Archive For The “Predstavujeme” Category

Cerkev Sv. Pia z Pietrelčiny vo Vranove nad Topľou

By |

(Matúš Čekan) Farský chrám vo Vranove nad Topľou na Sídlisku Juh je zasvätený sv. Piovi z Pietrelčiny. Vízia postaviť gréckokatolícky chrám v tejto lokalite vznikla ako prirodzená pastoračná potreba vzhľadom na počet gréckokatolíkov bývajúcich na tomto území, ktorí vzhľadom na rozlohu mesta a umiestnenie niekdajšieho farského chrámu vo Vranove nad Topľou museli na bohoslužby prichádzať…

Read more »

Cerkev bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove

By |

Cerkev bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove

(Slavomír Tarasovič) Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka vznikla 1. mája 2011 na základe zriaďovacieho dekrétu č. 1515/2011, ktorý vydal prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Táto farnosť bola vyčlenená z Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove s pridruženou obcou Breznica. Hlavným dôvodom vzniku novej farnosti bola potreba presídlenia dekanského úradu z málo prístupnej…

Read more »

Cerkev sv. veľkomučeníka Demetra v Matiaške

By |

Cerkev sv. veľkomučeníka Demetra v Matiaške

(Peter Šturák ml.) My, ľud Gréckokatolíckej cirkvi, sa hrdo hlásime k odkazu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Patrónom ich misie na našom území bol im blízky solúnsky svätec, sv. veľkomučeník Demeter Myromvonný. Na jeho počesť píšu kánon, ktorý je najstarším dokladom o úcte k nemu na našom území. V našej obci a farnosti sa dodnes…

Read more »

Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku

By |

Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmarku

(Michal Vadrna) Gréckokatolícka komunita v Kežmarku sa začala formovať v medzivojnovom období. Tvorili ju prisťahovalci z okolitých obcí. V liste otca Spišáka vladykovi Gojdičovi zo 4. apríla 1934 sa dozvedáme o návrhu zriadiť farnosť a vybudovať chrám v Kežmarku. Plány prekazila druhá svetová vojna a smutné päťdesiate roky. V roku 1944 vznikla samostatná farnosť Ľubica…

Read more »

Zvonica nad Hostovicami

By |

PREDSTAVUJEME (Matúš Burda; foto: archív redakcie)   Územie dnešných okresov Svidník, Stropkov, Bardejov, Humenné, Snina a Medzilaborce sa na prelome rokov 1914 a 1915 stalo dejiskom bojov prvej svetovej vojny, do ktorej v uniforme rakúsko-uhorskej armády zasiahli i muži z územia dnešného Slovenska.   Zatiaľ čo na západnom Slovensku nájdeme takmer v každej obci či…

Read more »

Bieloruská gréckokatolícka cirkev

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.nn.by)   Kresťanstvo sa stalo oficiálnym náboženstvom na bieloruskom území v roku 989, keď polocké knieža Izjaslav a jeho matka Rogneda prijali krst. Prvá eparchia vznikla v Polocku (na území Krivičov) a ďalšia v Turove (na území Dregovičov). Eparchie patrili do Kyjevskej metropolie, ktorá bola súčasťou Konštantínopolského patriarchátu.   V polovici 13. storočia boli bieloruské kniežatstvá začlenené…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku