Návšteva Domu svätého Lazára

KOŠICE (Tomáš Muszka) Na Lazárovu sobotu 27. marca arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, slávil svätú liturgiu v Kaplnke svätého Lazára. Vo svojej homílii vladyka poukázal na to, že scéna z evanjelia o vzkriesení Lazára nám odkrýva ľudský rozmer priateľstva Ježiša s rodinou Lazára, s jeho sestrami Máriou a Martou, čím prezrádza každodenné ľudské účinkovanie nášho Pána a jeho záujem o človeka. Vladyka tak zvýraznil základný rozmer kaplnky, ktorá je srdcom Domu svätého Lazára, starajúceho sa o núdznych. Tento liturgický priestor patrí do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, bol posvätený so zámerom duchovného vedenia klientov Domu svätého Lazára. Keďže krátko po posviacke kaplnky sa začala epidémia nového koronavírusu, do plnej miery sa jej zámer nenaplnil, no modlitby v nej stále aktívne prebiehajú. Odpustová slávnosť sa uskutočnila za skromnej účasti zainteresovaných na čele s pani riaditeľkou Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice Mgr. Annou Ivankovou pri dodržaní prísnych epidemických opatrení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *