Vyjadrenie slovenských gréckokatolíckych biskupov

Už viac ako rok sa naša krajina borí s pandémiou koronavírusu. V súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré majú predchádzať šíreniu vírusu, bola Gréckokatolícka cirkev vždy nápomocná a plne rešpektovala, ako aj prijala viaceré opatrenia, ktoré priamo zasahujú do spôsobu slávenia jej bohoslužieb. Všetko kvôli ochrane života a zdravia ľudí.

My, biskupi Gréckokatolíckej cirkvi, si plne uvedomujeme vážnosť pandemickej situácie v našej krajine, no zároveň ako pastieri Božieho ľudu podporujeme jeho požiadavky, vychádzajúce zo základného ľudského práva na náboženskú slobodu. Sláviť bohoslužby síce môžeme, ale bez prítomnosti veriacich a momentálne nastavenie opatrení nám navyše bráni aj v akejkoľvek individuálnej pastoračnej službe. Preto plne chápeme frustráciu veriacich a ich nenaplnené duchovné potreby. V tejto súvislosti sa preto stotožňujeme s podaním podnetu zo strany Jána Figeľa. Vložme do našich modlitieb úmysel za jeho spravodlivé vyriešenie.

Aj naďalej však prosíme ľudí o veľkú trpezlivosť, aby sme dôsledne dodržiavali všetky v súčasnosti platné protiepidemické opatrenia. Všetkých veriacich uisťujeme o svojich modlitbách a udeľujeme im archijerejské požehnanie.

 

biskupi Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *