Author Archive

By |

05.05. Fatimská sobota (10.30 h) 06.05. Malá púť: bohoslovci a predstavení Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča (10.30 h)

Read more »

By |

Heartbeat   Známa kapela Heartbeat, autori ďalšej piesne venovanej duchovnej príprave na stretnutie P18 v Prešove, vychádza zo spoločenstva Piar a vznikla v roku 2012 v Prievidzi. Členmi kapely sú tri speváčky: Gabriela Grešnerová, Tatiana Teslíková, Jana Palajová a Lukáš Zubaj, ktorý hrá na klavíri.   „Keď sme sa zamýšľali nad tým, čo vlastne odvaha je, prvé,…

Read more »

By |

SVEDECTVO (z rozličných zdrojov Dada Kolesárová)   Mimoriadne množstvo zázrakov, ktoré sa udiali na príhovor sv. Charbela (alebo aj Šarbela), z neho urobilo jedného z najväčších svätcov 19. storočia. K jeho neporušenému telu, uloženému v kláštore Annayi (v Lurdoch Východu) každoročne putuje nespočetné množstvo pútnikov. Jedno z najznámejších uzdravení sa stalo v roku 1950 a vyvolalo rozruch v celom Libanone….

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Fenomén sa volá facebook. So svojimi dvoma miliardami aktívnych užívateľov je jednou z najväčších spoločenských sietí. Je plne preložený do osemdesiatich štyroch jazykov. Názov servera vznikol z papierových letákov, ktoré sa rozdávajú prvákom na amerických univerzitách. Slúžia na bližšie zoznámenie študentov medzi sebou navzájom. Aj my máme strach z neprijatia, sklamania vo vzťahoch. Ľahšie je…

Read more »

By |

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa 11. marca predstavil v gréckokatolíckom Chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom protopresbyteráte. Cez pozvanie starostky obce Anny Tünde Vargovej a administrátora farnosti otca Gabriela Kecskésa sa veriacim ponúkla možnosť na hlbšie prežívanie veľkopôstneho obdobia. Zbor najprv…

Read more »

By |

Na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú 4. marca navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ obec Nižné Repaše, filiálku farnosti Torysky. S miestnym farárom otcom Mariánom Sterančákom slávil Liturgiu svätého Bazila Veľkého. V homílii vyzdvihol podstatu kríža i utrpenia a zdôraznil ich význam na ceste k víťazstvu – k večnému životu. Pripomenul, že práve Kristovým…

Read more »

By |

22.04. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h) 25.04. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: svätá liturgia (17.30 h) 02.05. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie (17.30 h) 05.05. Fatimská sobota (16.30 h)

Read more »

By |

25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruženec (16.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h) 28.04. Spomienkové a ďakovné podujatie pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu: archijerejská svätá liturgia (09.00 h); slávi vladyka Cyril Vasiľ SJ; tematické sympózium k výročiu

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Darina Petranská)   V južnej časti historického centra Prešova sa nachádza súbor budov patriacich Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z nich je arcibiskupská rezidencia vystavaná na mieste kláštora minoritov, ktorý spolu s priľahlým kostolom rehoľa po zrušení svojho rádu v Prešove v roku 1787 opustila. V roku 1791 sa sem presťahovalo sídlo Košického gréckokatolíckeho vikariátu a v roku 1818, po erigovaní gréckokatolíckeho…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Ježiš hovorí o eucharistickom chlebe. O jeho účinkoch. Tak ako je biologický život, je aj večný život. Obidva musia byť nasýtené. Jeme preto, aby sme žili. Pokrmom pre večný život je Eucharistia. Verím, že dnes každý z nás jedol, aby nebol hladný. Aby mal silu žiť. To sme urobili pre svoje telo. Ako to však…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi