Cerkev sv. veľkomučeníka Demetra v Matiaške

(Peter Šturák ml.) My, ľud Gréckokatolíckej cirkvi, sa hrdo hlásime k odkazu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Patrónom ich misie na našom území bol im blízky solúnsky svätec, sv. veľkomučeník Demeter Myromvonný. Na jeho počesť píšu kánon, ktorý je najstarším dokladom o úcte k nemu na našom území. V našej obci a farnosti sa dodnes teší veľkej úcte, o čom svedčí jeho prítomnosť v obecnom erbe a takisto sú mu zasvätené dva chrámy. Jeden, postavený v roku 1746, je národnou kultúrnou pamiatkou. Keďže ide o priestorovo menšiu stavbu, kapacitne nevedel pojať počet modliacich sa veriacich na bohoslužbách. Takisto ako väčšina chrámov z tohto, ale aj neskoršieho obdobia bol postavený na návrší. Keďže k nemu vedie značný počet schodov, resp. strmá prístupová cesta, prístup k nemu to sťažovalo mnohým starším veriacim túžiacim modliť sa v ňom. 30. marca 2007 sa teda začalo s výstavbou nového chrámu, ktorý by spĺňal kapacitné požiadavky tejto farnosti a takisto bol dobre prístupný pre starších, keďže už mal bezbariérový prístup. Zároveň sa dbalo na byzantský ráz chrámu, zahrňujúc stavbu v tvare kríža a kupolu. Hlavným architektom tejto byzantskej sakrálnej stavby bol Ing. Ján Krasnay. Vďaka obetavej práci vtedajšieho správcu farnosti otca Petra Gavaľu, kurátorskej rady, šikovných miestnych majstrov a všetkých veriacich práce postupovali veľmi rýchlym tempom. Zapájala sa každá domácnosť, či už zbierkami doma, alebo v iných farnostiach, a takisto počtom ľudí zapájajúcich sa do prác, ktorý často prevyšoval potrebu. Popri stavebných prácach sa nezabudlo ani na dôstojné zariadenie interiéru chrámu, napr. vitrážami, mozaikami zdobeným prestolom, bohostánkom, žertveníkom, baldachýnom. Osadený bol dvojradový ikonostas. Aj vďaka tomu sa v ňom bohoslužby začali sláviť už 29. marca 2009. Chrám bol posvätený počas odpustovej slávnosti 25. októbra 2009 prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *