Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš, foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Hieronym Andrej Fedoroňko sa narodil 18. decembra 1918 v Hrabovčíku v roľníckej rodine so siedmimi deťmi. Študoval v rodisku, Svidníku, Mukačeve i v Užhorode. Počas štúdia odišiel 8. novembra 1935 do kláštora na Černeču horu pri Mukačeve, kde vstúpil k otcom baziliánom. Prvé sľuby zložil 1. júla 1937 v…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Ladislav Nevický sa narodil v kňazskej rodine 29. septembra 1918 v Sečovciach ako prvé z piatich detí. Študoval v rodisku, Michalovciach i Užhorode, kde pokračoval v teologických štúdiách. Kňazstvo prijal 12. júla 1943 v Užhorode z rúk biskupa Mikuláša Dudáša. Po vysviacke začal pôsobiť na Podkarpatskej Rusi, ale v roku 1945…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš; foto: archív vladyku Jána Babjaka SJ)   Otec Albert Bartolomej Leško sa narodil 3. júna 1918 vo vranovskom Čemernom v roľníckej rodine ako druhé zo štyroch detí. Študoval v rodisku, v Michalovciach i v Užhorode. Po absolvovaní seminára v Prešove v roku 1943 sa nedal vysvätiť, lebo sa cítil byť mladý a nezrelý, a tak pokračoval v štúdiu na…

Read more »

By |

OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Otec Marián Potaš sa narodil 2. marca 1918 v Prešove v remeselníckej rodine ako predposledné z deviatich detí. Po štúdiu v rodisku 6. septembra 1932 vstúpil do kláštora otcov baziliánov na Černečej hore pri Mukačeve. V roku 1934 zložil dočasné sľuby. Následne študoval v Mukačeve a v Užhorode.   Kňazstvo prijal 12. februára 1943 v Medzilaborciach z…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Krajňák ml.; foto: archív autora)   Pri vzniku gréckokatolíckej eparchie v Prešove bola zriadená aj katedrálna kapitula s piatimi kanonikmi. Jej inštalácia sa konala  6. augusta  1820 a fungovala do roku 1950. Jedným z jej veľprepoštov (Praepositus Maior) bol aj Jozef Mižičko.   Narodil sa 7. januára 1847 v obci Okružná pri Prešove. Po skončení ľudovej školy…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák; foto: archív p. Rochlitza)   Jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách kňazského seminára v Prešove po jeho založení bol kanonik Michal Kotradov (1831 – 1901). Narodil sa 30. novembra 1831 v Toryskách. Jeho otec, vidiac nadanie svojho syna, odviedol ho do dediny Jakubany, v tom čase význačnej najlepším učiteľom, ktorý nadaného žiaka vyučoval modlitbe časoslova,…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák; foto: archív F. Dancáka)   Dr. Mikuláš Beskid, kňaz, historik, publicista, literárny vedec, scenárista a osvetovo-kultúrny činovník, sa narodil 28. marca 1883 v meste Boldogkőváralja (Boršodsko-abovsko-zemplínska župa v Maďarsku) v rodine gréckokatolíckeho kňaza Alexandra Beskida. V rokoch 1892 – 1900 študoval na Kráľovskom gymnáziu v Prešove a podľa rodinnej tradície sa rozhodol pre kňazskú službu. Mladý Mikuláš…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Štefan Novák sa narodil 4. decembra 1879 v obci Ubľa v Zemplínskej župe v rodine gréckokatolíckeho kňaza Jána Nováka. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Užhorode, kde sa ho po skorej smrti jeho otca ujal a finančne podporoval kanonik Mukačevskej kapituly Július Drohobecký (neskorší biskup v Križevaci) a kancelár Mukačevského biskupstva Anton Papp (neskorší mukačevský biskup)….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Juraj (Ján) Répaši (Répássy) sa narodil 5. mája 1837 v maďarskej obci Boldogkőváralja, kde v rokoch 1836 – 1838 po svojej kňazskej vysviacke pôsobil jeho otec Ján Répaši (ml.). Jeho mama Mária Mankovičová pochádzala z rodiny mukačevského biskupa Juraja Gabriela Blažovského (Mankoviča). Teta Anna Répašiová sa vydala za Štefana Gaganca, mladšieho brata druhého…

Read more »

By |

HISTORICKĚ MIESTA (Martin Mráz) Máriapócs je jedno z najstarších mariánskych pútnických miest v dnešnom Maďarsku. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1280, jej dejiny sú však späté s gréckokatolíkmi žijúcimi v súčasnosti na území niekoľkých štátov stredovýchodnej Európy. Všetci gréckokatolíci pod Karpatmi boli stáročia spojení v jednej materskej Mukačevskej eparchii. Územie tohto…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi