Kardinál Sandri navštívil Egypt

EGYPT ■ Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme kardinál Leonardo Sandri navštívil v čase od 28. do 31. októbra Egypt. Hlavným cieľom jeho cesty bola biskupská vysviacka Mons. Claudia Luratiho, nového apoštolského vikára Alexandrie pre latinských katolíkov. Pápež František vymenoval Mons. Luratiho z misijnej kongregácie komboniánov, ktorý dlhé roky pôsobil v Egypte a Južnom Sudáne, za apoštolského vikára 6. augusta. Samotná vysviacka sa konala 30. októbra v Chráme svätého Jozefa. V rámci svojej cesty sa kardinál Sandri stretol s predstaviteľmi jednotlivých cirkví Egypta. O aktuálnej cirkevnej situácii v tejto moslimskej republike a o výsledkoch ukončenej synody Koptskej katolíckej cirkvi ho informoval Jeho Blaženosť Ibrahim Sidrak, koptský patriarcha Alexandrie. S aktuálnou situáciou Melchitskej katolíckej cirkvi v Sýrii a Libanone ho informoval Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský patriarcha Antiochie, ktorý bol v tom čase taktiež na návšteve Egypta. Kongregácia pre východné cirkvi v Ríme má okrem právom určených kompetencií vo vzťahu k východným katolíckym cirkvám aj kompetencie voči latinským katolíkom na tzv. tradičných územiach kresťanského Východu: Egypt a Sinajský polostrov, Eritrea a severná Etiópia, Južné Albánsko, Bulharsko, Cyprus, Grécko, Irán, Irak, Libanon, Palestína, Sýria, Jordánsko a Turecko. (TSKE) Foto: Oriente Cattolico

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *