Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Michal Vasiľ) Mnoho ľudí túži po veciach tohto sveta. Po bohatej úrode, po dobrom zárobku, ako aj po zisku. Keby tieto veci Ježiš zavrhoval, Cirkev by sa nemodlila za dobrú úrodu a požehnanie hmotných vecí. Ježiš aj v podobenstve o talentoch vyzdvihuje sluhu, ktorý dobre obchodoval a jeho peniaze priniesli dvojnásobný zisk. Aj Abrahámovi Boh prejavoval svoju priazeň…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Pochovať mŕtveho je skutkom milosrdenstva, ako aj rozlúčiť sa s rodinou je prejavom úcty a lásky. Prečo Ježiš reaguje tak tvrdo? Má sa jeho učeník správať „bezcitne“ k svojim najbližším? Určite nie. Len chce zvýrazniť vážnosť a naliehavosť povolania pre Božie kráľovstvo. Kto sa úplne neodovzdá Ježišovi a nevenuje sa mu celý, nie…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Trikrát a dosť. Od 1. septembra 2003 aj na Slovensku máme zákon o tvrdom postihu tých, ktorí sa opakovane dopúšťajú závažných zločinov. Pre nás kresťanov Ježišove slová o opakovanom odpúšťaní platia neustále. Nie trikrát, ale sedemkrát. „Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 22) Nie sedemdesiatsedem ráz, ale vždy. Aj náš nebeský…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Pochváliť človeka, ktorý ma okráda, to je nepredstaviteľné. Iné je pochváliť niekoho, kto myslí na „zadné vrátka“. Ježiš nás neučí, ako máme okrádať svojich zamestnávateľov či vytunelovať firmu. Nejde tu o hmotné zabezpečenie do budúcnosti, ale ako synovia svetla máme myslieť na večnosť. No aj hmotné dobrá môžeme použiť pri získavaní tých duchovných. Keď…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Predstavme si človeka stojaceho na rebríku, ako zatĺka klince. Ak mu klinec vypadne, nezíde, ale vezme ďalší. Klinec nemá veľkú cenu, ale drachma bol celý majetok. Jedna ovca nemá síce takú hodnotu pre toho, kto ich má sto, no je to živý tvor, ku ktorému má pastier vzťah. Akú hodnotu má človek pre…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Keď fandíme pri športovom zápase, prežívame radosť z víťazstva svojho favorita. Toto je jeden z nás. Z nášho mesta, kraja, krajiny. K Ježišovi, Synovi Božiemu a Synovi človeka, môžeme mať absolútnu dôveru. Je nebeským Veľkňazom, a zároveň je nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. On našu dôveru neodmení pukom, loptou či dresom so…

Read more »

By |

(Michal Vasiľ) Možno lásku prikázať? Pavol to píše ako príkaz nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Teda ako môžeme tento príkaz naplniť? Timotejovi však píše, že láska musí vychádzať z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. Pracujme preto najprv na očistení svojho srdca od všetkého, čo ho poškvrňuje. Potom s vierou prosme o odpustenie hriechov a zmierenie s Bohom. Tak pre…

Read more »

By |

(Marek Valenčík) Obuvník poslal syna s opravenými topánkami, aby ich odniesol bačovi na salaš. Povedal mu: „Pýtaj za opravu dvadsať korún.“ Syn dobehol na salaš celý zadychčaný a hovorí bačovi: „Bača, priniesol som vám topánky. Otec pýtal za opravu dvadsať korún, ale dajte iba desať, lebo som cestou jednu stratil.“   Nedostal určite ani tých…

Read more »

By |

(Marek Valenčík) Svätý Ján Mária Vianney mal vo svojej farnosti sedliaka, ktorý každé ráno šiel do kostola a tam v tichosti sedel v lavici, a pozeral sa na bohostánok. Keď sa ho raz otec Vianney opýtal, čo tam robí, tak mu tento sedliak odpovedal: „Pozerám sa na Ježiša a Ježiš sa pozerá na mňa.“ Dnešné…

Read more »

By |

(Marek Valenčík) Apoštoli sa tešili, keď videli ako sa im poddávajú zlí duchovia. Aj my sa tešíme, keď sa nám darí v práci, alebo sa nám niečo podarilo. Napriek tomu, že každý musíme niečo robiť, zoberme si k srdcu radu starých mníchov a nepripútavajme k práci svoje srdce. Ona je len prostriedkom, nie cieľom. Pán…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi