Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: wikimedia.org)   Korene prítomnosti kresťanstva na území dnešného Bulharska siahajú do prvých storočí kresťanstva: v roku 342 sa konal koncil v Serdike (dnešnej Sofii). Jej okolie bolo postupne obsadzované bulharskými kmeňmi, ktoré boli síce pohanské, no čoskoro nadviazali kontakty s kresťanskými misionármi.   Rozhodujúcim okamihom pre rozšírenie kresťanstva medzi Bulharmi bol krst kniežaťa Borisa…

Read more »

By |

ŽIVOT PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE (Dada Kolesárová)   Prešovské arcibiskupstvo zastrešuje inštitúcie, ktoré pomáhajú duchovnému, kultúrnemu, sociálnemu, vzdelanostnému a odbornému rastu detí, mládeže aj dospelých veriacich laikov i duchovenstva, aj tých, ktorí hľadajú v blízkosti a službe Gréckokatolíckej cirkvi útechu a pomoc.   Školy a školské zariadenia Cirkevná materská škola sestry Jozafáty v Ľutine bola zriadená Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 1. septembra…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Vranovský dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Vranov nad Topľou. Postupne bol z neho odčlenený Čemerniansky protopresbyterát a neskôr i časť farností pre Hanušovský protopresbyterát.   Patria doň farnosti Čičava, Nižný Hrabovec, Poša, Rafajovce, Sedliská, Štefanovce, Vyšný Kazimír a dve farnosti vo Vranove nad Topľou….

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Svidnícky dekanát vznikol po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu (1968) a pôvodne kopíroval hranice okresu Svidník. Dnes sa protopresbyterát rozkladá na severnej časti už zmenšeného okresu a patria doň farnosti Hrabovčík, Hunkovce, Kapišová, Kečkovce, Krajná Bystrá, Ladomirová, Stročín, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík a dve farnosti vo Svidníku. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Stropkovský protopresbyterát vznikol odčlenením farností na území Stropkovského okresu z pôvodného Svidníckeho dekanátu v roku 2003. Patria doň farnosti Breznička, Brusnica, Bukovce, Havaj, Chotča, Korunková, Lomné, Miková, Miňovce, Staškovce, Vyškovce, Vyšná Olšava a tri farnosti v meste Stropkov. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Stropkovského a Vranovského dištriktu Zemplínskeho archidiakonátu….

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Súčasný Staroľubovniansky protopresbyterát vznikol po oddelení farností Orlovského protopresbyterátu v roku 2012 od pôvodného Staroľubovnianskeho protopresbyterátu. Dnes sa rozkladá na západnej časti Staroľubovnianskeho okresu a patria doň farnosti Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kremná, Litmanová, Veľký Lipník a dve farnosti v meste Stará Ľubovňa. Väčšina farností patrila do roku 1787 do Przemyšlskej eparchie….

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Sninský protopresbyterát vznikol oddelením od pôvodného Humenského dekanátu v roku 2003 a zaberá územie okresu Snina. Patria doň farnosti Hostovice, Klenová, Kolonica, Ladomirov, Pčoliné, Pichne, Stakčín, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Snina a Snina-Brehy. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili do Prešovskej aj do Mukačevskej eparchie, a to až do roku 1945.  …

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Sabinovský protopresbyterát vznikol odčlenením farností na území Sabinovského okresu z pôvodného Prešovského dekanátu v roku 2003. Patria doň farnosti Bajerovce, Červená Voda, Ďačov, Drienica, Lipany, Ľutina, Milpoš, Renčišov, Sabinov a Tichý Potok. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili najmä do Prešovského a Popradského dištriktu Šarišského archidiakonátu.   Najstaršou známou farnosťou…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Prešovský protopresbyterát vznikol po odčlenení farností Sabinovského okresu z pôvodného Prešovského dekanátu v roku 2003 a rozkladá sa na území okresu Prešov. Patria doň farnosti Abranovce,  Drienov, Fulianka, Geraltov, Klenov, Ľubotice, Ľubovec, Miklušovce, Okružná, Varhaňovce, Prešov a dve ďalšie farnosti v Prešove – Sekčov a Sídlisko 3. Pôvodné farnosti protopresbyterátu v roku 1821 patrili…

Read more »

By |

PROTOPRESBYTERÁTY ARCHIEPARCHIE (Juraj Gradoš; foto: M. Žarnayová)   Popradský protopresbyterát vznikol rozšírením Popradského dekanátu o farnosti pôvodného Spišského dekanátu, ktoré zostali na území Prešovskej eparchie po vzniku Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Košiciach po roku 1997. Dnes je to územne najväčší protopresbyterát Prešovskej archieparchie a rozkladá sa na území okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Patria do neho farnosti Ihľany, Levoča,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi