Author Archive

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Telo muža nepatrí mužovi, ale žene. Preto nech chráni ucelené to, čo jej patrí, nech nič z toho neuberie ani nepoškodí. Veď aj medzi sluhami je za oddaného považovaný taký, ktorý má nad sebou vládu svojich pánov a nič z toho nestratí. Ak je preto telo muža vlastníctvom ženy, potom nech…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nový život v Kristovi Vo svojej katechéze Svätý Otec priblížil význam sviatosti krstu: „Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého‘ (Mt 28, 19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený do…

Read more »

By |

(Marek Kaľata) Rímsky filozof Seneca, ktorý bol súčasníkom Ježiša, sa vyslovuje o mládeži: „Naša mládež miluje prepych, je zle vychovaná, vysmieva sa predstaveným, vôbec si neváži starých ľudí. Dnešné deti sú hotoví tyrani. Nevstanú, keď do miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú rodičom. Jednoducho povedané: sú veľmi zlé…!“ Možno sa na nám zdá, že len dnešná doba je…

Read more »

By |

V Rafajovciach sa 19. – 20. mája konala slávnosť chrámového sviatku Zoslania Svätého Ducha. Počas sobotného programu sa na liturgii prihovoril vojenský duchovný otec Slavko Ganaj. Do nedeľného programu bola po prvýkrát zaradená aj svätá omša, ktorú za účasti aj svojich veriacich slávil rímskokatolícky kňaz otec Miroslav Pillár z farnosti Holčíkovce, spolu s biskupským vikárom ministerstva vnútra…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Otec Ján Marián Sučko OSBM sa narodil 23. augusta 1909 v Chmeľove v roľníckej rodine ako tretie zo siedmich detí. Jeho starý otec pochádzal z Bieloruska a stará matka z Poľska. Po základnej škole v rodisku absolvoval Ruské gymnázium v Prešove. Neskôr študoval pedagogiku a teológiu v Mukačeve a v Užhorode. 23. februára 1930 vstúpil do rehole k otcom baziliánom…

Read more »

By |

RELÁCIA   27. mája o 13.00 h sa na Rádiu Lumen môžete započúvať do prvej časti príbehu odvážnej novinárky Consilie Márie Lakottovej, ktorá sa odhodlá prelomiť kláštornú klauzúru, aby pred verejnosťou odhalila najintímnejšie tajomstvá rehoľného života. O tejto téme napíše knihu, ktorá má autobiografické črty. Populárna herečka Klára má pred sebou sľubnú kariéru, keď nečakane…

Read more »

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   „Odvaha je protirečenie. Znamená totiž túžbu po plnosti života, ktorý sa odhodlá až k smrti…“ (G. K. Chesterton)   Drahá dievčina, drahý mládenec, skôr, ako sem čokoľvek napíšem, chcem napísať toto: tento text je umiestnený pod krížikom s výkričníkom, čo znamená, že všetko, čo píšem, chcem písať v Božom mene. Tak ma…

Read more »

By |

(Marek Kaľata) V jednom chráme, ktorý som navštívil vo Svätej zemi, bol citát proroka Sofoniáša: „Ticho pred tvárou Pána, Jahveho!“ (1, 7) Dokonca v tom chráme bol zákaz fotografovania. No malo to svoju silu. To posvätné ticho na tomto mieste sa dalo doslova krájať. Zachariáš onemel, lebo pochyboval. Bolo to nutné, aby mal čas mlčania, keď vo svojom…

Read more »

By |

Pri príležitosti sviatku patróna gréckokatolíckej farnosti bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka slávil bratislavský protosynkel otec Vladimír Skyba 13. mája v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke svätú liturgiu. Slávnosť bola spojená s posviackou motorových vozidiel pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna misií a vodičov. Protosynkel vo svojej homílii poukázal na statočnosť a svätosť hieromučeníka Vasiľa, ktorý bol verný Kristovi…

Read more »

By |

  Na 10. metropolitnej púti kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa 16. mája stretlo v Ľutine viac ako 230 gréckokatolíckych kňazov a manželiek kňazov prevažne z Prešovskej archieparchie, ale aj z Košickej a Bratislavskej eparchie.   Program púte, ktorá bola súčasťou slávení Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, sa začal archijerejskou svätou liturgiou v bazilike minor, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi