Archive For The “Správy” Category

Spomienka na prof. Boháča

By |

Spomienka na prof. Boháča

PREŠOV (Daniel Sabol, Marcel Mojzeš) V utorok 11. mája, na sviatok blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka, zorganizovala Katedra systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove v spolupráci s Domom liturgie a spirituality online vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Stavroforný protojerej prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. ako liturgista. Konferencia bola rozdelená do troch častí. Úvodný blok…

Read more »

Chrámový sviatok v Kráľovskom Chlmci

By |

KRAĽOVSKÝ CHLMEC (Daniel Dévald) Veriaci farnosti Kráľovský Chlmec počas posledného aprílového víkendu oslávili svoj chrámový sviatok, pamiatku svätého veľkomučeníka Juraja. Táto slávnosť bola pre pandemické opatrenia rozložená do troch dní a začala sa 23. apríla, v piatok popoludní. Otec Tomáš Muszka, duchovný správca Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, odovzdal otcovi Jozefovi Vaszilymu, dekanovi Maďarského protopresbyterátu, dekrét…

Read more »

Cena mesta pre otca Františka Čitbaja

By |

KOŠICE (Daniel Černý) Gréckokatolícky kňaz, stavroforný protojerej otec František Čitbaj bol ocenený Cenou mesta Košice. Cenu si prevzal osobne v piatok 7. mája v priestoroch košického Kulturparku z rúk primátora Jaroslava Polačka. Stalo sa to pri príležitosti 652. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice a s tým súvisiacich osláv dňa mesta Košice. Cena mu bola…

Read more »

Z kresťanského sveta

By |

Z kresťanského sveta

UKRAJINA/UŽHOROD (TSKE) Počas prvého májového víkendu vladyka Cyril Vasiľ SJ oslávil Nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, slávil najprv v užhorodskej katedrále archijerejskú liturgiu a popoludní  večiereň. Po nej sa odobral na miesto posledného odpočinku zosnulého vladyku Milana Šášika. Spolu s vladykom…

Read more »

Krátko z domova

By |

Krátko z domova

TRNAVA (TSKE) V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v úzkom kruhu najbližších a bola vopred nahlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave. Martin Benko sa…

Read more »

Zákaz požehnávať homosexuálne zväzky

By |

Zákaz požehnávať homosexuálne zväzky

VATIKÁN (postoj.sk) Kongregácia pre náuku viery vydala 15. marca stanovisko, ktorým odpovedala na otázku, či Cirkev môže požehnávať zväzky osôb rovnakého pohlavia. Odpoveď znie jednoznačne: nemôže. Obsah dokumentu, ktorý podpísal prefekt kongregácie Luis F. Ladaria, osobne schválil aj pápež František. Dvojstranový dokument vysvetľuje, že „nemožno udeľovať požehnanie vzťahom alebo partnerstvám, aj keď stabilným, ktorých súčasťou…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku