Archive For The “Ikonopisecké školy” Category

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor; foto: icon-art.info)   Pre Pskov je 15. storočie obdobím najväčšieho rozkvetu, ekonomického blahobytu, samostatnosti pskovských politických a cirkevných štruktúr. Umenie Pskova sa v tomto období riadi stabilnými umeleckými vzorcami, naoko jedného typu. Snažia sa týmto spôsobom zdôrazniť stálosť a nemeniteľnosť pskovského životného štýlu. Tieto zvláštnosti v neskoršom období komplikujú presné datovanie jednotlivých pamiatok, keďže ich hlavným…

Read more »

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor; foto: icon-art.info)   Pskov sa už na konci 13. storočia a zvlášť v prvej polovici 14. storočia stal v kultúrnych vzťahoch s Novgorodom nezávislým, pretože práve na Pskov pripadlo ťažké bremeno vojny s Litovcami a Nemcami.   Pskov bol svojráznym opevneným mestom, dostatočne uzavretým nielen pred vojnovými a politickými vplyvmi, ale aj kultúrnymi. Tento faktor vo veľkej miere predurčil…

Read more »

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor) Do vzniku Moskvy (14. storočie), ktorá si začala systematicky podrobovať samostatné kniežatstvá, nebol umelecký život na území Rusi centralizovaný. Každé mesto malo svoje tradície a žilo svojím vlastným životom. Boli to mestá Rostov, Suzdaľ, Vladimír, Tver, Nižný Novgorod, Jaroslavľ, Pereslavľ, Uglič, Gorodec a Murom.   Rostov Mesto podobne ako Suzdaľ založili slovanskí…

Read more »

By |

IKONOPISECTVO (Milan Gábor) Po smrti Andreja Bohoľubského sa jediným panovníkom tzv. Vladimírskeho veľkokniežatstva stal v roku 1176 Andrejov mladší brat Vsevolod III. Jurijevič (1154 – 1212), prezývaný aj Veľké hniezdo, po rus. Большое Гнездо. Táto prezývka sa dotýkala jeho veľkej rodiny, keďže mal osem synov a štyri dcéry. V zahraničnej politike pokračoval v kurze, ktorý…

Read more »

By |

IKONOPISECKÉ ŠKOLY (Milan Gábor) Charakteristika ruských ikonopiseckých škôl Vladimírska ikona Božej Matky, o ktorej sme sa zmienili v predchádzajúcom dvojčísle, je úzko spätá s kniežaťom Andrejom Bohoľubským. Nemenej významnou pamiatkou vladimírsko-suzdaľskej školy je ikona Božej Matky zo začiatku druhej polovice 12. storočia, pomenovaná po kniežati Andrejovi Bohoľubskom. Bola namaľovaná na príkaz vladimírsko-suzdaľského kniežaťa Andreja Jurijeviča Bohoľubského (1110 – 1174),…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi