Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Slavomír Tarasovič) Nazaretčania sa divili milým slovám, ktoré vychádzali z Ježišových úst. Pravdou je, že aj ty budeš prekvapený z toho, ako pekne o tebe hovorí Boh, potešený z toho, čo ti zjaví, ako ťa vidí a čo si o tebe myslí. Bohu robí veľkú radosť, keď ťa môže potešiť slovom. Preto príď aj dnes do jeho blízkosti, aby si sa…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Svätý Ján Zlatoústy hovorí: ,,Ježiš sám chcel, aby si poňho diabol prišiel. Dal mu príležitosť pokúšať ho nielen skrze hlad, ale aj pomocou miesta, na ktorom ho čakal. Pretože diabol na nás útočí najmä vtedy, keď sme úplne sami. Keď sme obklopení ľuďmi, stráca sebaistotu a neútočí. Preto, keby sme sa snažili byť vždy…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) V rodokmeni Krista je množstvo mien, ale len o jednom vydáva nádherné svedectvo: „Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.“ (Gn 5, 24) Koľko lásky a blízkosti muselo byť v tomto vzťahu. A do rovnako blízkeho vzťahu a priateľstva si pozvaný aj ty. Pozývam ťa, milovaný, aby si si…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Možno si natrafil v živote na veriacich, ktorí ti ako prvú vec spojenú s vierou predstavili zákony a nariadenia: si veriaci, preto musíš chodiť v nedeľu do chrámu, nezabíjať, neklamať, nesmilniť, nekradnúť, ráno a večer sa pomodli a potom pôjdeš do neba. To však z teba nerobilo syna, ale otroka. To, čo ti…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Kríže máme všetci a svoj kríž mal aj Ježiš. A dnes počuješ, že pri jeho kríži stála jeho matka. Tá jediná veta sa ma silno dotkla. Vychádza z nej na jednej strane bezmocnosť a na druhej veľká sila. Mária nedokázala urobiť nič viac, len stáť pri svojom synovi. Nedokázala ho zachrániť, vziať jeho bolesť alebo…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Milovaný, neuver klamstvu, že tvoj kríž a tvoja bolesť spôsobujú Bohu radosť. Veď on je Otec, ktorému je ľúto, keď jeho deti trpia. Uvedom si jednu dôležitú vec: nie každý kríž je následkom toho, že patríš Bohu. Sú aj kríže (a často je ich väčšina), ktoré si spôsobujeme vlastným hriechom a neposlušnosťou. Apoštol…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Dnešné slovo chce povzbudiť hlavne mužov a otcov. Pamätaj na to, že tvoja skutočná sila a autorita rastie na kolenách pred Bohom. Aj keď bol Jairus vplyvným mužom, bol prikrátky na smrť. Nehanbil sa preto padnúť na kolená pred Ježišom a vďaka tomu vyrazil zuby smrti, ktorá mu chcela ukradnúť dcéru. Boh ťa…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Posadnutého sa snažili skrotiť násilím – okovami a reťazami. No sila zloby a nenávisti bola väčšia. No to, čo nedokázali skrotiť putá, dokázala skrotiť a upokojiť Božia láska. Pamätaj, že svoje deti, svojho manžela alebo priateľa neobrátiš k Bohu násilím ani vyhrážaním, len mocou Božej lásky, s ktorou prídeš.

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Milovaný, aj tebe sa bude stávať to, čo učeníkom. Vo chvíli, keď sa rozhodneš poslúchnuť Božiu vôľu a vstúpiť do vecí, ktoré chce pre teba Boh, môžeš čakať problémy – búrky, ktoré ťa budú chcieť vystrašiť a zastaviť. Neboj sa, spolu s ním máš moc preplávať všetkým a budeš svedkom, že tvojho Boha…

Read more »

By |

(Slavomír Tarasovič) Z počúvania slova prichádza viera. No môže platiť aj to, že z toho, čo počúvaš, sa môže rodiť neviera, pochybnosť, neposlušnosť, strach. Preto ťa Ježiš upozorňuje, aby si dával pozor na to, čo počúvaš. Každé slovo je ako semeno, ktoré sa zasieva do tvojho srdca, pomaly rastie, a ty o tom ani nevieš. Stráž preto svoje uši,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi