Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Slavomír Krajňák) Poznáš Ježiša? Áno. Viem, kde sa narodil, viem, kde a ako zomrel, že vstal z mŕtvych, viem, čo hovoril. Poznám ho, lebo som sa o ňom učil. A už si sa s ním stretol? Ako by som mohol, veď žil pred dvetisíc rokmi. Som kresťanom, lebo ma pokrstili, lebo sa to patrí, žijem v takej rodine, spoločnosti… Pane, dokedy…

Read more »

By |

(Slavomír Krajňák) Ktorá matka by nechcela vidieť svoje deti šťastné, zdravé, na dobrých postoch v kráľovskom paláci? O to skôr v paláci Božieho Syna, Kráľa kráľov. Ježiš sa však vo všetkom riadi poslušnosťou voči Otcovi, ktorému je poslušný až na smrť na kríži. Jeho cesty neraz nie sú našimi cestami. Otvor, Pane, naše srdcia a nauč nás skromnosti.

Read more »

By |

(Slavomír Krajňák) Čo je láska a ako sa prejavuje? Je abstraktná a nedá sa chytiť. Nedá sa prikázať ani vynútiť. Všetci ju hľadáme a mnohí si myslíme, že máme patent na lásku. Prijímame ponuky, plníme si sny v radovánkach, daroch, cestách okolo sveta, no vždy odchádzame sklamaní a stále hladnejší. V mnohých chladne láska (porov. Mt 24, 12). Zabudli sme, že…

Read more »

By |

(Slavomír Krajňák) Odpustiť maličkosť je prirodzená vec, to sa dá naučiť. Keď ide o dobrá tohto sveta, je to ťažšie, ale aj to sa dá dobrým cvikom premôcť. Každý človek však má svoje hranice, ktoré nemôže ani nechce prekročiť, lebo sa bojí smrti. A tu nejde len o fyzickú smrť. Až keď zažijem a prijmem odpustenie svojich „sedemdesiatsedem“ hriechov,…

Read more »

By |

(Slavomír Krajňák) … nik sa nemôže dobre modliť, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže urobiť dobrý skutok, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže žiť v pravde, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže plniť Božiu vôľu, iba ak v Duchu Svätom, nik nedôjde do nebeského kráľovstva, iba ak v Duchu Svätom. Prečo si myslím, že vlastnými silami na to…

Read more »

By |

(Martin Krajňák) Nedávno som počul príbeh, v ktorom cestujúci vo vlaku viedol rozhovor s chlapcom a dievčaťom, vysokoškolákmi. Boli členmi kresťanského mládežníckeho spoločenstva. Cestou sa rozhovorili, čo všetko robia, aké podujatia pripravujú. „Schádzame sa raz za dva týždne a diskutujeme o aktuálnych témach a problémoch,“ povedalo dievča. Chlapec sa pripojil: „Robíme to sami, bez farára, teda už bez neho. Viete, niekedy prišiel,…

Read more »

By |

(Martin Krajňák) Reklama chce presvedčiť všetkých, že prezentujúci produkt je najlepší. Úsudok človeka je ovplyvňovaný z mnohých strán. Najväčší nepokoj do srdca človeka vnáša neistota a strach z omylu. V našom vzťahu s Ježišom nemôže byť dvojaké zmýšľanie. Ježiš je najlepšou voľbou. Rozhodnutie pre život s ním je vždy osobnou a každodennou voľbou.

Read more »

By |

(Martin Krajňák) Mám pocit, ba až presvedčenie, že Boh na mňa nemá čas. Zabudol na mňa. Asi ma nepotrebuje. Preto riešim veci sám. Chce sa ma Ježiš zbaviť? Určite nie! Chce mi povedať, aby som bol s ním v spojení každý deň a každú chvíľu. Byť závislý od Boha znamená dôverovať, aj keď ho nevidíme; volať, aj keď nič…

Read more »

By |

(Martin Krajňák) Dnes, po dnešnej spovedi by som sa chcel konečne polepšiť! Kedy sa mi podarí vykynožiť tento neduh? To počúvajú mnohí kňazi. Žiaľ, bez hriechu nikdy nebudeme. Slabosť človeka je veľká. Ako nám ukazuje apoštol Pavol, môžeme napodobňovať toho, kto je svätý. Prikloniť si srdce k Bohu je znamením premeny zmýšľania a nazerania na realitu človeka cez…

Read more »

By |

(Martin Krajňák) Istotne to Peter myslel dobre. Ale… postavil sa do cesty Mesiášovi. Stal sa prekážkou. V mnohých ohľadoch túžime, aby všetko, čo sa okolo nás deje, bolo na prospech. Myslíme to dobre. Ale Boh vo svojej veľkosti a poznaní vidí veci lepšie a s nadhľadom. Ako spoznať jeho vôľu? Tak, že budem napojený na jeho frekvenciu – dovoľujem modlitbou,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi