Odpustová slávnosť v Prahe

ČESKO/PRAHA ■ V nedeľu 22. novembra 2020 sa v Katedrále sv. Klimenta uskutočnila odpustová slávnosť. Cirkevnoslovanskú liturgiu slávil vladyka Ladislav Hučko, apoštolský exarcha, spolu s protosynkelom Milanom Hanušom, kancelárom Tomášom Mrňávkom, strahovským opátom Danielom P. Janáčkom O.Praem., ktorý bol slávnostným kazateľom, a ďalším duchovenstvom.

Opát Janáček vo svojej kázni rozviedol myšlienku o tom, ako niekedy nedostaneme to, za čo sa modlíme, ale vždy to, čo potrebujeme. Pýtal sa seba i veriacich, či žijú s nádejou, alebo bez nej. Život bez nádeje sa žiť nedá. Príkladom nádeje je aj život patróna katedrály sv. Klimenta. O ňom sv. Irenej píše, že videl na vlastné oči apoštolov a počul ich náuku. Ako vieme, jeho ostatky previezli bratia sv. Cyril a Metod do Ríma. Evanjelium Ježiša Krista, radostná zvesť, ktorej uveril i sv. Kliment, je od začiatku do konca uistením, že máme dôvod na nádej. V súčasnosti nám veľa vecí naháňa strach. Ale viera a nádej je jediná cesta, ktorá nás od strachu oslobodzuje. Učia nás veriť tomu, ktorý nás nesie. (Daniel Černý)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *