Tamera Alexanderová: Prísaha, Príbehy z Carntonu 1. diel