Author Archive

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Postupne za nimi odchádzali gréckokatolícki kňazi. Dnes, sto rokov po týchto udalostiach, tamojšia Gréckokatolícka cirkev znova potrebuje kňazov. Jedným z nich je i otec Marek Višňovský. Jeho manželka Miriam priblížila situáciu nášho kňaza medzi gréckokatolíkmi v Parmskej eparchii…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Ježiš nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, s akým sa obetuje. Hoci nemáš nič na rozdávanie, predsa je čosi, čo by si mohol dať – je to čas. Čas venovaný ľuďom, ktorých ti Boh pošle do cesty. Maj otvorené srdce pre Boží hlas, upozorňujúci na povinnosti lásky voči blížnym. Takými sa usilujme…

Read more »

By |

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program pokračoval na prešovskej radnici stretnutím s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou a popoludní prehliadkou pútnického miesta v Ľutine. (ISPA)   Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa 1. decembra zapojili do projektu…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bachčisarajská (krymská, mariupolská) ikona Bohorodičky – po rus. Бахчисарайская (Крымская, Мариупольская) V súlade s tradíciou sa zjavila v 15. storočí na Kryme neďaleko mesta Bachčisaraja. Okrem už spomenutého mena sa nazýva aj krymská a mariupolská. Predtým sa ikona nachádzala v Uspenskom skýte na okraji mesta Bachčisaraja. Nejestvujú žiadne historické svedectvá, ktoré by sa dotýkali…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Žijeme v dobe, keď najväčší úspech dosahujú ľudia so silnými slovami, širokými lakťami a drzým vystupovaním. Ježiš odsudzuje tých, ktorí sa v dnešnom svete majú dobre, a chváli ľudí úplne iného typu. V blahoslavenstvách sú vyjadrené Božie nároky, evanjeliové ciele, očakávania, odmeny, ale aj naše sklony a slabosti. Boh nám cez ne zjavuje seba…

Read more »

By |

Vianočnú svätú omšu vo Svätej noci slávil Svätý Otec František z 24. na 25. decembra v Bazilike sv. Petra. V úvode diakon predniesol v latinskom jazyku spev Kalendy ohlasujúci udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme. Svätý Otec si potom tradičným spôsobom uctil podobu Ježiška v jasličkách. Spoločné modlitby zazneli v čínštine, arabčine, portugalčine, rumunčine a bengálčine. Medzi hlavnými koncelebrantmi bol…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 70 rokov od svojho vzniku. Počas vývoja prešla viacerými zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje poslanie, postavenie a nenahraditeľnú úlohu v Cirkvi i verejnom živote obháji aj dnes. Duchovné posolstvo si zamestnanci, klienti aj širšia verejnosť pripomenuli spoločnou liturgiou aj prostredníctvom osobných výpovedí a svedectiev.   História vzniku…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Medzi zvláštne chvíle v našom živote patria udalosti, ktoré nazývame zážitky. Aj apoštol Peter vo svojom apoštolskom liste po rokoch spomína na to, čo zažil na hore Tábor spolu s Ježišom. Kristovo premenenie bola chvíľka neba na zemi, bol to záblesk toho, čo Boží Syn žije od večnosti v Bohu

Read more »

By |

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou 8. decembra sa na zámku v Trumau v Dolnom Rakúsku slávila prvá svätá liturgia pre slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Rakúsku. Na svätej liturgii sa zúčastnilo viac ako dvadsať slovenských veriacich, medzi ktorými boli rodiny dlhodobo žijúce v Rakúsku, ale aj mladé rodiny, dlhodobo pracujúci a študenti Medzinárodného teologického…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Daniel Lešinský)   Pojem spotreba je postavený na koreni slova potreba. Napríklad potrebou je pohyblivosť, nie auto, ktoré nevyhnutne potrebuje len časť vlastníkov automobilov. Potrebou je čistá voda, nie kola či alkohol. Potrebou je rozhovor, nie najnovší mobil. Potrebou je slušné oblečenie, nie značková móda. Potrebou je zmysluplne strávený čas, nie televízor….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi