Author Archive

Modlitbou a pôstom proti pandémii

By |

Modlitbou a pôstom proti pandémii

PREŠOV ■ Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19. Pozvanie duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel bolo adresované všetkým veriacim. Večer o 20.00 sa potom všetci veriaci spoločne s duchovenstvom a svojimi biskupmi modlili bolestný ruženec za odvrátenie pandémie koronavírusu. Modlitbu začal prešovský arcibiskup…

Read more »

Konferencia k výročiu slzenia klokočovskej ikony

By |

PREŠOV ■ Pri príležitosti 350. výročia slzenia ikony v Klokočove sa 21. októbra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove konala konferencia s názvom Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach. Podujatie bolo organizované za prísnych epidemiologických opatrení Katedrou systematickej teológie v spolupráci s Eparchiálnym úradom v Košiciach, Spolkom sv. Cyrila a Metoda v…

Read more »

… Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Lk 13, 13

By |

… Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Lk 13, 13

( Štefan Ančočik ) Medzi ľuďmi je veľmi rozšírený zlozvyk, ktorý je aj hriechom, a to neúctivé a zbytočné vyslovenie Božieho mena: „Ježíííš, ja som ťa roky nevidel…“, „Ježišmária, čo sa mi stalo…“, „Panebože, ty si schudla…“ atď. Keď to počujem, tak ma až pichne pri srdci. Toľká neúcta a urážka! Žena z dnešného evanjelia…

Read more »

Krátke správy z domova

By |

Krátke správy z domova

PREŠOV ■ 19. októbra sa Spojená škola blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove opätovne zapojila do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. I táto kampaň bola v tomto roku poznačená pandémiou koronavírusu, preto modlitbu posvätného ruženca sa predmodlieval iba otec Rastislav Baka, duchovný správca školy, spolu s učiteľkami školy cez školský…

Read more »

… že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Lk 10, 21

By |

… že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Lk 10, 21

( Štefan Ančočik ) Pamätám si na jednu prednášku kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý sa prihováral teológom a upozorňoval na veľké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri štúdiu o Bohu. Pri čítaní teologických kníh sa dostanem k nespočetnému množstvu informácií, traktátov a dogiem hovoriacich o Bohu, kde môže nastať moment, keď Boha spoznávam a skúmam už len ako…

Read more »

Boh je trpezlivý s každým z nás

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: flickr.com) V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec František poukázal na trpezlivosť, ktorú má Boh s človekom, a potrebu milosti pri jeho obrátení.   Svojím kázaním o Božom kráľovstve sa Ježiš stavia proti takej nábožnosti, ktorá je odtrhnutá od života človeka, ktorá neapeluje na jeho svedomie a zodpovednosť v konfrontácii s dobrom a zlom. Ukazuje to…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi