Author Archive

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. (Mt 24, 36)

By |

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. (Mt 24, 36)

(Maroš Riník) Deň nášho príchodu do cieľa nie je známy, pretože závisí od cesty nášho obrátenia (2 Pt 3, 9). Koľko mám ešte času? Kto sa neustále pýta, koľko potrebuje času na to, aby otvoril okenice a nechal vojsť svetlo, ktoré už vyšlo, a namiesto toho otvára dvere do pivnice, kde zhromažďuje svoje veci, zostáva…

Read more »

Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)

By |

Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)

(Maroš Riník) Ľútosť, súcit (hebr. rachamím), čo doslovne znamená maternica. Pri prvom nasýtení zástupu hovorí tieto slová evanjelista, teraz sám Ježiš. Láska Boha predstavuje materskú lásku, ktorá miluje bláznivo, bez podmienok, len preto, lebo inak nemôže. „Aj keby azda matka zabudla na plod svojho lona, ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49,15) Tak nám Ježiš predstavuje…

Read more »

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. (Mk 7, 30)

By |

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli a zlý duch bol preč. (Mk 7, 30)

(Maroš Riník) Keď hrešíme, naša duša je ženou a táto žena má za chorú dcéru zlé skutky. Táto dcéra je posadnutá zlým duchom, lebo zlé skutky sú od zlých duchov. Hriešnici sa nazývajú šteňatami plnými nečistoty. Z toho dôvodu nie sme hodní dostať Pánov chlieb ani mať účasť na nepoškvrnených Božích tajomstvách. Ak však pokorne…

Read more »

Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú… (Mk 7, 21)

By |

Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú… (Mk 7, 21)

(Maroš Riník) „Miluj a rob, čo chceš!“ (sv. Augustín) Počiatok dobra a zla je naše dobré alebo zlé srdce osvietené láskou alebo zaslepené sebectvom. Preto, aby sme vedeli, či plníme Božiu vôľu, musíme mať ducha rozlišovania. Iba vtedy vieme, či je naše srdce hýbané Bohom, alebo jeho nepriateľom. Preto keď nerozlišujeme dobro od zla, pravicu od ľavice,…

Read more »

Hľa, tvoj syn… Hľa, tvoja matka. (porov. Jn 19, 26 – 27)

By |

Hľa, tvoj syn… Hľa, tvoja matka. (porov. Jn 19, 26 – 27)

(Maroš Riník) Ak je zbožné dať zločincovi život, oveľa zbožnejšie je, keď Syn s takou láskou poctí matku. Kristus dal z kríža závet a ustanovil, aby sa matka a učeník starali o seba s príbuzenskou láskou. Pán urobil nielen verejný, ale i rodinný závet. Dobrý závet, ktorý neodkazuje peniaze, ale večný život, nebol spísaný atramentom,…

Read more »

Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi. (tropár sviatku)

By |

Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi. (tropár sviatku)

(Maroš Riník) Na konci vekov sa na nebi zjaví „znamenie Syna človeka“ (Mt 24, 30), to znamená Kristov kríž, aby ohlásil koniec súčasného sveta a príchod večného kráľovstva Božieho Syna. Potom budú nariekať všetky kmene zeme, pretože milovali súčasný vek a jeho žiadostivosť. Ale všetci, ktorí prežili prenasledovanie pre spravodlivosť a vzývali meno Pánovo, sa…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi