Výber z diela gréckokatolíc-keho jezuitu

BRATISLAVA (Martin Mráz) Vo februári vyšla nová publikácia z produkcie Slovenského historického ústavu v Ríme s názvom Vybrané spisy prof. Michala Lacka SJ (1920 – 1982). Po kolokviu a zborníku o jednej z najväčších osobností slovenskej Katolíckej, zvlášť Gréckokatolíckej cirkvi 20. storočia vychádza výber jeho diela. Ide o v slovenčine nepublikované spisy, príspevky a odborné články, ktoré chcú ponúknuť výber z výstupov z vedeckej činnosti prof. Lacka. Ako poznamenal v úvode knihy vladyka Cyril Vasiľ SJ: „Michal Lacko zomrel ako exulant v roku 1982 v Ríme. Po dvadsiatich rokoch bolo jeho telo prevezené na Slovensko a uložené na košickom cintoríne. Po návrate jeho fyzických ostatkov nadchádza čas, aby sa postupne na Slovensko vrátil Lacko ,celý‘ – aj v tom svojom nadčasovom diele, ktoré vznikalo za hranicami Slovenska…“

Život a dielo pátra Lacka by sa mali stať inšpiráciou predovšetkým pre Gréckokatolícku cirkev, ku ktorej sa celý život hrdo hlásil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *