Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Po smrti Jozefa II. najdôležitejšou úlohou najbližších uhorských snemov (1790/91) bolo upevniť používanie maďarského jazyka na území Uhorského kráľovstva. Toto obdobie spoločenských reforiem malo pozitívny vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na posilnenie národnostnej identity. Láska k vlasti sa stala jednou z najpopulárnejších tém spoločenského života.   Gréckokatolíci s maďarskou identitou…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Na pestrej náboženskej mape karpatského regiónu sa cirkev 250- až 300-tisíc maďarských gréckokatolíkov prejavuje veľmi svojským štýlom. Jeho nezvyčajnosť je aj v protikladoch. Často sa stereotypne hovorí, že byzantský obrad je jednou z hlavných čŕt slovanských a rumunských národov. O Maďaroch sa zasa tvrdí, že sú rímskokatolíci či…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Severovýchod Maďarska bol do roku 1818 súčasťou Mukačevskej eparchie. Práve na prelome 17. a 18. storočia sa aj v tomto regióne udiali slzenia ikon Presvätej Bohorodičky.   Máriapócs Prvé slzenie bolo v Máriapócsi. Je to malé mesto (od roku 1993) v Nyíregyházskej eparchii, ktoré sa ako Pócs spomína prvýkrát v roku 1280. 4. novembra 1696 videli…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   Zakladajúcim aktom Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi bolo kánonické zriadenie Hajdúdorožskej eparchie v roku 1912. Bula Pia X. Christifideles Graeci korunovala úspechom desaťročia trvajúci zápas maďarských gréckokatolíkov, ktorí žili v ruténskych a rumunských eparchiách Uhorského kráľovstva.     Tri teórie Pôvod maďarských gréckokatolíckych komunít je predmetom živých diskusií. V 19. storočí, keď sa začalo hnutie za maďarskú…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Koniec druhého milénia sa niesol v ruténskej americkej metropolii v znamení návratu k pôvodnej tradícii. V roku 1995 boli za biskupa Juraja Kuzmu v eparchii Van Nuys zavedené kňazské kríže a táto prax sa rozšírila po celej metropolii. Práve západ USA sa v mnohom stal hnacím motorom návratu k pôvodným východným tradíciám, ako to bolo i pri zavedení…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Výnimočným počinom Ruténskej metropolie v USA boli katechetické materiály vydávané v seminári spoločnou katechetickou komisiou pod hlavičkou God with us – S nami Boh, ktorého diela sa časom rozšírili do všetkých gréckokatolíckych jurisdikcií v USA a Kanade. Seminár zastrešil aj kantorský inštitút fungujúci do dnešných dní. V roku 1971 bolo zriadené i archieparchiálne múzeum, ktoré vo svojich zbierkach…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   V roku 1929 vydala Svätá stolica dekrét Cum Data Fuerit, ktorý opätovne nariadil v USA celibát. Biskup Takáč následne odmietol vysvätiť ženatých kandidátov kňazstva, čo viedlo k schizme. Rozdelili sa nielen farnosti, ale aj mnohé rodiny a naštrbili sa i vzťahy biskupa a jeho kňazov. Výsledkom bol vznik Amerického karpatoruského pravoslávneho biskupstva pod jurisdikciou Konštantínopola,…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Ruténska metropolia v Pittsburghu je prvá cirkev spomedzi dedičov Užhorodskej únie, ktorá dosiahla metropolitný status. Jej dejiny sú plné tvrdej práce nezlomných veriacich, našich krajanov, ba i príbuzných.   Do nového sveta Boli to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré vyhnali ľudí za more v nádeji na lepšiu skyvu chleba. Pôvodným úmyslom väčšiny z nich nebolo…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Súčasným eparchom Mukačevskej eparchie je Milan Šášik CM, ktorý spočiatku spravoval eparchiu ako apoštolský administrátor a od 17. marca 2010 ako eparchiálny biskup. Ten ešte pred vysviackou začal rozhovory o navrátení priestorov biskupskej rezidencie. Vysviacku prijal spolu s terajším prešovským metropolitom Jánom Babjakom SJ v Ríme 6. januára 2003 z rúk dnes už svätého pápeža Jána…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Najťažšie obdobie čakalo na Mukačevskú eparchiu po skončení druhej svetovej vojny. Tesne pred príchodom sovietskych vojsk do Užhorodu bol 24. septembra 1944 vysvätený za mukačevského pomocného biskupa Teodor Romža. Mal iba tridsaťtri rokov a stal sa najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. V októbri obsadili Podkarpatsko sovietske vojská. Po roku 1945 sa toto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi