Archive For The “Minirozhovor” Category

Rozhovor s prešovským pomocným biskupom Mons. Milanom Lachom SJ o novom poslaní delegáta vizitátora

By |

Rozhovor s prešovským pomocným biskupom Mons. Milanom Lachom SJ o novom poslaní delegáta vizitátora

MINIROZHOVOR (Helena Krenická) V septembri 2016 ste boli kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, vymenovaný za delegáta vizitátora pápežských rímskych kolégií východných katolíckych cirkví. Čo to znamená? Mojou úlohou je pomôcť Kongregácii pre východné cirkvi, aby mala lepší prehľad o živote študentov v týchto kolégiách. Predovšetkým počúvam, čo hovoria, čím žijú a ako sa formujú. Pri…

Read more »

Minirozhovor s Martinom Hanusom

By |

Minirozhovor s Martinom Hanusom

MINIROZHOVOR (Erika Krenická) Rozhovor s Martinom Hanusom, zástupcom šéfredaktora konzervatívneho denníka Postoj, spoluautorom knižného rozhovoru s vladykom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom Váš konzervatívny denník Postoj nedávno vydal knižný rozhovor s prefektom Kongregácie pre východné cirkvi vladykom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal byť hrdinom. Čo vás inšpirovalo? Osoba Cyrila Vasiľa. V ostatných rokoch sme počuli…

Read more »

Rozhovor s emeritným gréckym apoštolským exarchom Dimitriom Salachasom, ktorý navštívil Slovensko

By |

Rozhovor s emeritným gréckym apoštolským exarchom Dimitriom Salachasom, ktorý navštívil Slovensko

MINIROZHOVOR (Juraj Gradoš) Ako sa cítite medzi gréckokatolíkmi na Slovensku? Nie som na Slovensku prvýkrát. Mal som viaceré príležitosti spoznať Gréckokatolícku cirkev na Slovensku v období jej obnovy. Mám hlboký dojem z prejavov viery vašich veriacich. Ale aj oni stoja pred istými výzvami alebo provokáciami sekularizmu a všetkého, čo s ním súvisí. Teraz, keď Európa…

Read more »

Rozhovor s Mons. Ľubomírom Petríkom o filme Gojdič. Láska nadovšetko

By |

Rozhovor s Mons. Ľubomírom Petríkom o filme Gojdič. Láska nadovšetko

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová) Prišli ste s myšlienkou natočiť film o biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi OSBM. Kedy sa zrodila táto myšlienka a ako dlho trvalo, kým sa stala realitou? Myšlienka natočiť celovečerný hraný film vznikla asi v roku 2003 a od počiatku mala požehnanie otca arcibiskupa metropolitu Jána. Ako hovorca som cítil potrebu neobísť tému…

Read more »

Rozhovor s hlavným pápežským penitenciárom kardinálom Maurom Piacenzom, ktorý 6. septembra zavítal medzi gréckokatolíckych biskupov a kňazov na 8. metropolitnú púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v Ľutine

By |

Rozhovor s hlavným pápežským penitenciárom kardinálom Maurom Piacenzom, ktorý 6. septembra zavítal medzi gréckokatolíckych biskupov a kňazov na 8. metropolitnú púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v Ľutine

MINIROZHOVOR (Ľubomír Petrík) V svojom príhovore ste kňazom povedali, aby sme sa stávali aj po skončení Roka milosrdenstva my sami bránami milosrdenstva. Môžete aj čitateľom Slova priblížiť túto myšlienku? Sme predmetom Božieho milosrdenstva. Ako ľudia stvorení Bohom, ako kresťania aj ako kňazi. Keď hľadíme na otvorené Ježišovo srdce, vidíme, že Boh je tu pre nás až…

Read more »

Rozhovor s Mgr. Petrom Borovským, riaditeľom Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove

By |

Rozhovor s Mgr. Petrom Borovským, riaditeľom Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove

MINIROZHOVOR (Drahomíra Kolesárová) V tomto čase vychádza dotlač knihy Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch, ktorá sa stala výnimočnou súčasťou slovenského knižného fondu. Komu je v prvom rade určená? Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch je určené hendikepovaným deťom, ktoré majú problém s porozumením významu čítaného slova. Napríklad deťom s mentálnym postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami čítania a iným. Pomôže však aj…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi