Author Archive

By |

(Slavomír Krajňák) Čo je láska a ako sa prejavuje? Je abstraktná a nedá sa chytiť. Nedá sa prikázať ani vynútiť. Všetci ju hľadáme a mnohí si myslíme, že máme patent na lásku. Prijímame ponuky, plníme si sny v radovánkach, daroch, cestách okolo sveta, no vždy odchádzame sklamaní a stále hladnejší. V mnohých chladne láska (porov. Mt 24, 12). Zabudli sme, že…

Read more »

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Ruská emigrantka Helena Petrovna Blavatská (1831 – 1891) založila v roku 1975 v New Yorku Teozofickú spoločnosť, ktorá bola moderným gnostickým hnutím s cieľom zjednotiť svetové náboženstvá. Inšpiráciu pre svoje ciele Blavatská čerpala z okultnej komunikácie s dušami zomrelých hinduistických majstrov, tzv. mahátmami. Títo najvyšší odborníci teozofickej teórie, nadprirodzení majstri z…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Dada Kolesárová, rusinskyfestival.sk)   V rámci Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý sa uskutočnil od 21. do 27. mája, sa stretli počas dvoch dní, 23. a 24. mája, na svojom Festivale viery aj veriaci z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi.   Rusínsky festival – podujatie, ktoré pre záujemcov pripravujú Rusíni, prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho…

Read more »

By |

(Slavomír Krajňák) Odpustiť maličkosť je prirodzená vec, to sa dá naučiť. Keď ide o dobrá tohto sveta, je to ťažšie, ale aj to sa dá dobrým cvikom premôcť. Každý človek však má svoje hranice, ktoré nemôže ani nechce prekročiť, lebo sa bojí smrti. A tu nejde len o fyzickú smrť. Až keď zažijem a prijmem odpustenie svojich „sedemdesiatsedem“ hriechov,…

Read more »

By |

V taliansko-albánskej eparchii Lungro v meste Rende v južnom Taliansku sa pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) 14. – 17. júna konalo výročné stretnutie východných katolíckych biskupov Európy na pozvanie miestneho eparchu Donata Oliveria. Ústrednou témou bola Tvár východnej cirkvi. Teológia – Partikulárne právo – Liturgia. Prednášky viedli k uvažovaniu o aspektoch ako rola biskupa,…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Pri riešení etických problémov, ktoré sa môžu objaviť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s biomedicínskym výskumom či klinickým skúšaním liečiv, sa nezriedka spomínajú aj etické komisie. V tomto pokračovaní bioetickej rubriky si stručne priblížime ich poslanie, zodpovednosť a najdôležitejšie úlohy, ktoré tieto významné inštitúcie bioetiky môžu plniť.   Etické komisie sú nezávislé, multidisciplinárne…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Na Slovensku a isto aj v iných krajinách Európskej únie vyvolalo rozruch nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája tohto roka. Dotýka sa to aj Slova, a tak aj…

Read more »

By |

(Slavomír Krajňák) … nik sa nemôže dobre modliť, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže urobiť dobrý skutok, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže žiť v pravde, iba ak v Duchu Svätom, nik nemôže plniť Božiu vôľu, iba ak v Duchu Svätom, nik nedôjde do nebeského kráľovstva, iba ak v Duchu Svätom. Prečo si myslím, že vlastnými silami na to…

Read more »

By |

Tím študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom, ktorý uspel v projekte Nenápadní hrdinovia, navštívil na pozvanie europoslankyne Jany Žitňanskej 11. – 14. júna Európsky parlament v Štrasburgu. Po krátkom brífingu o práci europoslancov sledovali rokovanie a prácu v parlamente. Navštívili tiež francúzsky hrad Château du Haut-Kœnigsbourg i minizoo La Montagne des Singes, v ktorej opice žijú voľne. Nechýbala prehliadka starej…

Read more »

By |

HUDBA   Kapela ESPÉ je skupina priateľov s hlbokými vzťahmi, ktorí milujú Boha. Spolu nielen hrajú, ale stretávajú sa takmer každý deň. Lídrom kapely je Julo Slovák. Po niekoľkých rokoch kapela v minulom roku vydala nové CD, ktoré je plné chvály, jasných vyznaní a odhodlania kráčať za Bohom. Desať live piesní nahraných na konferencii Godzone ťa môžu…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi