Vladyka Peter Rusnák oslávil okrúhle životné jubileum