Author Archive

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Ruténska metropolia v Pittsburghu je prvá cirkev spomedzi dedičov Užhorodskej únie, ktorá dosiahla metropolitný status. Jej dejiny sú plné tvrdej práce nezlomných veriacich, našich krajanov, ba i príbuzných.   Do nového sveta Boli to predovšetkým ekonomické dôvody, ktoré vyhnali ľudí za more v nádeji na lepšiu skyvu chleba. Pôvodným úmyslom väčšiny z nich nebolo…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Ak nie som hladný po milosrdenstve pre druhých, ak sa uzatváram do odsudzovania, posudzovania, ohovárania, bezbrehej kritiky a frflania, nikdy nezakúsim blahodarnú silu milosrdenstva ani sám na sebe, zatvorím sa do svojej samospravodlivosti, elitárstva, autoritárstva.

Read more »

By |

Školský časopis Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku Tambolko získal 24. novembra tretie miesto na celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov pre žiakov základných a stredných škôl PRO SLAVIS 2017. (H. Varchulová, J. Halčík)   Mladí animátori – absolventi AŠAD sa 24. – 26. novembra zúčastnili na víkende v GMC Bárka s názvom Mobilizácia, aby uvažovali o téme duchovného…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu Slovo. Tohtoročné zakončenie tejto rubriky venujem sviatku Narodenia Pána.   Vianočné sviatky sú na Slovensku, ale aj v iných kresťanských krajinách veľmi populárne a každý sa na ne teší, hoci nie každý im rozumie. Kresťania sa tešia na narodenie Ježiša Krista, Mesiáša sveta. Neveriaci…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Dávajte pozor, ako počúvate. Slovo akosi zdegradovalo. Slov je plno všade okolo nás, slov sú plné médiá, noviny, knihy, slov sú plné ulice i ústa ľudí. Preto slová triedime, mnohé prepočujeme, mnohé nevnímame… Keď chce Kristus niečo dôležité povedať, tak zdôrazňuje: „Dávajte pozor, ako počúvate, lebo raz sa budete zodpovedať za každé slovo, ktoré ste…

Read more »

By |

Počas desiatich rokov projektu Zachráňme životy, ktorý vznikol 6. decembra 2007 v rámci občianskeho združenia Fórum života, sa podarilo zachrániť život 128 detí, ktorých mamy uvažovali o interrupcii. Pracovníci projektu doposiaľ riešili 2 140 prípadov.   Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove pripravilo 7. decembra pre žiakov základných škôl prezentáciu o svojej škole s prehliadkou priestorov a účasťou na…

Read more »

By |

ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisíce gréckokatolíkov zo Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Postupne za nimi odchádzali gréckokatolícki kňazi. Dnes, sto rokov po týchto udalostiach, tamojšia Gréckokatolícka cirkev znova potrebuje kňazov. Jedným z nich je i otec Marek Višňovský. Jeho manželka Miriam priblížila situáciu nášho kňaza medzi gréckokatolíkmi v Parmskej eparchii…

Read more »

By |

(Ján Rusnák) Ježiš nehodnotí štedrosť podľa veľkosti daru, ale podľa úmyslu, s akým sa obetuje. Hoci nemáš nič na rozdávanie, predsa je čosi, čo by si mohol dať – je to čas. Čas venovaný ľuďom, ktorých ti Boh pošle do cesty. Maj otvorené srdce pre Boží hlas, upozorňujúci na povinnosti lásky voči blížnym. Takými sa usilujme…

Read more »

By |

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ prijal 29. novembra na Archieparchiálnom úrade v Prešove maďarského metropolitu Fülöpa Kocsisa a primátora mesta Debrecín Lászlóa Pappa. Program pokračoval na prešovskej radnici stretnutím s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou a popoludní prehliadkou pútnického miesta v Ľutine. (ISPA)   Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa 1. decembra zapojili do projektu…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bachčisarajská (krymská, mariupolská) ikona Bohorodičky – po rus. Бахчисарайская (Крымская, Мариупольская) V súlade s tradíciou sa zjavila v 15. storočí na Kryme neďaleko mesta Bachčisaraja. Okrem už spomenutého mena sa nazýva aj krymská a mariupolská. Predtým sa ikona nachádzala v Uspenskom skýte na okraji mesta Bachčisaraja. Nejestvujú žiadne historické svedectvá, ktoré by sa dotýkali…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi