Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo

BRATISLAVA ■ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky listom z 8. decembra 2020 schválilo kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách.

Svoj súhlas s uvedeným kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom riadnom 28. zasadnutí 26. februára 2020. Už v druhom polroku školského roka 2020/2021 sa začne s jeho overovaním na vybraných školách. Nové kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova sa vrátilo k blokovej metóde výučby a upúšťa od doteraz používanej špirálovej metódy. Tú žiadali aj učitelia uvedeného predmetu. Školské vyučovanie nového kurikula má pomôcť žiakom vnímať a žiť tradíciu svojej miestnej partikulárnej cirkvi, ako aj spoznávať duchovné a morálne hodnoty. (DKU)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *