Author Archive

By |

RECENZIA (Martin Pekár)   Začiatkom leta uzrela svetlo sveta nová kniha Petra Borzu, historika z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, s názvom Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Vyšla ako piaty diel edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku a mapuje mimoriadne komplikované a kontroverzné obdobie nielen dejín Cirkvi, ale aj celej slovenskej spoločnosti.   Autor knihu…

Read more »

By |

PROGRAM   Český dokumentárny film režiséra Jana Svatoša uzrel svetlo sveta pred dvomi rokmi. Hľadá odpoveď na otázku, prečo je česká krajina izolovaným a pustým ostrovom v súžití so šelmami uprostred Európy, prečo bráni vzácnym predátorom, aby sa mohli do krajiny vrátiť. Zatiaľ čo počty šeliem v ostatných krajinách Európy stúpajú, v Čechách ich stav kolíše. Tvorcovia filmu pri…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Kódex dáva za povinnosť veriacim počas nedieľ a prikázaných sviatkov zúčastniť sa na božskej liturgii alebo podľa predpisov či legitímneho zvyku vlastnej cirkvi sui iuris na slávení božských chvál. Aby mohli veriaci v Krista ľahšie splniť túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný čas, ktorý plynie od večierne vigílie až do…

Read more »

By |

VÝROČIA (Kveta Šebejová)   Pred rokom, 18. augusta 2017, uplynulo 60 rokov od slávenia prvej liturgie v novopostavenom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v obci Záhor. V obci ležiacej necelý kilometer od mesta Užhorod, na pevne stráženej hranici. Väčšinu obyvateľstva tvorili kalvíni. Už v 17. storočí tu stál chrám Reformovanej cirkvi, do ktorého chodili veriaci z mesta, a naopak gréckokatolíci mali…

Read more »

By |

SVÄTÁ ROSA Z VITERBA   Už ako malá chcela pomáhať a modliť sa za chudobných. Ako trojročná priviedla svoju tetu späť medzi živých. Ako sedemročná sa uzatvorila do modlitby. V osemnástich rokoch zomrela na srdcovú chorobu.

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Stanislav Činčár, duchovný správca ZŠ Svätej rodiny v Sečovciach Často môžem mať svoju predstavu o tom, ako by mal vyzerať Boh. Či je len spravodlivý, alebo iba milosrdný. Možno sa mi zdá, že sa o mňa nezaujíma a necháva ma napospas životným búrkam. V skutočnosti Boh je láska, a preto mi chce každý deň ukázať, že sa o mňa…

Read more »

By |

KNIHA   Životný príbeh otca Eugena Mižička (1877 – 1942), ktorý je autorovým príbuzným, slúži ako niť opisujúca dejiny gréckokatolíkov v Slanských vrchoch Prešovského okresu. Hoci aj podnadpis hovorí o dejinách obce a farnosti Varhaňovce, čitateľ získa bohatú škálu informácií aj z dejín gréckokatolíkov v okolitých obciach. Vynikajúcim spestrením je bohatá obrazová príloha, pochádzajúca nielen z archívov autora a jeho príbuzných,…

Read more »

By |

VYROBENÉ DOMA (D. Kolesárová)   Ročná produkcia papiera je 800 kg na obyvateľa SR. Papier sa dá veľmi dobre recyklovať päť- až osemkrát a potom kompostovať. Recyklácia zmierňuje škodlivé vplyvy výroby papiera. Do zberu môžeme vytriediť všetok papier, ktorý neobsahuje iné suroviny. Jedna tona zberového papiera zachráni sedemnásť stromov.   Alebo… U nás doma zbierame kotúčiky…

Read more »

By |

SLOVO O PRÍRODE (Juraj Gradoš; foto: Milan Bališin)   Sopečná činnosť sa v súčasnosti Slovensku vyhýba, ale v minulosti to bolo naopak. Až 25 % územia Slovenska tvoria pozostatky vulkanickej činnosti. Jej svedkami sú mnohé slovenské pohoria vulkanického pôvodu (Vihorlat, Slanské vrchy, Poľana, Javorie, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Vtáčnik či vrch Vepor). Najsilnejšia sopečná činnosť na Slovensku…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10, 27) Mnohí dnešní kresťania tvrdia: „Boh ku mne nehovorí, nepočujem ho, neviem, aká je jeho vôľa.“ On si vyvolil nás, je starostlivým pastierom, ktorému záleží na svojich ovečkách a vyberie sa hľadať každú stratenú. My…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi