Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Severovýchod Maďarska bol do roku 1818 súčasťou Mukačevskej eparchie. Práve na prelome 17. a 18. storočia sa aj v tomto regióne udiali slzenia ikon Presvätej Bohorodičky.   Máriapócs Prvé slzenie bolo v Máriapócsi. Je to malé mesto (od roku 1993) v Nyíregyházskej eparchii, ktoré sa ako Pócs spomína prvýkrát v roku 1280. 4. novembra 1696 videli…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   Zakladajúcim aktom Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi bolo kánonické zriadenie Hajdúdorožskej eparchie v roku 1912. Bula Pia X. Christifideles Graeci korunovala úspechom desaťročia trvajúci zápas maďarských gréckokatolíkov, ktorí žili v ruténskych a rumunských eparchiách Uhorského kráľovstva.     Tri teórie Pôvod maďarských gréckokatolíckych komunít je predmetom živých diskusií. V 19. storočí, keď sa začalo hnutie za maďarskú…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Koniec druhého milénia sa niesol v ruténskej americkej metropolii v znamení návratu k pôvodnej tradícii. V roku 1995 boli za biskupa Juraja Kuzmu v eparchii Van Nuys zavedené kňazské kríže a táto prax sa rozšírila po celej metropolii. Práve západ USA sa v mnohom stal hnacím motorom návratu k pôvodným východným tradíciám, ako to bolo i pri zavedení…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Výnimočným počinom Ruténskej metropolie v USA boli katechetické materiály vydávané v seminári spoločnou katechetickou komisiou pod hlavičkou God with us – S nami Boh, ktorého diela sa časom rozšírili do všetkých gréckokatolíckych jurisdikcií v USA a Kanade. Seminár zastrešil aj kantorský inštitút fungujúci do dnešných dní. V roku 1971 bolo zriadené i archieparchiálne múzeum, ktoré vo svojich zbierkach…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   V roku 1929 vydala Svätá stolica dekrét Cum Data Fuerit, ktorý opätovne nariadil v USA celibát. Biskup Takáč následne odmietol vysvätiť ženatých kandidátov kňazstva, čo viedlo k schizme. Rozdelili sa nielen farnosti, ale aj mnohé rodiny a naštrbili sa i vzťahy biskupa a jeho kňazov. Výsledkom bol vznik Amerického karpatoruského pravoslávneho biskupstva pod jurisdikciou Konštantínopola,…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Ruténska metropolia v Pittsburghu je prvá cirkev spomedzi dedičov Užhorodskej únie, ktorá dosiahla metropolitný status. Jej dejiny sú plné tvrdej práce nezlomných veriacich, našich krajanov, ba i príbuzných.   Do nového sveta Boli to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré vyhnali ľudí za more v nádeji na lepšiu skyvu chleba. Pôvodným úmyslom väčšiny z nich nebolo…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Súčasným eparchom Mukačevskej eparchie je Milan Šášik CM, ktorý spočiatku spravoval eparchiu ako apoštolský administrátor a od 17. marca 2010 ako eparchiálny biskup. Ten ešte pred vysviackou začal rozhovory o navrátení priestorov biskupskej rezidencie. Vysviacku prijal spolu s terajším prešovským metropolitom Jánom Babjakom SJ v Ríme 6. januára 2003 z rúk dnes už svätého pápeža Jána…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Najťažšie obdobie čakalo na Mukačevskú eparchiu po skončení druhej svetovej vojny. Tesne pred príchodom sovietskych vojsk do Užhorodu bol 24. septembra 1944 vysvätený za mukačevského pomocného biskupa Teodor Romža. Mal iba tridsaťtri rokov a stal sa najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. V októbri obsadili Podkarpatsko sovietske vojská. Po roku 1945 sa toto…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Začiatok 19. storočia bol v Mukačevskej eparchii v znamení veľkých očakávaní. V roku 1814 vyšiel tlačou prvý schematizmus Mukačevskej eparchie. Po rozhodnutí cisára o vzniku Prešovskej eparchie odčlenil z Mukačevskej eparchie 72 farností a pripojil ich k Varadínskej eparchii. Novým biskupom v Užhorode sa stal Alexej Póči. Zároveň bolo Apoštolským stolcom 24. júla 1817 potvrdené prenesenie sídla z Mukačeva do…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš) Biskup Ján Bradáč, ktorý sa zaslúžil o kánonické erigovanie Mukačevskej eparchie bulou pápeža Klimenta XIV. Eximia Regalium zo 19. septembra 1771, bol o štyri dni neskôr 23. septembra ustanovený za mukačevského biskupa. Nové cirkevné usporiadanie vyvolalo nové spory medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym duchovenstvom. Nakoniec jágerský biskup priznal gréckokatolíckym kňazom všetky práva, ktoré im patrili. Zároveň začal označovať…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi