Krátke správy z domova

TREBIŠOV ■ V priebehu januára a februára prebiehala na Cirkevnom gymnáziu svätého Jána Krstiteľa v Trebišove fotosúťaž, ktorú pripravili pre študentov učitelia počas dištančnej výučby. Téma súťaže znela Môj priateľ monitor. Cieľom bolo povzbudiť študentov školy k tvorbe zaujímavých, kreatívnych fotografií, keďže väčšinu času v tomto období trávia za monitorom alebo displejom. O výherných fotografiách rozhodli študenti školy svojím hlasovaním na instagrame školy. Prvé miesto získala Rebeka Fedorová z 1. A, ako druhý sa umiestnil Tobias Bajus z 2. A a víťaznú trojicu uzatvorila Monika Kľučárová zo 4. A. (E. Šimková)

 

TREBIŠOV ■ 10. februára sa uskutočnilo online krajské  kolo olympiády v anglickom jazyku. Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa reprezentoval Aurel Zobala, študent 2. ročníka. V konkurencii stredných škôl Košického kraja obsadil vynikajúce 2. miesto. Tešíme sa z jeho úspechu a blahoželáme! (E. Šimková)

 

KOŠICE ■ 11. februára 2021 sa uskutočnil 13. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia sa súťaž realizovala online formou. Cirkevnú základnú školu s materskou školou svätého Gorazda na Juhoslovanskej 2 v Košiciach reprezentovalo šesť žiakov – najúspešnejších riešiteľov školského kola. Zodpovedný prístup a svedomitá príprava priniesli žiakom krásne umiestnenia – Šarlota Vernarská (6. A) 3. miesto (F kategória), Natália Hricová (6. A) 2. miesto (F kategória) a Martina Klobošičová  1. miesto (E kategória). Posledná menovaná Martina bude školu 22. marca  reprezentovať na krajskom kole. (E. Klobošičová)

 

POROSTOV ■ V pondelok 15. februára sa začalo obdobie Veľkého pôstu. V tomto čase sa kresťania pripravujú na slávenie najväčších sviatkov cirkevného roka, na sviatky Paschy. Celé veľkopôstne obdobie je zamerané na pokánie a zmenu našich postojov. K prežívaniu Veľkého pôstu sú pozvaní nielen dospelí, ale aj deti. Gréckokatolícka farnosť Porostov preto počas tohto obdobia pripravuje každý týždeň Veľkopôstnik – pôstne aktivity pre deti. Materiály možno nájsť na stránke farnosti: www.grkatporostov.estranky.sk (TSKE)

 

SLOVENSKO ■ Prebiehajúce sčítanie obyvateľstva ponúka ľudom možnosť prihlásiť sa k viere. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa v spolupráci s TV Lux snaží prostredníctvom krátkeho videa na sociálnych sieťach odpovedať na niekoľko otázok spojených s touto významnou celospoločenskou udalosťou. Zamýšľa sa napríklad nad tým, prečo vôbec je pri sčítaní otázka o náboženstve, či sa vôbec treba hlásiť ku konkrétnej cirkvi a prečo je dobré priznať sa k tomu, že som kresťan. (M. Mráz)

 

KOŠICE ■ Napriek pretrvávajúcej pandemickei situácii Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda na Juhoslovanskej 2 v Košiciach 1 sa môže tešiť z viacerých úspešných projektov. Cez grantový program Renovabis sa podarila inovácia počítačovej učebne. Vďaka úspešnému zapojeniu sa do projektu Čítame radi boli nakúpene knihy do „oddychovej zóny“. Podarila sa aj modernizácia edukatívnych hračiek v materskej škole vďaka projektu Múdre hranie. (E. Klobošičová)

 

KOŠICE ■ V Košickej eparchii si 21. februára pripomenuli dvadsaťštyri rokov od zriadenia Košického apoštolského exarchátu. Bulou Ecclesiales communitates 21. februára 1997 pápež svätý Ján Pavol II. vyčlenil územie Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za prvého exarchu bol vymenovaný vladyka Milan Chautur CSsR. V rámci celkovej reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 30. januára 2008 Košický apoštolský exarchát bol povýšený na Košickú eparchiu. 20. januára 2020 bol pápežom Františkom vymenovaný za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *