Author Archive

By |

  SLOVO BL. V. HOPKA   Kto prichádza do môjho srdca? Sám Pán Boh, Stvoriteľ neba a zeme. Aká je to veľká láska, aký príklad pokory zo strany môjho Stvoriteľa, Pána Boha! Moje srdce je také malé, a v ňom má byť hosťom, nekonečný, nesmierny Pán Boh! Ten, ktorý je od vekov a na veky!…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Peter Borza)   Komunistický prevrat v Československu uvrhol krajinu do jarma totalitného režimu a pre mnohých statočných ľudí znamenal začiatok útrap a neslobodu. Ideológiu komunizmu odsúdil ako bezbožnú pápež Pius XI. v roku 1937, ale jej stúpenci podľahli agitátorom sľubujúcim novú a spravodlivú spoločnosť, vládu pracujúceho ľudu. My dnes poznáme skutočnosť, ako to dopadlo s budovaním socializmu a pozemského raja, ale…

Read more »

By |

RECENZIA (Martin Pekár)   Začiatkom leta uzrela svetlo sveta nová kniha Petra Borzu, historika z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, s názvom Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Vyšla ako piaty diel edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku a mapuje mimoriadne komplikované a kontroverzné obdobie nielen dejín Cirkvi, ale aj celej slovenskej spoločnosti.   Autor knihu…

Read more »

By |

PROGRAM   Český dokumentárny film režiséra Jana Svatoša uzrel svetlo sveta pred dvomi rokmi. Hľadá odpoveď na otázku, prečo je česká krajina izolovaným a pustým ostrovom v súžití so šelmami uprostred Európy, prečo bráni vzácnym predátorom, aby sa mohli do krajiny vrátiť. Zatiaľ čo počty šeliem v ostatných krajinách Európy stúpajú, v Čechách ich stav kolíše. Tvorcovia filmu pri…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Kódex dáva za povinnosť veriacim počas nedieľ a prikázaných sviatkov zúčastniť sa na božskej liturgii alebo podľa predpisov či legitímneho zvyku vlastnej cirkvi sui iuris na slávení božských chvál. Aby mohli veriaci v Krista ľahšie splniť túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný čas, ktorý plynie od večierne vigílie až do…

Read more »

By |

VÝROČIA (Kveta Šebejová)   Pred rokom, 18. augusta 2017, uplynulo 60 rokov od slávenia prvej liturgie v novopostavenom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v obci Záhor. V obci ležiacej necelý kilometer od mesta Užhorod, na pevne stráženej hranici. Väčšinu obyvateľstva tvorili kalvíni. Už v 17. storočí tu stál chrám Reformovanej cirkvi, do ktorého chodili veriaci z mesta, a naopak gréckokatolíci mali…

Read more »

By |

SVÄTÁ ROSA Z VITERBA   Už ako malá chcela pomáhať a modliť sa za chudobných. Ako trojročná priviedla svoju tetu späť medzi živých. Ako sedemročná sa uzatvorila do modlitby. V osemnástich rokoch zomrela na srdcovú chorobu.

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Stanislav Činčár, duchovný správca ZŠ Svätej rodiny v Sečovciach Často môžem mať svoju predstavu o tom, ako by mal vyzerať Boh. Či je len spravodlivý, alebo iba milosrdný. Možno sa mi zdá, že sa o mňa nezaujíma a necháva ma napospas životným búrkam. V skutočnosti Boh je láska, a preto mi chce každý deň ukázať, že sa o mňa…

Read more »

By |

KNIHA   Životný príbeh otca Eugena Mižička (1877 – 1942), ktorý je autorovým príbuzným, slúži ako niť opisujúca dejiny gréckokatolíkov v Slanských vrchoch Prešovského okresu. Hoci aj podnadpis hovorí o dejinách obce a farnosti Varhaňovce, čitateľ získa bohatú škálu informácií aj z dejín gréckokatolíkov v okolitých obciach. Vynikajúcim spestrením je bohatá obrazová príloha, pochádzajúca nielen z archívov autora a jeho príbuzných,…

Read more »

By |

VYROBENÉ DOMA (D. Kolesárová)   Ročná produkcia papiera je 800 kg na obyvateľa SR. Papier sa dá veľmi dobre recyklovať päť- až osemkrát a potom kompostovať. Recyklácia zmierňuje škodlivé vplyvy výroby papiera. Do zberu môžeme vytriediť všetok papier, ktorý neobsahuje iné suroviny. Jedna tona zberového papiera zachráni sedemnásť stromov.   Alebo… U nás doma zbierame kotúčiky…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi