Archive For The “História” Category

By |

HISTÓRIA (Martin Mráz)   Každá idea sa k tomu, aby mohla prežiť, potrebuje vteliť do nejakej formy. Cirkev už dvetisíc rokov ohlasuje Ježišovu dobrú zvesť a zároveň rozvíja svoje štruktúry. Nie kvôli posilňovaniu svojho mocenského postavenia, ale aby bola bližšie k ľuďom a dokázala im lepšie slúžiť a sprostredkovávať posolstvo evanjelia.   Konkrétnym zhmotnením evanjeliového…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   (pokračovanie predošlého článku) V žiadosti cisára z 1. marca 1816 chýbali základné a konkrétne informácie o celej záležitosti. Pápež Pius VII. preto poveril Konzistoriálnu kongregáciu, aby túto záležitosť dôkladne prešetrila. Tá si následne žiadala chýbajúce informácie od viedenskej nunciatúry. Nuncius si zase žiadal potrebné informácie od Mukačevskej kapituly a novovymenovaného mukačevského biskupa A. Pócsyho. Tu sa…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Peter Borza) Erigovanie Mukačevského biskupstva v roku 1771 a zastabilizovanie jeho sídla v Užhorode v roku 1775 vytvorilo priestor na zlepšovanie administratívno-správneho členenia rozsiahlej eparchie, ktorú tvorilo 560 000 veriacich v 711 farnostiach na území trinástich uhorských stolíc. Zložitosť správy takého rozsiahleho územia netreba bližšie vysvetľovať. Zlepšiť situáciu malo vytvorenie dvoch nových vikariátov, v roku 1776 išlo o Satmársky vikariát a v roku…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi