Archive For The “1Zamyslenie” Category

Ja budem s tebou. (Gn 31, 3)

By |

(Peter Iľko) Keď sa Pán lúčil so svojimi učeníkmi, povedal im podobne: „Ja som s vami po všetky dni.“ Nikto nesmie mať pocit, že je opustený alebo sám. Boh je stále s nami. On použil výraz „som s vami“. Nie „možno budem s vami“. Tu si treba uvedomiť, že nebude násilný. Rešpektuje našu slobodnú vôľu. Potrebujeme si to…

Read more »

Kto srší hnevom, nech si znáša trest. (Prís 19, 19)

By |

(Peter Iľko) Trest za hnev poznáme, lebo ho zažívame aj telesne. Stúpne nám tlak, rozbúši srdce a nevieme ani poriadne ovládať svoje ruky, ktoré sa trasú. Znova a znova hľadieť na Krista. Mal veľa dôvodov nahnevať sa. Či už na učeníkov, veď ho opustili, alebo na farizejov, že ho pokúšali, na veľkňazov, ktorí ho odsúdili… Ale on…

Read more »

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť… (Mk 10, 41)

By |

(Peter Iľko) Neviem, či sa začali mrzieť. Keby im Kristus povedal: „Dobre, drahí moji, veď chodíte so mnou, zanechali ste rodiny, tak vám to patrí.“ Som veľmi zvedavý, či by sa aj vtedy začali učeníci mrzieť na Jakuba a Jána. Verím, že postupne by každý jeden prosil o to isté. Ale keď si pozorne prečítame celú stať,…

Read more »

… tak aj Kristus: raz sa obetoval… (Hebr 9, 28)

By |

(Peter Iľko) A nebola to hocijaká obeta. Bola to obeta druhej prirodzenosti človečenstva, aby nám na svojom tele ukázal vznešenosť nášho stavu ako dedičov Božieho prisľúbenia. Boh ide do krajnosti. Pri adorácii viem pochopiť, že to urobí iba ten, kto absolútne miluje. Ak si vážime túto obetu, tak si ju vieme pripomínať deň čo deň pri…

Read more »

Vezmi svojho syna… Tam ho obetuj… (Gn 22, 2)

By |

(Peter Iľko) Abrahámovi určite nebolo jedno, že má obetovať svojho syna, po ktorom tak túžil. Pre nás nepochopiteľné. Boh skúša dôveru Abraháma. Neskúša vieru, ale dôveru. Len aby nezabudol, že mu Boh prisľúbil, že požehná a rozmnoží jeho potomstvo ako hviezd na nebi. Abrahám prekvapujúco neprotestuje. Možno je trocha prekvapený, ale dôveruje. Najvyšší čas pozrieť na…

Read more »

Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť… (Prís 16, 20)

By |

(Peter Iľko) Keď si čítame evanjeliá o pôsobení Pána Ježiša, nikde nenájdeme, aby niekoho nabádal konať zlo. A všetci, ktorí počúvli jeho slovo, mali sa len dobre. Lebo Pánovo slovo je to, ktoré má moc. Moc, ktorá kriesi, moc, ktorá uzdravuje, moc, ktorá dáva pokoj. Je len na osoh človeka, zvlášť pre jeho dušu, ak sa nechá…

Read more »

Lebo Bohu nič nie je nemožné. (Lk 1, 37)

By |

(Peter Iľko) Veľmi ťažko pochopíme, čo urobila Božia Matka, keď jej archanjel ani len poriadne nevysvetlil, ako to bude, a ona neváhala odpovedať, nech sa tak stane. Jedným z najväčších problémov v kresťanstve dnešnej doby je, že priveľmi špekulujeme. Dobre som sa pomodlil? Asi som sa mal viac, asi by aj menej stačilo. A to Boh počuje moje prosby?…

Read more »

… tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine… (Gn 15, 13)

By |

(Peter Iľko) Jednou z mnohých tragédií dnešných čias sú spory ohľadom pozemkov. Vznikajú nielen medzi cudzími, ale veľakrát aj medzi rodinou. Každý túži niečo vlastniť, túžime mať najkrajšie pozemky, ako keby sme zabúdali, že toto všetko raz musíme zanechať a putovať do toho nebeského, ktorého sme skutoční dedičia. Raj. Ten nám patrí. Boh ho vybudoval pre nás,…

Read more »

Vľúdna odpoveď krotí hnev… (Prís 15, 1)

By |

(Peter Iľko) Je veľmi dobré premýšľať, čo odpoviem komu a ako. Keď čítame životopisy veľkých svätcov, tak zbadáme, že sa nenáhlili hneď odpovedať. Nechceli nikoho len tak odbiť. Vedeli, že každá odpoveď je dôležitá, a preto ju „preosiali“ cez modlitbu, Eucharistiu, Božie slovo, aby bola pre pýtajúceho sa zároveň požehnaním. To všetko sa učili od Spasiteľa, ktorý…

Read more »

Verím. Pomôž mojej nevere! (Mk 9, 24b)

By |

(Martin Gergelčík) Keď človek vynaložil všetko úsilie a námahu, aby odvrátil nepriaznivé okolnosti, ktoré doliehajú na život, ocitne sa v stave „zúfalstva“. Čo ďalej? Mám ešte nádej? Jedno príslovie hovorí: Nádej zomiera posledná. Ale je to skutočne tak i vtedy, keď stojíme zoči-voči ťažkostiam, ktoré prináša život? Evanjelium nám predstavuje situáciu zúfalého otca. Kto vlastne potrebuje pomoc….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi