Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Patrik Palčo) Peter nás učí dôverovať Bohu, tomu, že všetko je pre naše dobro. Aj tento na prvý pohľad „nezmyselný“ rybolov. Ale Boh vie, čo robí. Jeden kráľ mal verného sluhu, ktorý vždy v každej situácii hovorieval: „Je to pre naše dobro.“ Kráľovi sa táto veta nie vždy páčila. Raz pri jednej poľovačke kráľ utrpel úraz,…

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Svätý Augustín hovorí: „Chceš kráčať? Ja som cesta. Chceš sa vyhnúť chybe? Ja som pravda. Chceš uniknúť smrti? Ja som život.“ Toto ti hovorí Spasiteľ: „Nemáš kam ísť, ak nepôjdeš so mnou. A nejestvuje cesta, po ktorej by si mohol kráčať, ak nie som ja tvojou cestou.“

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Každá práca má byť dielom človeka aj Boha. Roľník pripraví zem a zaseje pšenicu. Ostatné dielo urobí Boh. Dá z neba vlahu a vzrast. Evanjelium napísal napríklad svätý Matúš, ale inšpiráciu dáva Boh. Aj pri ohlasovaní evanjelia potrebujeme pomoc od Boha. My dávame svoje sily a schopnosti a Boh dáva silu nášmu slovu.

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Nebohý kardinál Tomáš Špidlík mal raz takúto skúsenosť. Prišla za ním jedna pani a povedala mu: „Vy sa už na mňa asi nepamätáte, ale pred niekoľkými rokmi som bola pri vás na svätej spovedi, a to, čo ste mi povedali, mi zmenilo život.“ Otec kardinál sa opýtal: „Čo si myslíte? Čo som jej povedal? Len…

Read more »

By |

(Patrik Palčo) S pokušením máme všetci svoje skúsenosti. Diabol pokúšal Pána Ježiša na púšti. Pokúša aj nás. A ako to robí? Cez myšlienky. Zrazu nám napadne myšlienka. Napadne nám. Jednoduchá, na prvý pohľad nevinná myšlienka. A ako máme správne reagovať? Hriešna myšlienka je ako slovo, ktoré nás osloví. Treba jej odpovedať. Ako odpovedal Ježiš? Božím slovom: „Nielen z…

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Ježiš, syn Jozefa. Navonok to tak vyzeralo. Ale evanjelista Lukáš, a nielen on, vidí Ježiša ako Božieho Syna. To mi pripomína jeden príklad zo života svätých otcov. Dvaja otcovia púšte, jeden starý a druhý mladý, sa raz vybrali do mesta predať rohože, ktoré plietli. Keď z mesta odchádzali, stretli prostitútku, ktorá bola nalíčená a vyzývavo oblečená, aby sa…

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Ťažko sa museli Herodiade počúvať karhavé slová svätého Jána Krstiteľa. Myslím si, že ho chcela čím skôr umlčať. Evanjelista Marek píše, že „Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo…

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Ak deťom naložíme na tanier k mäsku kôpku hranolčekov a kôpku zeleniny, vyberú si hranolčeky a zeleninu nechajú. Prečo? Lebo zjedia len to, čo im chutí. Nie to, čo je zdravé. Neraz počujú od rodičov napomenutie, aby neboli vyberaví a zjedli všetko. Tento zlozvyk je blízky aj nám. Z Božieho slova si vyberieme len to, čo sa nám…

Read more »

By |

(Patrik Palčo) Rád chodím na huby. Len čo vkročím do lesa, moje oči sledujú zem. Dávam veľký pozor, kam idem a kam položím svoju nohu. Nerád by som zašliapol hríbik. Mám oči na stopkách, pretože neviem, kde sa môžu hríby nachádzať. Kráčam pomaly, sústredene a trpezlivo. Takto nejako si predstavujem bdenie, ku ktorému nás pozýva Pán Ježiš….

Read more »

By |

(Patrik Palčo) STAT CRUX DUM VOLVITUR MUNDUS (Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca). Tajomstvo Kristovho Kríža môžeme nájsť ako predobraz v Starom zákone. V Knihe Genezis čítame, že po prvotnom hriechu Boh povedal Eve: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti…“ Adamovi zase toto: „… nech je prekliata zem pre teba; s…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi