Bo múdrosť udeľuje Pán… (Prís 2, 6)

(Juraj Štefanik) Múdrosť nie je vzdelanosť. O Bohorodičke sa v litániách hovorí ako o Panne najmúdrejšej, nie najvzdelanejšej. V čom bola jej múdrosť? Božie slovo hovorí, že bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Aby človek zakúšal plody múdrosti, musí absolvovať prvý krok – rešpekt pred tajomstvom života a sveta, v ktorom žije. Odolať pokušeniu všetko poznať, počuť, vidieť, uchopiť. Môžeme veľa, ale nie všetko. Niečo prenechajme aj tomu, kto môže všetko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *