Author Archive

By |

  Peter Milenky a band   „Piesne, ktoré spievame, sú piesne o nádeji, ktorú človek hľadá práve vtedy, keď ju stratí,“ vyjadril sa otec Peter na jednom zo svojich koncertov. V júni sa fanúšikovia tejto kapely mohli stretnúť v prešovskom kine Scala. Privítali nové, v poradí piate CD s názvom Počúvaj (2008 – 2018). Pre mnohých je tento spievajúci kňaz a jeho…

Read more »

By |

  SVEDECTVO (Zuzana Škrinárová)   Od začiatku spoločenstvo Angelus pôsobí pod ochrannými krídlami otca biskupa Mons. Tomáša Galisa a subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS. Hlavnou víziou je šíriť medzi mladými kultúru povolania – povzbudzovať ich, aby vo svojom živote rozpoznali pozvanie k svätosti a svoje konkrétne rozhodnutia robili ako odpoveď na toto základné povolanie.   Pri vypĺňaní online…

Read more »

By |

(Michal Kuruc ml.) Ak sa skutočne chceme ustavične radovať, musíme predovšetkým zmeniť svoje zmýšľanie. To znamená prestať veriť svetu, že trvalú radosť nám prinesie úspech, peniaze,… A uveriť Bohu, že takú radosť nám môže dať len život s ním. Nuž a ďalším krokom je potom boj o svoju myseľ. Jej napĺňanie Božími myšlienkami. Odmietanie všetkého, čo…

Read more »

By |

29.08. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: svätá liturgia (17.30 h)   01.09. Fatimská sobota (09.30 h) 05.09. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie (17.30 h)

Read more »

By |

25. – 26.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda CSsR 02.09. Biskupská vysviacka otca Mariana Andreja Pacáka CSsR (10.00 h)

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Ježišu, v pozemskom živote si bol učiteľom, a tak si prišiel aj do môjho srdca. Skutočne po tom túžim. Mám dobrú vôľu, ale som nevzdelaný človek. Pouč ma o tvojich – Božích a cirkevných prikázaniach a sprevádzaj ma do večnej spásy.   Ježišu, v pozemskom živote si bol radcom, a…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Miroslav Janočko)   Potreba inštitútu, ktorého cieľom bolo pripraviť kvalifikovaných učiteľov vyučujúcich na dedinských školách, sa požadovala už dávnejšie. Na gréckokatolíckych školách v Prešovskej eparchii, ktoré boli takmer v každej farnosti, bol v tom čase veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tí, ktorí učili, navštevovali kantorsko-učiteľský ústav v Užhorode založený v roku 1794. Do otvorenia učiteľského ústavu v Prešove pracovalo…

Read more »

By |

(Michal Kuruc ml.) V tomto uponáhľanom a preorganizovanom čase mi z tejto vety zaznieva pohoda, pokoj, oddych, usporiadaná práca a hlavne uvedomenie si toho, že to najdôležitejšie nezávisí od nás. Keď sa niektorých rodičov spýtate, ako vychovali svoje deti, povedia, že ani nevedia. Vedeli vo svojich rodinách vytvoriť prostredie, atmosféru, aby semienka, ktoré sú v ich deťoch a ktoré do nich…

Read more »

By |

Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h) Liturgický priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)   21. – 30.08. Siedmy medzinárodný maliarsky plenér   01.09. Fatimská sobota (10.00 h) 08.09. Púť manželských párov 09.09. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (17.00 h) 22.09. Hlavná slávnosť Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018: archijerejská svätá…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Od vlastnej manželky často nestrpíš ani jediné tvrdé slovo, ale keď ťa pobehlica dokonca bije, stojíš pred ňou pokorne! Nehanbíš sa? Nečervenáš? Nebudeš si želať, aby sa pod tebou otvorila zem? Ako môžeš vstúpiť do chrámu a pozdvihnúť ruky k nebu? Ako budeš vzývať Boha ústami, ktorými si bozkával smilnicu? Povedz…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi