Archive For The “Top Posts” Category

By |

SLOVO V RODINE (Jozef Matejovský; foto: catholicsun.org)   Pred pár mesiacmi ma zaujal článok, v ktorom sa mladá manželka tak trocha sťažovala. Hovorila o tom, že keď bola dieťa, cítila záujem Cirkvi o svoju osobu. Podobne to bolo, keď patrila medzi mládež aj keď sa spolu s vtedajším snúbencom, terajším manželom, pripravovali na prijatie svätého tajomstva…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: i.pinimg.com)   Svätý Duch, tretia božská osoba, je pokladom dobra, modlíme sa v modlitbe Kráľu nebeský. Tento poklad je rôznorodý. V minulom čísle časopisu sme si priblížili dary múdrosti a poznania. No darov Svätého Ducha je oveľa viac.   Dar rozumu, rozumnosti Tento dar uzatvára trojicu tzv. intelektuálnych darov…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš; foto: Dada Kolesárová)   Jeden z veriacich. A predsa výnimočný. Jeho odhodlanie a hlas dvíha ostatných. To je kantor. My sme zašli za jednou z najdlhšie pôsobiacich kantoriek v našich cerkvách. Do Svidníka. Pani Mihaliková nám však povedala viac, než sa dá uverejniť v jednom čísle, a tak výnimočne rozhovor s ňou uverejňujeme na pokračovanie.   Spomínate si, kedy ste…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Miroslav Baran)   Prešovská archieparchia: Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ Kňazská vysviacka: 16. jún 2019 (10.00 h), Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine   Pavol Fečkanin (27 rokov) Primície: 29. jún 2019 (10.30 h), Chrám sv. Demetra v Staškovciach   Miroslav Hamarčák (26 rokov) Primície: 22. jún 2019 (10.00 h), Chrám Božej múdrosti vo Svidníku  …

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Nataša Bujdová; foto: wikipedia.org)   Po revolúcii v roku 1989 došlo k mnohým zmenám v našej spoločnosti. Tie výrazne pozitívnym, ale aj negatívnym spôsobom ovplyvnili rodiny na Slovensku. Prešli sme a prechádzame transformáciou politického systému, transformáciou verejnej správy, ako aj zmenou rodinného systému. Jednou z výrazných zmien je zmena rodinného systému, právo na prácu a spravodlivú odmenu za dobre…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák)   V rozhovore so ženou Samaritánkou Ježiš okrem iného povedal: „Boh je duch.“ (Jn 4, 24) Keď máme hovoriť o tretej božskej osobe – Svätom Duchu, možno povedať aj opačne: Duch je Boh. A Boh je neviditeľný. „Boha nikto nikdy nevidel,“ píše Ján v úvode svojho evanjelia (1, 18). Svätého Ducha preto nemožno vidieť,…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Miroslav Baran; foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.)   Ohlasuje evanjelium po celom svete, sprevádza ľudí modlitbami za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Takto ich privádza k životu v hojnosti, ktorý ponúka Kristus. Exorcista páter Elias Vella hovorí o skúsenosti so Svätým Duchom a ukazuje, ako sa ním nechať viesť.   Blíži sa čas Turíc, keď sa z apoštolov stali odvážni ohlasovatelia. Kedy…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Dávid Rybovič)   Gréckokatolícki veriaci zo Slovenska v sobotu 18. mája putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa konala jubilejná 10. púť Prešovskej metropolie.   Pozdrav kardinála Dziwisza Pred samotným začiatkom programu púte zavítal medzi 3 500 gréckokatolíkov emeritný krakovský arcibiskup metropolita kardinál Stanislav Dziwisz. Vo svojom príhovore poukázal na Cirkev…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Damián Saraka; foto: PxHere.com)   Súčasnosť sa často definuje ako doba, ktorá je poznačená deformovanými vzťahmi. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú vzťahy – čas strávený na sociálnych sieťach, pracovná vyťaženosť, rozbité rodiny, zameranosť na seba atď. Tieto okolnosti majú silný vplyv na vývoj a vzťahy každého jedinca. Rodina ako taká prechádza obrovskou krízou identity….

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Dominik Petrík; foto: Jaroslav Girovský)   Gospelová hudba. Čo znamená tento výraz? Alebo lepšie, čo predstavuje tento hudobný žáner? Poznáme mnohé žánre hudby – klasická, rocková, pop-music, džez… Kam by sme však mohli zaradiť gospelovú hudbu? Možno povedať, že gospelová hudba presahuje všetky žánre, lebo nemá svoj osobitý štýl. Existuje aj klasický,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi