Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Dominik Petrík) Ak by sme dnes počuli v správach o tom, že sa našiel liek na nesmrteľnosť, každý by robil všetko preto, aby ho získal. My už máme liek – na večný život. Je ním Ježiš Kristus, ktorý hovorí, že je naša spása. Tou bránou sme prešli aj my – vo vodách tajomstva krstu. Aby sa táto…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je nám veľmi známe. Až také známe, že by sme ho vedeli prerozprávať aj naspamäť. Tu však nastáva jeden problém. Keď niečo veľmi dobre poznáme, zvykneme vypínať a nepočúvať. Veď „viem, ako sa to skončí“. Takto sa však oberáme o príležitosť vidieť viac a ísť viac do hĺbky tohto konkrétneho podobenstva. Už sme…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Na prvé počutie sa zdá, že Kristovi prekážajú ľudia, ich neschopnosť, hriešnosť a malá viera. Ak však vnímame Kristove slová v kontexte jeho Paschy, nejavia sa už ako opovrhnutie ľuďmi, ale je z nich cítiť veľká Kristova túžbu po spáse človeka. Akoby Kristus chcel povedať, že už nemôže trpieť stav smrti človeka, v ktorom sa nachádza…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Spomenutý citát sa objavuje aj v božskej liturgii, konkrétne trikrát. Modlí sa ho kňaz v tichosti pred čítaniami z listov apoštolov a evanjelia, spieva ho ľud pred premenením a pred prijímaním Eucharistie. Boh sa dotýka svojho ľudu skrze slovo počuté z listov a evanjelia a ohlásené Cirkvou cez homíliu, skrze svoje telo a krv rozlomené a vyliate za život sveta a cez spoločenstvo, ktoré…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Ježiš nám hovorí, že zahynieme rovnako – ak nebudeme robiť pokánie. Kristus nikdy nerobí to, že povie recept bez vysvetlenia. Preto ponúka podobenstvo o figovníku. Tým neplodným figovníkom sme všetci. A vinohradník dáva figovníku šancu. To Kristus nám dáva šancu, aby sme začali prinášať ovocie. Aké ovocie? Pozri na drevo kríža, a tam uvidíš ovocie –…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Ak by sme túto stať čítali iba povrchne, mohli by sme tieto Kristove slová vnímať vo veľmi negatívnom kontexte. Opak je však pravdou. Táto výpoveď sa nachádza tesne pred troma veľkými podobenstvami o milosrdenstve, v ktorých Kristus zjavuje Božiu lásku k človeku. Kristus túži vrhnúť oheň lásky na zem, ktorým zapáli srdcia ľudí – oheň, ktorý vzplanie…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Mohli by sme si myslieť, že nič nemáme. Pravdou však je, že sme pokrstení, a to je veľký dar, ktorý vyjadruje, že sme zomreli sebe, aby v nás žil Kristus (porov. Rim 6). Preto sme nielen povolaní, ale aj vybavení mocou žiť Kristovým životom – životom lásky a odpustenia. No nie vlastnými silami, ale v spolupráci s Božou…

Read more »

By |

(Dominik Petrík) Často sa zháňame po pozemských dobrách. Stáva sa však, že popri tom všetkom nám pomedzi ruky unikajú vznešenejšie dobrá – večné. Preto Kristus dnes v evanjeliu hovorí veľmi jasne: „Ale hľadajte jeho kráľovstvo.“ To je základ kresťanského života, na ktorom môžeme postupne stavať. Nielen svoje kresťanstvo, ale i všedný život – rodinu, prácu, školu…

Read more »

By |

(Peter Lazorík) Nie každý v starovekom Ríme bol rímskym občanom, hoci býval v ríši. Možno niečo podobné ako v Nemecku, kde našinci pracujú. Väčšina z nich nemá nemecké občianstvo, hoci tam žije už dlho. Mať rímske občianstvo už čosi znamenalo, a prinášalo to vcelku výhodné privilégiá. Niečo podobné je aj v rodine. Dieťa má iné postavenie ako sluha, robotník či…

Read more »

By |

(Peter Lazorík) Za dávnych čias museli učni ísť na chvíľku do sveta, aby sa overila ich zručnosť v remesle. Preto aj Ježiš posiela učeníkov. Daromné by bolo celé učenie, keby nešli a neskúsili. Mnoho kresťanov skončí pri tomto. Dlhé roky chodia do chrámu. A bez úžitku. Len sa plahočia vo svojich problémoch, zháňajú sa za svojimi túžbami. Ale…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi