Author Archive

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková)   Spoločnosť priateľov je sekta vychádzajúca z protestantizmu, založená Georgeom Foxom v polovici 17. storočia v Anglicku. Kvakeri stáli pri vzniku viacerých organizácií, ako je napríklad Amnesty International nebo Greenpeace. Pre svoj dôsledný pacifizmus odmietajú vojenskú službu, vystupujú proti rasizmu a útlaku. V roku 1947 získali Nobelovu cenu za mier. Názov Spoločnosť…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Daniel Černý)   Pontificio Istituto Orientale (Pápežský východný inštitút), skrátene Orientál, oslavuje tohto roka sté výročie svojho založenia. Za tých sto rokov zažil na svojich chodbách a v aulách vyše šesťtisíc študentov. Mnohým našim veriacim je dôverne známy, pretože aj v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi zohral významnú úlohu.   Výnimočnosť tejto školy umocňuje už jej poloha. Leží…

Read more »

By |

(Pavel Sirotňák) Dnes slávime sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Rodičia Joachim a Anna prosili v modlitbe o dar života a sľúbili Bohu, že dieťa, ktoré sa im narodí, mu obetujú. Dievčatko menom Mária prinášajú v treťom roku života do Jeruzalemského chrámu, aby mu tam slúžilo. Každý človek dostal nejakú úlohu od Boha. Niekto veľkú, iný malú, ale všetci sme…

Read more »

By |

Pastoračný kalendár gréckokatolíckej eparchie Cluj-Gherla určil 15. október za nedeľu venovanú čítaniu Svätého písma, aby sa zdôraznila dôležitosť Božieho slova. Z tohto dôvodu sa v Katedrále Premenenia Pána v Cluj-Napoca uskutočnil dvadsaťštyrihodinový maratón nepretržitého čítania Starého a Nového zákona. Výnimkou boli len časy určené na bohoslužby. Čítanie otvoril miestny eparcha Florentin Crihalmeanu večer 14. októbra príhovorom, v ktorom poukázal na…

Read more »

By |

Dvetisíc veriacich sa stalo 14. októbra svedkami biskupskej vysviacky Antonína Baslera a Josefa Nuzíka. Za pomocných biskupov Olomouckej arcidiecézy ich ustanovil Svätý Otec František v júli tohto roka. Okrem hlavného svätiteľa – olomouckého arcibiskupa Jána Graubnera sa na slávnosti zúčastnil kardinál Dominik Duka, apoštolský nuncius v Českej republike Giuseppe Leanzy a niekdajší sekretár sv. Jána Pavla II. a krakovský…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Začiatkom októbra sa v novej synodálnej hale vo Vatikáne konalo prvé zasadnutie obnovenej Pápežskej akadémie za život. Ide o jednu z najvýznamnejších inštitúcií Katolíckej cirkvi pre oblasť bioetiky. Pápežskú akadémiu za život založil osobitným motu proprio Tajomstvo života sv. pápež Ján Pavol II. 11. februára 1994. Na tento deň pripadá sviatok Panny Márie Lurdskej…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Miroslav Saniga) Pri prechádzkach naším Slovenskom si ako človek zaľúbený do prírody, tohto úžasného diela Stvoriteľa, všímam podrobnejšie životné prostredie. A tak možno môjmu zvedavému pohľadu neunikne mnoho drobností, ktoré oko nezainteresovaného ľahko prehliadne. Už dlhšie ma trápi otázka, prečo si niektorí ľudia vedia skrášliť svoje životné prostredie okolo domu, a iným je…

Read more »

By |

(Pavel Sirotňák) Kristus ohlasuje blízkosť Božieho kráľovstva. Prítomnosť Božieho kráľovstva je v osobe Ježiša Krista. Ak budeme prežívať každý deň v zjednotení s Kristom, tak sme našli aj Božie kráľovstvo. Svojím osobným postojom a konaním niekedy nevidíme správne a nevnímame ani Božiu blízkosť, a pýtame sa ako farizeji na čas príchodu Božieho kráľovstva

Read more »

By |

Hlboké obavy o kultúrnu i politickú identitu svojej zeme vyjadril maronitský patriarcha Antiochie kardinál Béchara Boutros Raï 9. októbra v rozhovore so Svätým Otcom Františkom pri spoločnej audiencii východných patriarchov a vyšších arcibiskupov. Poďakoval Svätému Otcovi za jeho výzvy k mieru, ale pripomenul, aby sa nezabúdalo ani na zdôrazňovanie práv utečencov na návrat do svojej vlasti a na zachovanie…

Read more »

By |

(Marcel Pisio) Zomrela stará žena, ktorá celý život žila veľmi chudobne, nemala nikoho, veľa sa natrápila a nič si nedopriala. Po jej smrti našli v dome okrem iných zbytočných vecí aj veľkú sumu našetrených peňazí. Načo to všetko je? Mojžiš varuje Izraelitov, aby všetko, čo budú mať v zasľúbenej zemi, nazvali darom a nehovorili, že je…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi