Bula Misericordiae vultus

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v novom roku sa budem zamýšľať nad bulou Svätého Otca Františka Misericordiae vultus, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

Hneď v úvode, v prvom bode, tvrdí, že „Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Zdá sa, že v týchto slovách je zhrnuté tajomstvo kresťanskej viery. Milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta“.

Boh je láska. A charakteristickým znakom lásky je milosrdenstvo, odpúšťanie a darovanie sa milujúcemu bez hraníc. Taký je náš Boh, nebeský Otec, Stvoriteľ sveta, k nám hriešnym ľuďom. Nie je pomstiteľ ani tyran, ale láskavý Otec, ktorý túži darovať večné šťastie každému človekovi. Jeho láska je väčšia než každý hriech človeka. I ten najväčší.

O Božej dobrote a láske k svetu, k všetkému stvoreniu a najmä k ľuďom nám prišiel zvestovať jeho jednorodený Syn Ježiš Kristus. Preto Svätý Otec František tvrdí, že Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Ježiš Kristus, prisľúbený Mesiáš, je naplnením Božieho prísľubu z raja po spáchaní hriechu našich prarodičov: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15)

V plnosti času Boh vyplnil svoj prísľub a poslal na svet svojho Syna, ktorý sa narodil z Panny Márie. Ježiš Kristus nám definitívne odhalil i potvrdil Otcovu lásku ku každému z nás. Pred svojím odchodom k Otcovi povedal apoštolom: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca.“ A apoštolovi Filipovi povedal: „Kto mňa vidí, vidí Otca, ktorý ma poslal.“ (Jn 14, 9) Ježiš svojím slovom, životom, ale najmä svojou smrťou na dreve kríža potvrdil svoju lásku k nebeskému Otcovi i k nám ľuďom. Až takou bezhraničnou láskou nás Boh miloval a miluje. On nám ju v tomto Svätom roku milosrdenstva chce zjaviť. Majme o ňu záujem, prijmime ju a buďme Bohu za ňu vďační, lebo nám prinesie do srdca šťastie.

Boh je náš nebeský Otec. Od neho všetci pochádzame a k nemu aj všetci cestou života smerujeme. Čím skôr si túto pravdu uvedomíme, tým skôr môžeme zažiť Otcovo milosrdenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *