Archive For The “Predstavujeme” Category

Spoločenstvo SKALA

By |

PREDSTAVUJEME (Michal Hospodár; foto: Martin Mráz) Súčasná rodina je vystavená rôznym skúškam, ktoré preverujú jej odolnosť či stabilitu. Spoločenský a legislatívny atak zo strany verejnej moci, liberálnych médií a vôbec atmosféra v postmodernej spoločnosti sa podpisujú pod jej neblahý stav. Viditeľná deštrukcia rodiny je obalom, za ktorým sa skrýva duchovný boj o pravé dobro manželov a detí. Aj z tohto…

Read more »

Zvonica nad Hostovicami

By |

PREDSTAVUJEME (Matúš Burda; foto: archív redakcie)   Územie dnešných okresov Svidník, Stropkov, Bardejov, Humenné, Snina a Medzilaborce sa na prelome rokov 1914 a 1915 stalo dejiskom bojov prvej svetovej vojny, do ktorej v uniforme rakúsko-uhorskej armády zasiahli i muži z územia dnešného Slovenska.   Zatiaľ čo na západnom Slovensku nájdeme takmer v každej obci či…

Read more »

Bieloruská gréckokatolícka cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.nn.by)   Kresťanstvo sa stalo oficiálnym náboženstvom na bieloruskom území v roku 989, keď polocké knieža Izjaslav a jeho matka Rogneda prijali krst. Prvá eparchia vznikla v Polocku (na území Krivičov) a ďalšia v Turove (na území Dregovičov). Eparchie patrili do Kyjevskej metropolie, ktorá bola súčasťou Konštantínopolského patriarchátu.   V polovici 13. storočia boli bieloruské kniežatstvá začlenené…

Read more »

Ruskí gréckokatolíci

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish)   Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II., dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej Šeptický.   Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod provizórnej vlády umožnili Šeptickému uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré mu udelil pápež Pius X….

Read more »

Ruténska cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Po voľbe Petra Parténia Petroviča za mukačevského biskupa v roku 1651 bolo treba zaistiť čím skôr jeho biskupskú vysviacku, a to od nejakého východného biskupa, aby bol akceptovaný aj ľudom. Na scéne sa totiž objavil aj prokalvínsky zmýšľajúci protikandidát, ktorý bol podporovaný Zuzanou Lorantfiovou, vdovou po Jurajovi I. Rákocim. Biskupskú chirotóniu Petrovi…

Read more »

Ruténska cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Inšpirácia u susedov Na začiatku 17. storočia na žiadosť grófa Juraja Drugeta prišiel biskup Atanáz Krupecký z Przemyšľa, teda z územia, kde sa už uplatnila Brestská únia (1596). Pomerne dlho pôsobil medzi východnými kresťanmi na drugetovskom panstve, pričom asi päťdesiat kňazov získal pre myšlienku únie. Uvádza, že mali jedinú podmienku, aby smeli…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi