Author Archive

By |

MINIROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Kde sa zrodila myšlienka usporiadať výstavu historických fotografií pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku Prešovskej eparchie? Samotná myšlienka sa rodila v mojej mysli už dlhšie. Reálnu možnosť zrealizovať ju dostala na zasadnutí komisie Historického schematizmu minulého roka v júni. Ako archivár denne vidím mnohé dokumenty písané slovom, ale forma obrazu je výrečnejšia, chytá za…

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Apoštolom sa mohol stať len ten, kto poznal Ježiša. Ten, kto sa s ním stretol. Ich prvou úlohou je, aby boli s ním. Boh nás pozná dokonale. Vidí do nášho srdca. Aj v liturgii máme krásnu výzvu: „Hore srdcia!“ Odpovedáme: „Máme ich u Pána!“ Je to tak naozaj? Poznať niekoho znamená s ním tráviť čas. Skúsme sa dnes pýtať:…

Read more »

By |

Na Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v Cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ikonostas, ktorý dotvoril len nedávno zrekonštruovaný interiér cerkvi. Liturgiu spevom viedol miešaný farský zbor i farský mládežnícky zbor.   V homílii vladyka pripomenul, že…

Read more »

By |

03. – 08.05. Škola Otcovo srdce A (Father Heart School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu útočí. Tieto stretnutia slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi, a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho…

Read more »

By |

05.05. Fatimská sobota (10.30 h) 06.05. Malá púť: bohoslovci a predstavení Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča (10.30 h)

Read more »

By |

Heartbeat   Známa kapela Heartbeat, autori ďalšej piesne venovanej duchovnej príprave na stretnutie P18 v Prešove, vychádza zo spoločenstva Piar a vznikla v roku 2012 v Prievidzi. Členmi kapely sú tri speváčky: Gabriela Grešnerová, Tatiana Teslíková, Jana Palajová a Lukáš Zubaj, ktorý hrá na klavíri.   „Keď sme sa zamýšľali nad tým, čo vlastne odvaha je, prvé,…

Read more »

By |

SVEDECTVO (z rozličných zdrojov Dada Kolesárová)   Mimoriadne množstvo zázrakov, ktoré sa udiali na príhovor sv. Charbela (alebo aj Šarbela), z neho urobilo jedného z najväčších svätcov 19. storočia. K jeho neporušenému telu, uloženému v kláštore Annayi (v Lurdoch Východu) každoročne putuje nespočetné množstvo pútnikov. Jedno z najznámejších uzdravení sa stalo v roku 1950 a vyvolalo rozruch v celom Libanone….

Read more »

By |

(Michal Jančišin) Fenomén sa volá facebook. So svojimi dvoma miliardami aktívnych užívateľov je jednou z najväčších spoločenských sietí. Je plne preložený do osemdesiatich štyroch jazykov. Názov servera vznikol z papierových letákov, ktoré sa rozdávajú prvákom na amerických univerzitách. Slúžia na bližšie zoznámenie študentov medzi sebou navzájom. Aj my máme strach z neprijatia, sklamania vo vzťahoch. Ľahšie je…

Read more »

By |

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa 11. marca predstavil v gréckokatolíckom Chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom protopresbyteráte. Cez pozvanie starostky obce Anny Tünde Vargovej a administrátora farnosti otca Gabriela Kecskésa sa veriacim ponúkla možnosť na hlbšie prežívanie veľkopôstneho obdobia. Zbor najprv…

Read more »

By |

Na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú 4. marca navštívil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ obec Nižné Repaše, filiálku farnosti Torysky. S miestnym farárom otcom Mariánom Sterančákom slávil Liturgiu svätého Bazila Veľkého. V homílii vyzdvihol podstatu kríža i utrpenia a zdôraznil ich význam na ceste k víťazstvu – k večnému životu. Pripomenul, že práve Kristovým…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi