Krátke správy z domova

TREBIŠOV ■ Študenti Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove si 30. septembra pripomenuli Európsky deň jazykov. Celú aktivitu slovom a vtipnou jazykovou videodokrútkou sprevádzali študenti 3. ročníka Matej Vida a Simeon Kohut. Zahraniční lektori pôsobiaci na škole cez prezentácie ponúkli žiakom možnosť vycestovať a bližšie spoznať Kanadu, Taliansko, Nemecko a v anglickom jazyku aj susedné Maďarsko. To, čo sa oplatí vidieť pri návšteve Ruska, priblížila žiakom vyučujúca ruského jazyka. Pozornosť študentov si prezentujúci overili jazykovým kvízom, ktorý mal u žiakov veľký úspech. Študent tretieho ročníka Dárius Krestian zhotovil k tomuto podujatiu aktuálny plagát. Cieľom  aktivity bolo upozorniť študentov na jazykové možnosti, ktoré im škola ponúka, opodstatnenosť a dôležitosť štúdia cudzích jazykov a priblížiť geografiu, históriu, kultúru, gastronómiu  a iné  zaujímavosti spomínaných krajín v čase, keď majú obmedzené možnosti cestovať. (E. Šimková)

 

PREŠOV ■ Organ z Konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove je po dvoch rokoch prác hotový. „V piatok 10. októbra sme ukončili výrobu nástroja. Od pondelka ho začíname rozoberať a pripravovať na prevoz na jeho pôvodné miesto do Prešova. Presne pred dvomi rokmi sme tento nástroj demontovali, nasledovalo reštaurovanie organových skríň v Levoči, ktorou sa vrátili do pôvodného stavu,“ uviedol organár Gabriel Bies z hranovnickej firmy Dielňa Bies. Tento nástroj je unikátny a výnimočný tým, že sa na veľkej skrini dochovali prospektové píšťaly z roku 1640 a na pozitívovej skrini píšťaly z roku 1794. Majú rozsah po G3. (R. Ovšonka)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *