Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Maroš Rinik) Evanjelium Mäsopôstnej nedele predstavuje posledné dôležité Ježišovo učenie. Ježiš sa v ňom odvoláva na predstavu, ktorá je v židovskom svete veľmi známa a nájdeme ju v Talmude. Tu sa píše o tom, ako pri poslednom súde svätý vezme zvitok Tóry, uloží si ho na kolená a povie: „Kto ho napĺňal, nech príde a dostane…

Read more »

By |

(Maroš Rinik) Počúvať Božie slovo a veriť Bohu, to je spôsob, ako sa vyhnúť súdu a prejsť z tohto života do večného života. To však znamená úplne podriadiť svoj život Bohu a byť poslušný vo všetkom, čo od nás chce. Ježiš hovorí, že mŕtvi počujú jeho hlas, a má tým na mysli duchovne mŕtvych, ktorí počujú radostnú zvesť evanjelia, porozumejú…

Read more »

By |

(Maroš Rinik) Ježiš nepoložil túto otázku v prekvapení alebo v zúfalstve. Modlil sa 22. žalm. Celý žalm prorokuje veľké utrpenie pri Mesiášovej smrti. Ježiš vedel, že toto dočasné odlúčenie od Boha nastane vo chvíli, keď vezme na seba hriechy sveta. Toto odlúčenie bolo tým, čoho sa Ježiš obával, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade. Fyzická bolesť bola strašná,…

Read more »

By |

(Maroš Rinik) Židia nenávideli Piláta, šli však za ním, aby od neho žiadali súhlas odsúdiť Ježiša. Pilát spoznal toto sprisahanie voči Ježišovi, a preto ponúkol, aby si vybrali medzi Barabášom a Ježišom. Oslobodiť vraha Barabáša znamená súhlasiť s tým, že pravá sloboda prichádza cez násilie. Vybrať si Ježiša znamená žiť život prijatia kríža. Ježiš sa nebráni, neobhajuje…

Read more »

By |

(Maroš Rinik) Bozk, obvyklý orientálny pozdrav aj v dnešných časoch. Bozkom vyjadrujeme svoju úctu, dôveru a lásku voči osobe, ktorú milujeme. Bozkom pozdravil Judáš Ježiša. Nebol však prejavom jeho lásky a úcty voči nemu, ale znamením, ktorým ho označil, aby ho mohli zajať. Koľkokrát sme vo svojom živote bozkom označili svojich blížnych na znamenie lásky? A naopak, koľkokrát…

Read more »

By |

(Maroš Rinik) Odpadnúť (po grécky skandalizo) znamená doslovne pohoršiť sa. U apoštolov nešlo teda len o strach o život, ktorý ich donútil rozutekať sa, ale o skutočné pohoršenie. V očiach apoštolov boli udalosti také šokujúce a nestráviteľné, že úplne otriasli celou ich vierou v Krista ako Syna Boha a Mesiáša. Ježiš Kristus uskutočnil ten najväčší škandál v histórii:…

Read more »

By |

(Maroš Rinik) Keď Ježiš kráča do Jeruzalema, posiela dvoch učeníkov do dediny, ktorá je pred nimi. Termín dedina je technický pojem, ktorý v evanjeliách vždy znamená nesprávny výklad alebo odpor proti novosti, ktorú prináša Ježiš. Dedina je miestom tradície a zvykov. Je to miesto, ktoré je spojené s tradičnými hodnotami minulosti. Naopak, mesto je viac otvorené novotám….

Read more »

By |

(Marek Kolesár) Podobenstvo o márnotratnom synovi je v poradí tretím pokračovaním zo série podobenstiev o milosrdenstve nebeského Otca, ktoré Ježiš rozprával. Hlavnou myšlienkou alebo skôr celým obsahom prvého aj druhého podobenstva je hľadanie strateného. Dobrý a starostlivý hospodár bude hľadať aj jednu, jedinú ovcu zo sto dovtedy, kým ju nenájde. A potom sa bude tešiť so svojimi priateľmi. Poriadna…

Read more »

By |

(Marek Kolesár) Náš trojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan má na svojom konte veľa rôznych víťazstiev. Jedno z nich je kuriózne. V roku 2016 na prestížnych pretekoch Tour de France získal etapové víťazstvo tak, že o tom ani nevedel. Myslel si, že na čele sú ešte stále dvaja pretekári z úniku. Prešiel cieľom a všetci mu hovorili, že vyhral. Ježiš…

Read more »

By |

(Marek Kolesár) Jedno z množstva slovíčok, ktoré si v dnešnej dobe našlo cestu do našich slovníkov je slovíčko fejk (hoci v mojom rodnom zemplínskom nárečí je to slovíčko riadne staré, znamenalo poriadne prudké zabrzdenie s čiernym pruhom na asfalte). Fejk dnes označuje napodobeninu iného originálneho výrobku, väčšinou nižšej ceny aj kvality. Niektorí ľudia v dome Šimona Malomocného mali riadny problém…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi