správy z domova 05

  • 35 účastníkov Školy služby a 45 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka (AŠAD) sa stretlo 29. – 31. januára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. O účastníkov sa starali traja kňazi a dvanásť animátorov. V Škole učeníka boli priblížené témy Kríza viery, Falošné predstavy o Bohu, Okultizmus a mágia. Hosťom víkendu bol otec Slavomír Tarasovič. V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí spoznávali charizmy spoločenstiev a hnutí. Lektorom bol otec Milan Zaleha CSsR. V kreatívnom odbore, ktorý viedli sestry Monika a Mária Frišničové, sa mladí učili tvoriť podujatia pre mládež. (Patrik Maľarčík)
  • V Kaplnke bl. biskupa P. P. Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte (GTF PU) v Prešove sa 2. februára uskutočnila duchovná obnova, ktorú katechézou a homíliou obohatil hosť otec Daniel Galajda, prešovský farár a protopresbyter. Obnova sa začala spoločnou modlitbou tretej hodinky a pokračovala katechézou, ktorej myšlienka vychádzala z obsahu sviatku, ktorý pripomína osobné stretnutie s Kristom. Priestor na osobné rozjímanie a prijatie sviatosti zmierenia a pokánia vystriedala modlitba Ďakovného akatistu, ktorý viedol otec Peter Tirpák, duchovný správca GTF. Vrcholom bolo slávenie svätej liturgie, kde bol hlavným slúžiteľom Mons. prof. Peter Šturák, dekan fakulty. Záver duchovnej obnovy bol spojený s posvätením miestnosti určenej na pracovné stretnutia a odborné kolokviá. (Peter Tirpák)
  • Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita, prijal pozvanie Gréckokatolíckej charity v Prešove na posviacku prístavby Domu svätej Anny v Starej Ľubovni v rámci projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Na posviacke, ktorá sa uskutočnila 4. februára, sa zúčastnil aj Alexander Witter, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, zástupcovia kancelárie Švajčiarskeho platobného orgánu, predstavitelia Úradu vlády SR, zástupcovia samospráv, súkromnej sféry a klienti zariadenia. (GKCH)
  • Sedem vodkýň Federácie skautov Európy (FSE) z družín Lastovička a Labuť Prešovského oddielu, ktorý patrí pod Zbor Košice, prezentovalo skauting, organizáciu FSE a jej život 26. januára na pôde CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Žiakom 5. a 6. ročníka hravou formou priblížili zákony skautov. Pútavými prezentáciami doplnenými o fotografie zo spoločných akcií (sľuby, víkendovky, výpravy, tábory) ukázali, čo všetko zažili. Žiaci si vyskúšali prácu so škatuľkou poslednej záchrany, lekárničkou, učili sa viazať rôzne uzly. Na záver si vodkyne so žiakmi zahrali bang – hry určené k táboráku. (Alžbeta Tirpáková)
  • V nedeľu 7. februára sa v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku konal Jurkov deň. Formou dňa otvorených dverí vedenie školy pripravilo pre deti z materských škôl a verejnosť zábavný program. V rámci neho si mohli pozrieť priestory školy, vyskúšať prácu s PC a interaktívnou tabuľou, nazrieť do školskej telocvične… Pre deti boli pripravené rôzne stavebnice a tvorivé dielne. Atrakciou bola aj balónová show. Ruky balónového kúzelníka vytvárali rozprávkové postavičky či srdiečka. (Helena Varchulová)
  • Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove putovali 9. februára k hrobu mučenice čistoty Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom v sprievode duchovného správcu školy otca Tomáša Haburaja a sr. Šebastiány Vansáčovej. Štyridsať mladých ľudí najskôr navštívilo Domček, kde im bol predstavený projekt práce s mladými ľuďmi v pastoračnom centre a vypočuli si prednášku o hrdinskej smrti Anky Kolesárovej. Potom im otec Matúš Reiner, vicerektor domu, predstavil prezentáciu o čistých partnerských vzťahoch medzi mladými ľuďmi. Pri hrobe mučenice mohli v tichosti predniesť svoje prosby a modlitby za životných partnerov a pri pamätnom stĺpe mučenice Anky všetci chlapci predniesli dievčatám báseň O dievčati – krehkosti a veľkosti ženy, za čo ich dievčatá odmenili potleskom. (Tomáš Haburaj)
  • Iniciatíva Zastavme hazard spúšťa petície proti hazardu vo viacerých slovenských mestách. Cieľom je dosiahnuť obmedzenie hazardu na Slovensku. Slováci vložia do hazardu 2,5 miliardy eur ročne. Hazard ničí rodiny a životy. Iniciatíva podporuje petíciu proti hazardu v Bratislave a ďalších mestách Slovenska, ako je Galanta, Prešov, Nitra, Ružomberok. Začali sa už v mnohých mestách a budú zbierať podpisy pod petíciu bez obmedzenia aj v deň volieb. Petícia je občianska, nie politická aktivita a jej cieľom je zákaz hazardu. Dobrovoľníci budú iba zbierať podpisy pod petíciu proti hazardu, tak ako to robia na viacerých miestach Slovenska už teraz. Bližšie informácie: www.zastavmehazard.sk. (aliancia Zastavme hazard)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *