Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Ján Rusnák) Jeden misionár píše, ako raz k nemu do chrámu vstúpil človek, ktorý dlhé roky nebol v chráme. Po svätej liturgii prišiel za ním s veľkým zápalom, že odteraz sa to zmení a bude pravidelne navštevovať nedeľné bohoslužby. Ale na druhú nedeľu už neprišiel. Kňaz sa s ním po dlhom čase stretol a pýtal sa,…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Ak nie som hladný po milosrdenstve pre druhých, ak sa uzatváram do odsudzovania, posudzovania, ohovárania, bezbrehej kritiky a frflania, nikdy nezakúsim blahodarnú silu milosrdenstva ani sám na sebe, zatvorím sa do svojej samospravodlivosti, elitárstva, autoritárstva.

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Dávajte pozor, ako počúvate. Slovo akosi zdegradovalo. Slov je plno všade okolo nás, slov sú plné médiá, noviny, knihy, slov sú plné ulice i ústa ľudí. Preto slová triedime, mnohé prepočujeme, mnohé nevnímame… Keď chce Kristus niečo dôležité povedať, tak zdôrazňuje: „Dávajte pozor, ako počúvate, lebo raz sa budete zodpovedať za každé slovo, ktoré ste…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Ježiš nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, s akým sa obetuje. Hoci nemáš nič na rozdávanie, predsa je čosi, čo by si mohol dať – je to čas. Čas venovaný ľuďom, ktorých ti Boh pošle do cesty. Maj otvorené srdce pre Boží hlas, upozorňujúci na povinnosti lásky voči blížnym. Takými sa usilujme…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Žijeme v dobe, keď najväčší úspech dosahujú ľudia so silnými slovami, širokými lakťami a drzým vystupovaním. Ježiš odsudzuje tých, ktorí sa v dnešnom svete majú dobre, a chváli ľudí úplne iného typu. V blahoslavenstvách sú vyjadrené Božie nároky, evanjeliové ciele, očakávania, odmeny, ale aj naše sklony a slabosti. Boh nám cez ne zjavuje seba…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria udalosti, ktoré nazývame zážitky. Aj apoštol Peter vo svojom apoštolskom liste po rokoch spomína na to, čo zažil na hore Tábor spolu s Ježišom. Kristovo premenenie bola chvíľka neba na zemi, bol to záblesk toho, čo Boží Syn žije od večnosti v Bohu

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Na čom je Boží obraz? Na človekovi! Koncilový dokument Radosť a nádej učí, že človek žije preto, lebo ho Boh z lásky vysníval a z lásky ho neprestajne udržiava. Preto sú ľudia najkrajšie stvorenia na tejto zemi. Žiadne iné stvorenie nie je také krásne ako človek, lebo žiadne iné stvorenie nie je takým dokonalým…

Read more »

By |

(Slavko Ganaj) Mýtnik Zachej z Jericha je synonymom ľudských protirečení. Bol hlavný (mýtnik), a predsa bol malej postavy… Bol bohatý, a predsa potreboval pomoc planého figovníka. Bol hriešny, a predsa túžil vidieť Krista. Bol chamtivý, a predsa s Božou pomocou je ochotný sa všetkého vzdať. Na ňom jasne vidno, že všetko, čo pokladáme za vzácne, je zoči-voči Kristovej odpúšťajúcej a starostlivej láske ničím…

Read more »

By |

(Slavko Ganaj) Ak chceme odolávať pokušeniam padlého anjela (diabla), tak bez Božej pomoci to nezvládneme. Spásu čerpáme hlavne zo sviatostí Cirkvi (prilba spásy) a Božie slovo je „stelesnený“ Svätý Duch. Takže pravidelné prijímanie sviatostí a čítanie Božieho slova srdcom má moc ochrániť nás pred tým, ktorý je mocnejší od nás ľudí, ale ktorý má strach pred Božou mocou.

Read more »

By |

(Slavko Ganaj) Boh si vyvolil Židov, aby mu vybudovali chrám živej viery. Oni ako stavitelia postavili iba chrám z kameňov. A v čase Božieho navštívenia nespoznali hlavný uholný kameň – Krista, preto sa tento chrám bez Krista po čase nutne musel zrútiť. Boh však zbudoval nový chrám z Kristovho tela – Cirkvi. Tým novým chrámom má byť naša živá viera…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi