Author Archive

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Štefan Novák sa narodil 4. decembra 1879 v obci Ubľa v Zemplínskej župe v rodine gréckokatolíckeho kňaza Jána Nováka. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Užhorode, kde sa ho po skorej smrti jeho otca ujal a finančne podporoval kanonik Mukačevskej kapituly Július Drohobecký (neskorší biskup v Križevaci) a kancelár Mukačevského biskupstva Anton Papp (neskorší mukačevský biskup)….

Read more »

By |

HISTÓRIA (Jaroslav Coranič)   Základom samostatnej Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa stal Košický biskupský vikariát, ktorý sa stal pomocným orgánom správy mukačevského biskupa. Vikariát vznikol v roku 1787 pre lepšiu a ľahšiu administráciu rozsiahlej Mukačevskej eparchie, ktorá sa rozprestierala na území trinástich žúp od Spiša na západe až po Marmaroš na východe. V nich sa v roku 1792 nachádzalo 729…

Read more »

By |

(Marcel Pisio) Všetkým tým, čo človek robí, potvrdzuje seba. Ježišova výzva znie presne opačne – zaprieť sám seba. To neznamená neexistovať, zabiť sa, ale znamená to zabiť smrť, ktorú si vymenil za život. Toto môže v našom živote urobiť jedine Pán. On je víťazom nad smrťou a nad hriechom, preto nás volá k nasledovaniu.

Read more »

By |

ÚVODNÍK (Juraj Gradoš)   Pred vyše desiatimi rokmi vyšlo Slovo tretíkrát vo svojej histórii ako špeciálne číslo. Bolo venované zriadeniu gréckokatolíckej metropolie na Slovensku a s tým súvisiacim organizačným zmenám v tejto cirkvi. Teraz sa vám do rúk dostáva ďalšie špeciálne vydanie Slova pri príležitosti spomienky na začiatok existencie vrcholových cirkevných štruktúr na území Slovenska. Tým okamihom bolo zriadenie…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Oslavovať Boha telom i dušou Svätý Otec František na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky povedal: „V dnešnú slávnosť svätý veriaci ľud Boží radostne prejavuje svoju úctu Panenskej Matke. Robí to slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie: ,Blahoslaviť ma budú všetky…

Read more »

By |

HOMÍLIE (J. Em. kardinál Kurt Koch)   Slávnostným kazateľom na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bol v nedeľu 19. augusta kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Prinášame vám myšlienky z jeho homílie.   Hovorí sa, že Jeana-Paula Sartra, známeho francúzskeho filozofa, existencialistu a presvedčeného ateistu, sa na smrteľnej posteli priateľ…

Read more »

By |

(Marcel Pisio) Znakom vplyvu a moci nie je utrpenie, bolesť alebo utiahnutosť. No okolo seba vidíme to, ako si navzájom dokazujeme svoje pozície a istoty. Iba keď prijmeš Krista ako toho, ktorý ťa prevádza životom aj cez bolesť, aj cez utrpenie, iba vtedy zažiješ ozajstnú moc zmŕtvychvstania. Vtedy nebudeš mať problém s odpoveďou.

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Mikuláš Ďurkáň CSsR sa narodil 27. mája 1918 v Klenove ako najmladšie z deviatich detí. Jeho rodičia Juraj a Mária, rod. Rokitová, boli jednoduchí, hlboko veriaci roľníci. Aj jeho starší bratia Ján a Štefan boli redemptoristami. Po základnej škole v rodisku pokračoval na gymnáziách v Libějoviciach a v Prahe a v rokoch 1940 – 1946 absolvoval teologické štúdiá…

Read more »

By |

HOMÍLIA (J. Em. kardinál Jozef Tomko)   Litmanová privítala5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.   Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí, aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom. Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe…

Read more »

By |

(Marcel Pisio) Po vojne už je každý generál. Keď teraz čítame či počúvame Ježišovu veľkňazskú modlitbu, vieme už, ako to všetko dopadlo. Vieme, že Otec oslávil Syna. Radi a v pokoji na toto evanjelium zaspievame: „Sláva tebe, Pane, sláva tebe!“ Ide o to, či slová tejto modlitby vnímame ako oslavu pre svoju bolesť, pre situácie, ktoré sú krížom…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi