Krátke správy z domova

PREŠOV ■ Aj keď sú študenti a učitelia tieto týždne odkázaní na vyučovanie dištančne, táto vymoženosť online stretnutí sa dá využiť na načerpanie nielen vedomostí, ale aj zaujímavých a nových skúseností. Vďaka tomu sa 13. novembra uskutočnila online triednická hodina, na ktorú prijal pozvanie olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth. Takúto triednickú hodinu zažila 3. B trieda bilingválnej sekcie na Spojenej škole bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a spolu s nimi boli do tejto aktivity zapojení aj študenti z iných tried. S Matejom Tóthom spoločne diskutovali nielen o jeho športových úspechoch a medailách, ale i o témach osobnostného rozvoja, dôležitosti vzdelania, vychádzania zo svojej komfortnej zóny, robení ťažkých vecí, hodnôt, rodine či viere.  (V. Verba)

 

BRATISLAVA ■ Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva začali od 16. novembra platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti takzvaného šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne pandémie. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia. Zákaz slávenia verejných bohoslužieb bol platný od 15. októbra v spojitosti s opatreniami prijatými v boji proti koronavírusu. (TK KBS)

 

BANSKÁ BYSTRICA ■ Slovenská biblická spoločnosť po úspešnom uvedení prvej Biblie pod názvom Inšpiruj sa… v roku 2019 presne po roku prichádza na slovenský knižný trh s jej druhým, rozšíreným vydaním. Toto vydanie poskytuje na svojich okrajoch priestor na kreatívne zaznamenávanie úvah a zapisovanie poznámok. V Biblii sa nachádza viac ako 450 čierno-bielych ilustrácií. Tieto nádherné kresby približujúce verše z Písma vyniknú či už vyfarbené, alebo ponechané v pôvodnom prevedení. (Š. Ševčik)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *