Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. (Lk 4, 24)

Sviatky svätých sú väčšinou pamiatkami ich smrti. Eliáš nezomrel, on bol vzatý do neba na ohnivom voze. Je to udalosť, ktorou Boh dosvedčuje túžbu, ktorú chce naplniť na každom z nás – aby človek dosiahol nebo. V jednej chvíli bol Eliáš sám, kto ešte veril Bohu, a toto stačilo na záchranu. Problém nie je v tom, kto má pravdu, ale v nevere. Nevera je obrazom nevery za Eliáša – berie život, je to obraz sucha a púšte. Jeden človek vo viere zachránil všetkých – to je obraz Krista. Čo zachráni dnes svet? Vzťahy? Rodiny? Iba to, že uveríš, že Boh ťa vedie týmto životom, a budeš nasledovať vo viere jeho hlas. ( František Sochovič )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *