Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. (Jn 6, 53)

(Vojtech Lakomý) Ľud v chráme počas bohoslužby sa najviac stíši počas slov premenenia: toto je moje telo…, toto je moja krv…, vezmite a jedzte…, vezmite a pite… Aj keď od sviatku Narodenia Pána ubehlo pomaly pol roka, môžeme nazrieť do Betlehema, kde prišlo na svet Božie dieťa. Možno si kladiete otázku, čo majú spoločné Vianoce so sviatkom Eucharistie. Presne tam sa to začalo – v Betleheme. Kde bol položený Boží Syn Ježiš. Mária ho uložila do jasieľ. Tak ho našli pastieri, ako im zvestoval Pánov anjel. Túto udalosť opisuje ikona sviatku Narodenia. Okrem pastierov vidíme mudrcov – kráľov, anjelov… Všetci sa prišli pozrieť, čo sa stalo, a uvideli dieťa v jasliach. Tým naznačuje, ako sa od počiatku obetoval, a zároveň ukazuje, z čoho máme čerpať. On, ktorý ešte ani slovko nevie povedať, sa nám dáva ako veľké Slovo, dáva sa nám za pokrm. Jasle sú totiž miestom, kde zvieratá nachádzajú svoj pokrm. Ponáhľajme sa ku Kristovi v Eucharistii podobne pastieri a mudrci ku Kristovi v jasliach, aby sme mali život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *