Krátke správy zo sveta

TURECKO/ISTANBUL ■ 22. decembra podľahol vírusu Covid-19 apoštolský administrátor gréckokatolíckeho exarchátu v Istanbule a súčasne vikár (rímskokatolíckeho) apoštolského vikariátu v Istanbule Mons. Rubén Tierrablanca Gonzalez OFM. Biskup Rubén pochádzal z Mexika, kde sa narodil v roku 1952. V júni 1978 bol vysvätený za kňaza. Od roku 2003 pôsobil v Istanbule ako farár. Za apoštolského vikára pre rímskokatolíkov v Istanbule a súčasne za apoštolského vikára pre gréckokatolícky exarchát v tom istom meste bol ustanovený v roku 2016. (D. Černý)

 

USA/SYBERTSVILLE ■ V pondelok 28. decembra bolo zverejnené oznámenie, že gréckokatolícki františkáni v USA, ktorí patrili pod metropoliu Pittsburgh, vzhľadom na nedostatok povolaní a malý počet zostávajúcich frátrov zatvárajú na konci januára 2021 svoj Monastier Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Sybertsville v Pennsylvánii. Vznik gréckokatolíckych františkánov v USA má svoj počiatok v roku 1947. Vtedy rehoľa vidiac potrebu apoštolátu medzi gréckokatolíkmi v Amerike požiadala východnú kongregáciu o kánonické zriadenie dvoch gréckokatolíckych monastierov. Jeden bol v Sybertsville a druhý, ktorý bol zatvorený už skôr, v New Canaane v Connecticute. (TSKE)

 

RUSKO/ MOSKVA ■ 29. decembra priniesla nemecká stránka Vatikánskeho rozhlasu informáciu, že Moskovský patriarchát navrhuje založenie medzicirkevnej Aliancie na obranu prenasledovaných kresťanov v Afrike. „Podporu trpiacich bratov a sestier vníma Ruská pravoslávna cirkev ako svoju historickú úlohu,“ povedal metropolita Hilarion Alfejev, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov Moskovského patriarchátu počas online konferencie organizovanej Ruskou pravoslávnou cirkvou a Ruským združením na ochranu náboženskej slobody. Na konferencii vystúpili aj zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi, moslimov a evanjelikov. (D. Černý)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *