Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Michal Jančišin) Ján je jediný evanjelista, ktorý neprináša popis Poslednej večere, ale viac než všetci ostatní uvažuje o jej hlbokom význame. Treba dodať, že po pasáži o Eucharistii mnohí z jeho učeníkov Ježiša opustili a viac s ním nechodili. Eucharistia bola nepochopená. Bol to škandál. Štvrté cirkevné prikázanie znie: „Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Eucharistiu.“ Cirkev ako…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Apoštolom sa mohol stať len ten, kto poznal Ježiša. Ten, kto sa s ním stretol. Ich prvou úlohou je, aby boli s ním. Boh nás pozná dokonale. Vidí do nášho srdca. Aj v liturgii máme krásnu výzvu: „Hore srdcia!“ Odpovedáme: „Máme ich u Pána!“ Je to tak naozaj? Poznať niekoho znamená s ním tráviť čas. Skúsme sa dnes pýtať:…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Fenomén sa volá facebook. So svojimi dvoma miliardami aktívnych užívateľov je jednou z najväčších spoločenských sietí. Je plne preložený do osemdesiatich štyroch jazykov. Názov servera vznikol z papierových letákov, ktoré sa rozdávajú prvákom na amerických univerzitách. Slúžia na bližšie zoznámenie študentov medzi sebou navzájom. Aj my máme strach z neprijatia, sklamania vo vzťahoch. Ľahšie je…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Ježiš hovorí o eucharistickom chlebe. O jeho účinkoch. Tak ako je biologický život, je aj večný život. Obidva musia byť nasýtené. Jeme preto, aby sme žili. Pokrmom pre večný život je Eucharistia. Verím, že dnes každý z nás jedol, aby nebol hladný. Aby mal silu žiť. To sme urobili pre svoje telo. Ako to však…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Územie Zabulon a Neftali tvorila časť takzvanej Galiley pohanov. Galilea je severným pásmom Izraela. Odlišovala sa od Judska svojou otvorenosťou voči ľuďom z celého sveta. V texte proroka Izaiáša sú obyvatelia Galiley označení za ľud bývajúci v temnotách. Ide o obrazné vyjadrenie označujúce situáciu tých, ktorí stratili nielen zmysel pre existenciu Boha, ale nachádzajú…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Ženy sú prvé, ktoré prichádzajú k hrobu. Aj v chrámoch je väčšina žien. Mužov je ako šafranu, česť výnimkám. Niekedy sa dokonca stane, že z mužského pokolenia je zastúpený len kňaz. Ženy sú akosi citlivejšie na veci okolo nich. Neostanú chladné, nedajú sa dlho prosiť. Aj dnešná nedeľa nesie ich meno: Nedeľa o myronosičkách. Prečo je to…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Toto je časť, ktorá nasleduje hneď po pasáži o nasýtení veľkého zástupu ľudí. Bolo by dobré mať kráľa, ktorý dennodenne nasýti. Ježiš však neprichádza kvôli tomu. Neprišiel, aby odstránil hlad, spoločenskú nerovnosť či uzdravil všetky choroby. Prečo teda? Kvôli našej spáse. „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Ty mi nebudeš hovoriť, ako mám žiť! Je to môj život. Staraj sa o seba. Aj slovenské porekadlo hovorí: Čo ťa nepáli, nehas! Každý sa dnes oháňa slovom sloboda. No robiť si, čo sa nám zapáči, bez zodpovednosti, to nie je sloboda, ale anarchia. V Otčenáši sa denne modlíme: „… buď tvoja vôľa“. Myslíme to vážne?…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Počúvať ma dvojaký význam. V prvom rade vypočuť si niekoho, niečo. V druhom prípade uskutočniť vypočuté. Od detstva máme problém v počúvaní aj v prvom, aj v druhom význame. Radšej rozprávame, ako počúvame. Akým slovom sme dnes boli živení? Televízia, internet… alebo Kristovo slovo? Lebo len Ježiš má slovo života. Nechce byť ako zákusok ku káve, ale každodenným chlebom.

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Jeden z najväčších príkazov bolo dodržiavanie soboty. Deň venovaný odpočinku. Šabat je najdôležitejší sviatok v judaizme, jeho dodržiavanie je nariadené priamo Desatorom a v rabínskej literatúre je braný ako pravzor všetkých sviatočných dní. Ježiš hovorí, že Boh ešte pracuje, neoddychuje. Prečo sa Boh namáha? Pracuje na spáse človeka. Až keď budú všetci synovia a dcéry s ním,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi