Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Radko Blichár) V živote sú dve otázky, na ktoré potrebuješ nájsť odpoveď: Si spokojný s tým, kam speje tento svet? Si spokojný so svojím životom? Vždy, keď si pozrieš správy, si rozhorčený. Požaduješ okamžitú zmenu. No tento svet nepotrebuje zmenu, potrebuje svätosť. Potrebuje sväté chvíle. Ako vznikajú? Tým, že každodennú udalosť naplníš Božou prítomnosťou. Tento svet…

Read more »

By |

(Radko Blichár) My sme tou mincou, na ktorej je vyobrazená Božia tvár, a Boh chce späť to, čo je jeho – teba. Boh ťa nechce len zvýrazniť novou razbou a novým čistením, nechce ťa použiť a vymeniť. Naopak. To, čo je v tebe len naznačené, chce urobiť reálnym. Chce dať pravú hodnotu tvojmu životu. A tu prichádza pasca diabla –…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Všetci poznáme rozprávku o troch prasiatkach. Domčeky zo slamy a z dreva vlk poľahky odfúkol a nemohli im poskytnúť potrebný úkryt na záchranu života. Vydržal iba domček poctivo postavený z tehál.   Zachej sa veľmi namáhal, aby si zabezpečil život. Okrádal, podvádzal, kolaboroval s rímskymi okupantmi. Vystaval si svoj dom, plný bohatstva, v…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Niekedy sa spolieham na svoje dobré skutky, že sa nimi pred Bohom ospravedlním. Myslím si, že nie som až taký zlý, veď som pomohol, poslúžil, pomodlil sa, dal almužnu… To nič, že som všetko nedodržal. Ale čo z toho som nebol povinný urobiť ako Boží služobník? Som len neužitočný sluha, ktorý nesplnil vôľu…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Boh mi zveril do správy môj život, rodinu, farnosť, kúsok svojej zeme. Prichádza, aby žiadal podiel, na ktorý má právo. Ak som nepoctivý správca a myslím si, že som majiteľ, budem to brať ako útok na svoje vlastnícke právo. Ak sa nechám presvedčiť pokušením: „Budeš ako Boh“, nebudem mať problém svojím egoizmom zabiť…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Typický Žid odpovie na otázku otázkou. Ježiš sa veľa pýta. Jeho otázky idú riadne pod kožu. Najmä tomu, kto je pyšný. Keď mi Ježiš odhalí, že vidí hlboko do môjho srdca, potrebujem pokoru a ochotu nechať sa formovať Božou pravdou.

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Odpustiť zo srdca, ako mi odpúšťa Otec, je veľmi ťažké. Previnenie blížneho voči mne sa zdá veľké ako vrch. Je ako nezdolateľná prekážka na ceste k spáse. Jedine viera mi môže dať schopnosť túto prekážku zdolať. Rodí sa z mojej skúsenosti s Otcovou láskou, ktorá hromadu mojich hriechov vždy hodí do mora milosrdenstva.

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Hľadať figy na strome, keď nie je ich čas, a ešte ho aj trestať nie je fér. Prečo to Ježiš robí? Zdá sa mi, že v tom je niečo viac. Hodno hlbšieho zamyslenia. Ježiš aj na mne hľadá ovocie svojich milostí. Ale nie vtedy, keď sa to mne hodí, ale má právo žiadať…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Keď Bartimejovi povedali, že ho volá Ježiš, vyskočil, odhodil plášť, nechal všetko svoje nažobrané imanie a utekal k nemu. Keď ja počujem Boží hlas, je mi niekedy ťažko dvihnúť sa z pohodlia a nechať svoje drobné potešenia. Akú vieru vtedy prejavujem? Je hodná odmeny?

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Traja stroskotanci na pustom ostrove po niekoľkých rokoch chytili zlatú rybku. Každému sľúbi splniť jedno želanie, keď ju pustia. Prvý chce byť hneď doma pri svojich deťoch. Druhý sa chce vrátiť k svojej mladej žene. Tretí sa poobzerá a povie: „Vieš ty čo, rybka? Priveď ich spať, už som si na nich za…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi