… vznášal sa do neba. (Lk 24, 51)

(Michal Hospodár) Medzi nanebovstúpením Ježiša a človekom, ktorý odchádza z tohto sveta, je rozdiel. Ježiš síce tiež zomrel, ale neodišiel z tohto sveta porazený smrťou. Vrátil sa do neba. Presnejšie toto tajomstvo Ježišovho života vyjadruje katechizmus: „Kristovo nanebovstúpenie znamená definitívny vstup Ježišovej ľudskej prirodzenosti do nebeskej sféry Boha, odkiaľ znova príde, ale ktorá ho zatiaľ ukrýva pred očami ľudí.“ (KKC, 665) Ako si máme správne predstaviť spomenutú nebeskú sféru Boha, aby sme po nej aj my túžili? Ľudské predstavy sa tu často zlievajú do mozaiky pôžitkov a telesných radostí, aké poznáme z pozemskej skúsenosti. Ale to nie je pravý obraz neba. Nebo je predovšetkým stav duše vyjadrujúci radosť z blízkosti Boha. Sv. Pavol potvrdzuje, že naše ľudské oči tu nestačia: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 1, 9)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *