Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Ruténska metropolia v Pittsburghu je prvá cirkev spomedzi dedičov Užhorodskej únie, ktorá dosiahla metropolitný status. Jej dejiny sú plné tvrdej práce nezlomných veriacich, našich krajanov, ba i príbuzných.   Do nového sveta Boli to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré vyhnali ľudí za more v nádeji na lepšiu skyvu chleba. Pôvodným úmyslom väčšiny z nich nebolo…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Súčasným eparchom Mukačevskej eparchie je Milan Šášik CM, ktorý spočiatku spravoval eparchiu ako apoštolský administrátor a od 17. marca 2010 ako eparchiálny biskup. Ten ešte pred vysviackou začal rozhovory o navrátení priestorov biskupskej rezidencie. Vysviacku prijal spolu s terajším prešovským metropolitom Jánom Babjakom SJ v Ríme 6. januára 2003 z rúk dnes už svätého pápeža Jána…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Najťažšie obdobie čakalo na Mukačevskú eparchiu po skončení druhej svetovej vojny. Tesne pred príchodom sovietskych vojsk do Užhorodu bol 24. septembra 1944 vysvätený za mukačevského pomocného biskupa Teodor Romža. Mal iba tridsaťtri rokov a stal sa najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. V októbri obsadili Podkarpatsko sovietske vojská. Po roku 1945 sa toto…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Začiatok 19. storočia bol v Mukačevskej eparchii v znamení veľkých očakávaní. V roku 1814 vyšiel tlačou prvý schematizmus Mukačevskej eparchie. Po rozhodnutí cisára o vzniku Prešovskej eparchie odčlenil z Mukačevskej eparchie 72 farností a pripojil ich k Varadínskej eparchii. Novým biskupom v Užhorode sa stal Alexej Póči. Zároveň bolo Apoštolským stolcom 24. júla 1817 potvrdené prenesenie sídla z Mukačeva do…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš) Biskup Ján Bradáč, ktorý sa zaslúžil o kánonické erigovanie Mukačevskej eparchie bulou pápeža Klimenta XIV. Eximia Regalium zo 19. septembra 1771, bol o štyri dni neskôr 23. septembra ustanovený za mukačevského biskupa. Nové cirkevné usporiadanie vyvolalo nové spory medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym duchovenstvom. Nakoniec jágerský biskup priznal gréckokatolíckym kňazom všetky práva, ktoré im patrili. Zároveň začal označovať…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Jágerský útlak Už za čias biskupa J. de Camillisa sa prejavujú výrazné snahy lokálnej latinskej Cirkvi poprieť existenciu Mukačevskej eparchie s odôvodnením, že o nej nemajú žiadne dôveryhodné záznamy. Napriek tomu, že viaceré dokumenty, medzi nimi aj dokumenty Rímskej kúrie, výslovne spomínajú Mukačevské biskupstvo (napríklad aj vymenúvací dekrét pre vladyku de Camillisa),…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Po voľbe Petra Parténia Petroviča za mukačevského biskupa v roku 1651 bolo treba zaistiť čím skôr jeho biskupskú vysviacku, a to od nejakého východného biskupa, aby bol akceptovaný aj ľudom. Na scéne sa totiž objavil aj prokalvínsky zmýšľajúci protikandidát, ktorý bol podporovaný Zuzanou Lorantfiovou, vdovou po Jurajovi I. Rákocim. Biskupskú chirotóniu Petrovi…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Inšpirácia u susedov Na začiatku 17. storočia na žiadosť grófa Juraja Drugeta prišiel biskup Atanáz Krupecký z Przemyšľa, teda z územia, kde sa už uplatnila Brestská únia (1596). Pomerne dlho pôsobil medzi východnými kresťanmi na drugetovskom panstve, pričom asi päťdesiat kňazov získal pre myšlienku únie. Uvádza, že mali jedinú podmienku, aby smeli…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Chýbajúce listiny O počiatkoch cirkevných štruktúr kresťanov byzantského obradu, ako aj o vzniku Mukačevského biskupstva chýbajú spoľahlivé písomné záznamy. Ich nedostatok sa pociťoval už aj v minulosti, preto sa objavil dokonca pokus takýto doklad vyrobiť. Ide o takzvanú Fundáciu Teodora Koriatoviča, falzum, ktoré kladie vznik Mukačevskej eparchie do súvisu s príchodom tohto…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Pod označením Chiesa Rutena, teda Ruténska alebo Rusínska cirkev, sa dnes v pápežskej ročenke Annuario Pontificio uvádzajú tri cirkevné jednotky – Pittsburská metropolia v USA (s podriadenými eparchiami Parma, Passaic a Phoenix), Mukačevská eparchia a Apoštolský exarchát v Českej republike. Z hľadiska cirkevnej správy pritom ide o tri nezávislé celky, ktoré spája…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi